STUCK & STEN, STOCKLASSAs foto

STUCK & STEN, STOCKLASSA

Utför all verksamhet kring stenkonservering och anknytande material. Vi utför stenkonservering som innebär att stenföremålets nedbrytning av allehanda orsaker stoppas och att dess forna glans så långt det är möjligt återställs. Processen innebär ett etiskt, estetiskt och tekniskt övervägand, kring material och metoder, vad som är optimalt, för varje objekt vid varje tillfälle, i samråd med beställare och övriga inblandade. Företaget har verkat sedan 1997 med stenkonservator Paterik Stocklassa som ansvarig arbetsledare. Paterik är utbildad 1988-1991 vi Institutionen för Kulturvård i Göteborg. Redan 1989 startade den praktiska erfarenheten av stenkonservering vid RAÄ. Där tjänstgjorde Paterik fram till 1996 under olika former av säsongsanställningar. Sedan 1997 har företaget utfört uppdrag åt Runverket, Stockholmsstad, Samfälligheten Gotlandskyrkor, Statens fastighetsverk, Länsstyrelser och kommuner i hela landet. Även privata uppdragsgivare förekommer. Olika bilder som exemplifierar olika uppdragsgivare Sedan 1989 har runstensvård i hela landet utförts åt Runverket RAÄ under olika anställnings och upphandlingsformer. Verksamheten har även omfattat kopiering av kulturella föremål, fasta som lösa till material som stuck(konssten), gips, plast och betong. Entreprenadformen har varit direkt och som UE.
2 projekt för STUCK & STEN, STOCKLASSA
Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Genom att fortsätta använda vår hemsida eller app samtycker du till att Houzz-gruppen använder cookies och liknande teknologi för att förbättra vår produkt och service, ge mig relevant innehåll och göra min upplevelse personlig. Mer info.