Houzz Logo Print

Tribay Project

This double volume entry space was created by relocating a bedroom on the upper floor, allowing us to create an open staircase + grand feeling upon entering the home. With board + batten feature walls and custom hardwood stairs, the built in finishes of this space are classic + timeless.

Inredning av en klassisk hall —  Houzz
Relaterade fotoämnen
Detta foto har inga frågor

Detta kommenterar "Houzzers" på:

webuser_93136914
Briana Klock la till detta i Dream House (started-1-26-2021)21 augusti 2021

i like the light colored pillow

Hallar med liknande färger
New construction on the Manatee
Sought After
Damiani 33
· C02 APARTAMENTO EN EL CENTRO DE MADRID ·
Kiawah Island National Award Winner
Wohnhaus, Riemerling
Recibidores
RENOVATION APPARTEMENT
Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.