Ashton Woods Home Offices

Contrast your white built in desk with dark wooden floors while connecting the two with beige walls. Seen in Bluffview, a Dallas community.

Idéer för mellanstora funkis hemmabibliotek, med beige väggar, mörkt trägolv och ett inbyggt skrivbord —  Houzz
Relaterade fotoämnen
Detta foto har 5 frågor

Detta kommenterar "Houzzers" på:

leefarmer
leefarmer la till detta i Desk Nook Ideasi förrgår

Spacing of desk spaces; supporting drawers, floating shelves

webuser_203237131
S B la till detta i Office5 augusti 2022

Lots of desk and shelf space on the same wall

ronald_cheung3
Ronald Cheung la till detta i Ronald's Ideas4 augusti 2022

Floating selves and wall facing

Arbetsrum med liknande färger
Railway Carriage
Trendy Townhouse - Creative Space
Homepad
Rustic Home Office
Reforma integral para una vivienda en un adosado
Private Residence - Hudson, NY
EYA Arts of Hyattsville
Mill Neck Manor Showcase
Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.