Houzz Logo Print

Wandsworth New Build

Foto på en funkis trappa —  Houzz
Relaterade fotoämnen
Detta foto har inga frågor

Detta kommenterar "Houzzers" på:

emily_awad
Emily Awad la till detta i Parma crescent2 augusti 2022

Just to illustrate how important I think it is to add interest to the stairwell, needn’t be this, but it should be something

caitriona_hackett
Caitriona H la till detta i Stairs6 februari 2022

? Nice feature having timber panelling

hellie_flower
Hellie Flower la till detta i Home2 oktober 2021

use of colours and textures. very tactile

Trappor med liknande färger
Einfamilienwohnhaus G/Q
Residential Work
Craftsman Style in Burlingame Stair
k house
Project 16
Staircase
Modern Iowa Farmhouse
Westminster
Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.