Exempel på ett modernt fristående trädgårdsskjul
JDM Structures
JDM Structures
Genomsnittligt omdöme: 5 av 5 stjärnor1 omdömeVisa profil

8'x10' Gardener Shed

This 8' x 10' Gardener Shed showcases a Desert Tan exterior with Soft White trim. A Pumpkin door, Weather Wood shingles, a braced Craftsman door, and a cupola complete the look.
  • Sverige
    Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

    Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.