Asiatisk inredning av ett mellanstort huvudsovrum, med gröna väggar och mellanmörkt trägolv
Clayton Nelson & Associates
Clayton Nelson & Associates
Genomsnittligt omdöme: 4.8 av 5 stjärnor25 omdömenVisa profil

Peaceful Destination

New, spacious bedroom with oak hardwood floors, vaulted ceiling and sliding shoji door into the bathroom and walk-in closet -- John Valenti Photography

Frågor om detta foto (3)

Har du en fråga om det här fotot? Fråga vårt community!
Detta kommenterar "Houzzers" på
Jeanine Serrano la till detta i Jeanine's Ideas9 juni 2024

Shoji screen

Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.