Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter

Skriv ett omdöme

Om oss

Sveriges Arkitekter är den samlande organisationen för arkitekter, inredningsarkitekter, planeringsarkitekter och landskapsarkitekter. Förbundet har drygt 12 400 medlemmar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- The Swedish Association of Architects is a professional organization for architects, interior architects, landscape architects and spatial planners with 12 400 members.

Kategori

Tillbaka till navigering

Business Details

Business Name

Sveriges Arkitekter

Telefonnummer

08-505 577 00

Address

Storgatan 41
102 41
Stockholm
Sverige

Followers

Tillbaka till navigering

Referenser

Tillbaka till navigering

Omdömen

Du kan skriva det första omdömet för Sveriges Arkitekter
Välj ditt betyg
Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.