FORUM
Houzz Logo Print

Countryside Make over

This project features an award winning front facade make over. The existing mansard roof was framed over to create a new look that provides some solid curb appeal! The interior of the home did not need to be modified to accommodate this renovation, since all of the construction occurred on the outside of the home.

John Ray Photography

Bild på ett vintage trähus —  Houzz
Relaterade fotoämnen
Detta foto har 16 frågor

Detta kommenterar "Houzzers" på:

llewysknot
llewysknot la till detta i Exterior Colour Blue2 september 2022

This one is “okay” - colour feels a bit dull.

Hus med liknande färger
ПРОЕКТ «ЭРКЕР С ОСТРОВОМ», ТЕЛЕКАНАЛ НТВ, ПРОГРАММА «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
Hojo
Prospect-Lefferts Gardens Townhouse
Traditional Exterior
NYC Rooftop Penthouse.
Contemporary Exterior
Maison Glissade (Ski Chalet)
Hampton
Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.