FORUM
Houzz Logo Print

Outdoor Patio

Taking inspiration from the agrarian site and a rustic architectural vernacular this terraced hillside garden evolved in response to time and place. The design vision was to celebrate the site, preserve the oak trees, accentuate views and create opportunities for modern day recreation and play.

Michele Lee Willson Phototgraphy

Exempel på en modern trädgård —  Houzz
Relaterade fotoämnen
Detta foto har 2 frågor

Detta kommenterar "Houzzers" på:

juliettedavis
Juliette Davis la till detta i Tourney Outdoor Living and Entertaining Spaces2 augusti 2021

Like having roof and beamed ceilings for bar pavilion

uw1983
Lori Raun la till detta i Outdoor Space3 mars 2019

Chandelier would go nice with the drop lighting and simple spot lights we are considering.

Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.