Andersson Arfwedson
Ola Andersson är född 1961 och utexaminerades 1989 från arkitektskolan på KTH i Stockholm och 1997 från Kungl. Konsthögskolans utbildning i restaureringskonst. Han var en av grundarna av A1 arkitekter AB, där han var delägare 1999–2013.

Hans mest omtalade projekt är kanske kvarteret Mursmäckan i Kärrtorp som fick utmärkelsen Årets Stockholmsbyggnad 2012. Ola Andersson är också uppskattad, kunnig och engagerad debattör i frågor kring Stockholms utveckling, både i dagspress och i seminarier och workshops.

Herman Arfwedson är född 1973 och tog examen på samhällsplanerarlinjen på Stockholms Universitet 2000 och arkitektexamen från KTH i Stockholm 2006 efter studier där, vid Faculdade de Arquitetura, Universidade do Porto, Portugal under Camilo Rebelo samt vid LTH i Lund. Under utbildningen praktiserade han hos Ove Hidemark och arbetade då bl.a. med dokumentation av Drottningholms Slott.

Herman Arfwedson var 2007–2013 anställd på A1 arkitekter där han arbetade tillsammans med Ola Andersson som handläggare för en lång rad projekt.
Plats: 114 43
Stockholm
Sverige