Houzz Logo Print
  1. Vinkällare
  2. Golvfärg: Lila

3 foton på vinkällare, med lila golv

Coolvines Jersey City
Coolvines Jersey City
Material Design BuildMaterial Design Build
Idéer för att renovera en stor funkis vinkällare, med betonggolv, vindisplay och lila golv
Coolvines Jersey City
Coolvines Jersey City
Material Design BuildMaterial Design Build
Idéer för en stor modern vinkällare, med betonggolv, vindisplay och lila golv
Coolvines Jersey City
Coolvines Jersey City
Material Design BuildMaterial Design Build
Idéer för stora funkis vinkällare, med betonggolv, vindisplay och lila golv

3 foton på vinkällare, med lila golv

1
Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.