Shingle Style

Lucas Allen

Idéer för att renovera ett stort maritimt vardagsrum, med grå väggar, mörkt trägolv, en standard öppen spis och ett finrum —  Houzz
Relaterade fotoämnen
Detta foto har 14 frågor

Detta kommenterar "Houzzers" på:

jmachristopher360
Jordan Christopher la till detta i Living Room Redesign5 april 2022

light colors, blue gray and contrasting wood elements

Vardagsrum med liknande färger
Lavender Living Room
Manhattan Contemporary
My Houzz: 140 year old mud brick home
Grattan Residence
Klopf Architecture - San Francisco Mid-Century Modern Remodel
Homes
El Camino Real
Buccaneer Palms-Barbara Meister Interiors
Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.