FORUM
Houzz Logo Print

Ion Renovation

Idéer för att renovera en vintage l-trappa i trä, med sättsteg i trä och räcke i trä —  Houzz
Relaterade fotoämnen
Detta foto har 2 frågor

Detta kommenterar "Houzzers" på:

nicho_cook
Nicho Charisse Cook la till detta i nicho_cook's ideas31 juli 2022

the white and light color stairway. the black banister. out pops and nothing is washed out so your eye draws to every detail

Trappor med liknande färger
Residence at Turtle Lake
Studio City, CA Project
Palma Plaza Renovation
Allied Arts II
Staircase
Hawthorne
Dramatic Foyer
Marietta Modern Farmhouse
Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.