Skriv ett omdöme

Om oss

Vi tar från fullskaliga gestaltningsförslag med fokus på att skapa en så vacker och användarvänlig trädgård som möjligt utifrån platsens förutsättningar och kundens behov.

Tjänster som erbjuds:

3D-rendering, Byggnadsskisser, Trädgårdsdesign, Gestaltningsförslag, Anläggningsplan, Planteringsförslag, Trädgårdskonsultation

Område för tjänster

Stockholm

Expertinformation:

John Block är trädgårdsingenjör utbildad vid SLU i Alnarp. John har varit anställd som förste trädgårdsmästare vid Zetas Trädgård i Segeltorp under 3 år och driver numera sitt eget bolag i fortsatt nära anslutning till Zetas Trädgård. Garden By Block tar fram designförslag som är väl rotade i kunskap och kreativitet och som även går att anlägga utifrån.

Tillbaka till navigering

Business Details

Business Name

Garden By Block AB

Telefonnummer

070-298 69 66

Address

12433
Bandhagen
Sverige

Typical Job Cost

20 000 - 50 000 kr

Vi anger allt som oftast fast pris genom offert efter första hembesöket.

Followers

Tillbaka till navigering

Referenser

Tillbaka till navigering
Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.