HITTA EXPERT
FORUM
Houzz Logo Print
Sveriges Arkitekters profilbild

Sveriges Arkitekter

Om oss

Sveriges Arkitekter är den samlande organisationen för arkitekter, inredningsarkitekter, planeringsarkitekter och landskapsarkitekter. Förbundet har drygt 12 400 medlemmar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- The Swedish Association of Architects is a professional organization for architects, interior architects, landscape architects and spatial planners with 12 400 members.
Tillbaka till navigering

5 projekt

Malmö Live av Schmidt Hammer Lassen Architects - nominerad Kasper Salin 2015

4 foton
Tillbaka till navigering

Referenser

Tillbaka till navigering

Omdömen

Du kan skriva det första omdömet för Sveriges Arkitekter
Välj ditt betyg
Tillbaka till navigering

1 idébok

Storgatan 41
102 41
Stockholm
Sverige
146 följare
Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.