HITTA EXPERT
FORUM
Houzz Logo Print
SÅ Klart Trädgårdsdesigns profilbild

SÅ Klart Trädgårdsdesign

Om oss

Om Mig Sedan 1999 har jag arbetat inom trädgårdsbranschen Efter trädgårdsteknisk utbildning och några lärorika år på plantskolor och som parkarbetare valde jag att fördjupa mina kunskaper i trädgårdens design. Som trädgårdsdesigner kombinerar jag växter och olika byggprodukter. Jag skapar balans och "rytm".Din trädgård blir hållbar och harmonisk. Min ambition är att bygga trivsam utemiljö för upplevelse och god funktion. Jag vill att du som kund ska känna att dina önskningar och ideer har förverkligats. Företaget startades 2007. Välkommen med dina trädgårdsdrömmar!

Tjänster som erbjuds:

Beskärning av träd, Byggande av stödmur, Design av poolområde, Gräsklippning, Häcktrimming, Plantering, Stenläggning, Trädgårdsdesign, Underhåll av mark och trädgård, Uppsättning av spaljé

Område för tjänster

Södra sverige

Expertinformation:

Trädgårdstekniker och trädgårdsdesigner

Tillbaka till navigering

1 projekt

Tillbaka till navigering
Tillbaka till navigering

1 idébok

37142
Karlskrona
Sverige
Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.