FORUM
Houzz Logo Print

The Block Alissa & Lysandra "Albert Park Project"

Idéer för funkis omklädningsrum för könsneutrala, med skåp i mörkt trä och grått golv —  Houzz
Relaterade fotoämnen
Detta foto har inga frågor

Detta kommenterar "Houzzers" på:

luella_edmonds
Luella Edmonds la till detta i Extension12 oktober 2021

drawers and shoes rather than double hang

webuser_930592312
Houzz-ID: 930592312 la till detta i Bedroom Storage3 augusti 2021

Drawers down low and shelves / hanging above

Garderober med liknande färger
Woking Crescent
Hemma hos Caroline Wass
Bespoke walk in wardrobe
School Street Colonial
Collins st, Belmore
Living
Villa N
Colleen's Bedroom
Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.