Houzz Logo Print

Design och konstruktion av uterum i Mörrum, Blekinge län.

Mörrum / 50 km
Design och konstruktion av uterum
12 av 2 experter

Utvalda omdömen för Design och konstruktion av uterum i Mörrum, Blekinge län.

INREDNINGSlust
Design och konstruktion av uterum i Mörrum, Blekinge län.
Genomsnittligt omdöme: 5 av 5 stjärnor5 oktober 2015
Inredningslust skötte uppdraget att moblera och inreda vår nya kontor exemplariskt. VI var ute efter en miljö som skulle vara rätt för oss och våra manga besökare. Vi fick mycket återkoppling från anställda och kunder att det var mycket passande. Representera vad vi star för. Pernilla kände av oss som uppdragsgivare mycket bra samtidigt som hon hanterade olika viljor och önskemål professionellt.
Registrera ditt företag här kostnadsfritt - Mer info
Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.