Inredning av en klassisk separat matplats, med grå väggar, ljust trägolv och beiget golv

Wimbledon Hill Park, London

Frågor om detta foto (78)

Har du en fråga om det här fotot? Fråga vårt community!
Detta kommenterar "Houzzers" på
Gina Sanford la till detta i Gina's Ideas1 april 2024

light but w/o tracks if possible

Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.