Klassisk inredning av ett kök med matplats, med vita väggar, mellanmörkt trägolv och brunt golv
Jan Gleysteen Architects, Inc
Jan Gleysteen Architects, Inc
Genomsnittligt omdöme: 3 av 5 stjärnor4 omdömenVisa profil

Classic Elegance

Photography by Richard Mandelkorn
  • Sverige
    Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

    Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.