Poolhouse

Taking inspiration from the agrarian site and a rustic architectural vernacular this terraced hillside garden evolved in response to time and place. The design vision was to celebrate the site, preserve the oak trees, accentuate views and create opportunities for modern day recreation and play.

Michele Lee Willson Phototgraphy

Idéer för att renovera en funkis uteplats —  Houzz
Relaterade fotoämnen
Detta foto har 3 frågor

Detta kommenterar "Houzzers" på:

birdgirl
Cara BL la till detta i Al Fresco8 april 2022

fireplace could go between sliders and master; love the curtains, rope ties, etc.

dan_rivas
Daniel Rivas la till detta i Jardin de Rivas30 mars 2021

Nice color combo of wood, pavers, dirt, and greenery

Uteplatser med liknande färger
Contemporary Patio
Roberto Lane
Amin House
City Oasis Pool Landscape
The Grove
モダン テラス・中庭
The Signal House
Renovations and Additions to a Historic Tudor Estate in Pasadena
Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.