FORUM
Houzz Logo Print

Landscaped Pool

Taking inspiration from the agrarian site and a rustic architectural vernacular this terraced hillside garden evolved in response to time and place. The design vision was to celebrate the site, preserve the oak trees, accentuate views and create opportunities for modern day recreation and play.

Michele Lee Willson Phototgraphy

Idéer för funkis trädgårdar —  Houzz
Relaterade fotoämnen
Detta foto har 1 fråga

Detta kommenterar "Houzzers" på:

webuser_712973257
Houzz-ID: 712973257 la till detta i Shirley’s Pool8 maj 2021

Landscape on top of wall shrubs and solar lights

psexton007
psexton007 la till detta i pool house pool deck31 augusti 2016

negative edge pool with cover track

Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.