Idéer för ett nordiskt allrum med öppen planlösning, med ett finrum, vita väggar och målat trägolv

Le Grand Air sofa

Photo: Bodil Bergqvist. Styling: Frida Ramstedt. Products: Rum21.se
  • Sverige
    Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

    Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.