Shagbark Residence

The large angled garage, double entry door, bay window and arches are the welcoming visuals to this exposed ranch. Exterior thin veneer stone, the James Hardie Timberbark siding and the Weather Wood shingles accented by the medium bronze metal roof and white trim windows are an eye appealing color combination. Impressive double transom entry door with overhead timbers and side by side double pillars.
(Ryan Hainey)

Foto på ett stort amerikanskt brunt hus, med allt i ett plan, blandad fasad och tak i mixade material —  Houzz
Relaterade fotoämnen
Detta foto har 4 frågor

Detta kommenterar "Houzzers" på:

celads
C H la till detta i landscape ideas6 augusti 2022

Exterior thin veneer stone, the James Hardie Timberbark siding and the Weather Wood shingles accented by the medium bronze metal roof and white trim windows are an eye appealing color combination.

amy_roepke77
Amy Roepke la till detta i Amy's Ideas30 juli 2022

Entry and transom above entry. Different textures of siding

Hus med liknande färger
S&T New Home
Дача Горки
Full home addition and remodel by Fort Mason
Exterior of Homes
LUXHAUS Musterhaus Poing/München
Countryside Make over
East Ledang, Iskandar, Malaysia
Meditation Hut III "Victor"
Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.