m.arkitektur
Jag driver sedan år 2003 egen arkitektverksamhet i företaget m.arkitektur.

Tyngdpunkten i verksamheten ligger i att utveckla byggnader med ett helhetligt tänkande i förhållande till befintlig byggd miljö, en tydlig landskapstillhörighet, lokalklimatisk hänsyn och ofta med lokala material och hantverk. Byggnaden ska skapa förhöjd livskvalité för brukaren, såväl funktionellt som estetiskt.

Jag är utbildad vid Bergen arkitekthögskola i Norge och på KTH i Stockholm, med examen från KTH 1998. Kontoret samarbetar med formgivare inom trä, stål, betong och trä samt konstruktör, vid behov.

Före påbörjad arkitektutbildning jobbade jag som byggnadsingenjör i ca fem år.

Ett år på byggföretaget Skanska i Mora och fyra år på White arkitekter i Falun och i Berlin. Efter arkitektexamen har jag jobbat ca fem år som arkitekt på olika arkitektkontor i Stockholm, med skissande och projekterande av främst flerbostadshus och kontorsbyggnader.

Kontoret har bl.a. ritat flera villor på Gotland, villor och villa- tillbyggnader kring Stockholmsregionen och i Dalarna.

Tjänster som tillhandahålls
Arkitektur

Verksam i följande områden
Sverige
Plats: 114 51
Stockholm
Sverige