FORUM
Houzz Logo Print

Showcase House 2013

Beautiful transitional walk-in closet of this transitional Lake Forest home. The moss table in the sitting area, antiqued mirror closet doors and modern art chandelier make this closet unforgettable.

Bild på ett stort vintage omklädningsrum för könsneutrala, med grå skåp, heltäckningsmatta och släta luckor —  Houzz
Relaterade fotoämnen
Detta foto har 8 frågor
Garderober med liknande färger
Contemporary Shingle Style Addition, New Canaan, Connecticut
San Francisco Pacific Heights Flat
Интерьеры таунхауса
Edwardian Dressing Room
Nelson's Bend, Port Royal
M-Streets Master Suite Addition
Timeless Tuscan on the Bluff
Black to Light
Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.