HITTA EXPERT
FORUM
Houzz Logo Print
Gröna Bussen

Gröna Bussen

Om oss

Gröna Bussen är ett företag med stor bredd och kunskap – vi har funnits i branschen i många år. Vi utför alla typer av byggnadsjobb åt såväl privatpersoner som företag. Du kan anlita oss för såväl mindre arbeten som större totalentreprenader. Just nu kan vi hjälpa er att leverera material såsom färdig gräsmatta, planteringsjord, anläggningsjord, makadam, fiberduk, all typ av sten. Vi kan även transportera bort avfall!

Tjänster som erbjuds:

Anläggning av gräsmatta, Avlägsnande av löv, Behandling av gräsmatta, Behandling och gödning av gräsmatta, Beskärning av träd, Betongfärgning, Betongförsegling, Betongkonstruktion, Betongreparation, Borttagning av stubbe, Bygga trädäck, Byggande av stödmur, Byggande av uteplats, Dekorativ betong, Gräsklippning, Grävning, Häcktrimming, Hämtning av trädgårdsavfall, Jordfräsning, Reparation av grindar, Reparation av staket, Reparation av trädäck, Rivning, Stenläggning, Stubbfräsning, Så gräsmatta, Trädgårdsdesign, Trädgårdsmaterial, Trädplantering, Underhåll av mark och trädgård, Uppbyggnad av pergola, Uppsättning av spaljé, Uppsättning av staket

Tillbaka till navigering

3 projekt

Murarbete
10

Murarbete

Tillbaka till navigering

Business Details

Business Name

Gröna Bussen

Phone Number

070-408 00 08

Address

126 39
Hägersten
Sverige

Followers

Tillbaka till navigering

Omdömen

Du kan skriva det första omdömet för Gröna Bussen
Välj ditt betyg
Tillbaka till navigering

1 idébok

Tillbaka till navigering
Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.