FORUM
Houzz Logo Print

Bondi Residence

Photography: Damian Bennett
Styling: Emma Elizabeth Designs

Idéer för att renovera ett funkis walk-in-closet för könsneutrala, med öppna hyllor, skåp i ljust trä, ljust trägolv och beiget golv —  Houzz
Relaterade fotoämnen
Detta foto har 2 frågor
Garderober med liknande färger
Cleo's Place
Chelsea Walk-in Closet
TWIN HOUSE
Flatiron Condo
NYC Glam in Manhattan Beach
Wood Dressing Room with Pneumatic Vacuum Elevator
Master Closet
Prairie Style Reimagined
Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.