Skriv ett omdöme

Om oss

ZistO trädgårdsdesign står för grön kunskap och ett säkert sinne för färg och form! Vi förverkligar dina trädgårdsdrömmar! Vi designar och formger privata trädgårdar, bostadsgårdar och andra privata och offentliga miljöer. Vi arbetar med allt från rådgivning och inspiration till kompletta designförslag och anläggningsunderlag. Vi står för unika och innovativa lösningar, höjd livskvalitet och långsiktighet. Växtkomposition och växtval är några av våra starka sidor!

Tjänster som erbjuds:

Trädgårdsdesign, konsultation, skötsel

Kategori

Tillbaka till navigering
Tillbaka till navigering

Business Details

Business Name

ZistO trädgårdsdesign

Telefonnummer

073-649 01 57

Address

22760
Lund
Sverige

Followers

Tillbaka till navigering

Referenser

Tillbaka till navigering
Tillbaka till navigering
Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.