HITTA EXPERT
FORUM
Houzz Logo Print
HH Inredning Finsnickeri

HH Inredning Finsnickeri

Om oss

HH Inredning Finsnickeri i Kalmar tillgodoser Era behov inom finsnickeri. Du vill erhålla en hög kvalitet och samtidigt få ett eget uttryck på ditt företag / hem. HH Inredning Finsnickeri utför och tillverkar hela eller delar av din tänkta förändring av ditt företag / hem. HH finsnickeri arbetar med byggnadsvård såsom tillverkning, renovering och målning av fönster m.m. Inom byggnadsvård tar vi fram produkter som är anpassade för tilltänkt renovering. Vår tillverkning sker i Småland. HH Inredning Finsnickeri använder i sina projekt Stolab, Lammhults, Blå Station, Lois Poulsen och Källemo. Grundaren till HH Inredning Finsnickeri erhöll sin utbildning på 1980-talet. Håkan Heiding utbildade sig på Carl Malmsten, skolan för gestaltande arbeten.

Tjänster som erbjuds:

Leverans av möbler, Specialanpassade möbler, Byggnadsvård, Finsnickeri

Område för tjänster

Hagby, Kalmar län

Tillbaka till navigering

14 projekt

Stolar
19

Stolar

Tillbaka till navigering

Business Details

Business Name

HH Inredning Finsnickeri

Phone Number

070-532 39 98

Address

38896
Hagby
Sverige

Followers

Socials

Hitta mig på FacebookKolla in min blogg eller annan hemsida

Tillbaka till navigering

Referenser

Tillbaka till navigering
Tillbaka till navigering

3 idéböcker

Tillbaka till navigering
Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.