FORUM
Houzz Logo Print

Painted Maple Corner Office - Armonk, NY

Convert a small space to a polished eye-catching and functional home office. We used white painted maple wood veneers and solid wood painted doors, moldings and trims to give the space a formal style. This home office boasts under cabinet LED lighting, doors with glass inserts, upper cabinets surrounded by wrap around shelving for books and accent pieces and sturdy maple wood drawers for storing office supplies or filing important documents.

Foto på ett mellanstort vintage hemmabibliotek, med vita väggar, mellanmörkt trägolv och ett inbyggt skrivbord —  Houzz
Relaterade fotoämnen
Detta foto har 114 frågor
Arbetsrum med liknande färger
Modern Transitional Full Project – Chapel Creek Frisco
Virginia Colonial
Hermosa Beach Ocean View Family Home
Simply Modern in Davisville, Toronto
Квартира для сдачи в аренду
Квартира на Набережной
Загородный дом в ближайшем Подмосковье
Greenwich Knox Model 2017
Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.