Yeterian Residence Wine Cellar - Contemporary, Vancouver

We wanted to create a destination within a home by having everything you needed to throw an awesome party with all the bells and whistles, including a Grey Goose display wall.

Foto på en funkis vinkällare, med vindisplay och marmorgolv —  Houzz
Relaterade fotoämnen
Detta foto har 2 frågor

Detta kommenterar "Houzzers" på:

mrc12369
mrc12369 la till detta i mrc12369's Ideas16 juni 2018

Wine cellar ideas 3..... 17/06/18

mel5431
Melanie Brunell la till detta i wine cave16 april 2018

I actually really like this look. Classic chandelier, stone accent wall, open wine racking.

Vinkällare med liknande färger
European Granduer
Northwest Peach Farm
Contemporary Wine Cellar
Sticks and Stones Home
The Lotus - Wandi WA
Contemporary Estate
Aquaris Display Home
Inredning och miljö
Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.