Foto på ett stort amerikanskt brunt hus, med allt i ett plan, blandad fasad och tak i mixade material
Highland Builders LLC
Highland Builders LLC
Genomsnittligt omdöme: 5 av 5 stjärnor25 omdömenVisa profil

Shagbark Residence

The large angled garage, double entry door, bay window and arches are the welcoming visuals to this exposed ranch. Exterior thin veneer stone, the James Hardie Timberbark siding and the Weather Wood shingles accented by the medium bronze metal roof and white trim windows are an eye appealing color combination. Impressive double transom entry door with overhead timbers and side by side double pillars. (Ryan Hainey)
  • Sverige
    Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

    Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.