Fossil Creek Master Suite & Custom Closet

This stunning custom master closet is part of a whole house design and renovation project by Haven Design and Construction. The homeowners desired a master suite with a dream closet that had a place for everything. We started by significantly rearranging the master bath and closet floorplan to allow room for a more spacious closet. The closet features lighted storage for purses and shoes, a rolling ladder for easy access to top shelves, pull down clothing rods, an island with clothes hampers and a handy bench, a jewelry center with mirror, and ample hanging storage for clothing.

Idéer för ett stort klassiskt walk-in-closet för könsneutrala, med skåp i shakerstil, grå skåp, ljust trägolv och grått golv —  Houzz
Relaterade fotoämnen
Detta foto har inga frågor
Garderober med liknande färger
A NEAT Play Room
A NEAT Kids Room
Ocean Marsh Residence- Master Suite Dressing Vestibule
Baldwin Dr, South East Oakville New Custom Home
Stumler 2017
Karlbergsvägen 43B
Front Porch Looking Gin
Дом в Агаларово
Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.