Inredning av en modern uteplats, med en öppen spis
Arterra Landscape Architects
Arterra Landscape Architects
Genomsnittligt omdöme: 5 av 5 stjärnor10 omdömenVisa profil

Outdoor Fireplace

Taking inspiration from the agrarian site and a rustic architectural vernacular this terraced hillside garden evolved in response to time and place. The design vision was to celebrate the site, preserve the oak trees, accentuate views and create opportunities for modern day recreation and play. Michele Lee Willson Phototgraphy
  • Sverige
    Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

    Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.