Blick Design
Blick Design offers complete solutions in terms of color, shape, design and function.
Blick Design designs and project manages extensive renovations , large and small stands, concept development, coloring, counselor and speaker at inspiration- and trend lectures.
Blick Design work on multiple networks with craftsmen, artists , furniture suppliers and others and can therefore offer everything from site-built products for the purchase of furniture and furnishings.

Blick Design erbjuder helhetslösningar vad gäller färg, form, design och funktion.
Blick Design designar och projektleder omfattande ombyggnader, stora och små montrar, konceptutveckling, färgsättning, arbetar med rådgivning och håller inspirations- och trendföreläsningar.
Blick Design jobbar i flera nätverk med hantverkare, konstnärer, möbelleverantörer mfl. och kan därför erbjuda allt från platsbyggda produkter till inköp av möbler och inredningsdetaljer.

Tjänster som tillhandahålls
Inredningsdesign

Verksam i följande områden
Stockholm
Kontakt: Liselott Lövström
Plats: 12943
Stockholm
Sverige