Exempel på ett mellanstort klassiskt separat vardagsrum, med gröna väggar, mörkt trägolv och ett finrum
Diane Bishop Interiors
Diane Bishop Interiors
Genomsnittligt omdöme: 4.9 av 5 stjärnor11 omdömenVisa profil

Living Room - Philadelphia Design Home 2014

Jay Greene Photography
Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.