Kvalitet i arbetet är det viktigaste för oss. Ett bra utfört projekt är ett projekt där alla parter blir nöjda. Därför är det viktigt för oss att innan projektets start, komma överens om vad som ska göras, inom vilket tidsspann det ska göras, och till vilket pris det skall göras. Vi jobbar alltid med skriftliga avtal.
Tjänster som tillhandahålls:

Plattytor (tex garageuppfarter, entregångar och uteplatser m.m) Markstensytor (skiffer, smågatsten och storgatsten) Murar (L-stödsmurar, betongstensmurar, naturstensmurar) Pooler Grundisoleringar Dräneringar Alla typer av schakter Vatten och avloppsledningar

Område för tjänster

Stockholm

1 projekt för JB Mark & Bygg
Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Genom att fortsätta använda vår hemsida eller app samtycker du till att Houzz-gruppen använder cookies och liknande teknologi för att förbättra vår produkt och service, ge mig relevant innehåll och göra min upplevelse personlig. Mer info.