SANCHEZ - Arkitektur & Design
4 omdömen
Firman, som lägger fokus på en ekonomisk– och miljömässig hållbar byggnation, samarbetar i ett nätverk av byggfirmor och konsulter för att kunna erbjuda sina kunder information om bl.a. kostnader för projektet i ett tidigt skede.

Under 10 år har jag arbetat inom den kommunala sektorn med bl.a. handläggning av bygglov. Denna arbetserfarenhet har gett mig en samlad kunskap om lagar och föreskrifter vilka reglerar byggnationen i landet och som jag och mina kunder kan ha nytta av.

För mer information om hur Sanchez – arkitektur & design arbetar samt arvode kontakta mig via brev (adress nedan), mobil (0732-03 03 34)
eller e-post zsl1953@outlook.com

Tjänster som tillhandahålls
Arkitektritad design, Arkitektritningar, Bevarande av kulturhistoriska byggnader, Bygga till fler rum, Byggnadsskisser, Byggnadsteknik, Design av trappa, Garagedesign, Hållbar design, Installation av takterrass, Köksrenovering, Nybyggnation, Planlösning, Planritningar, Projektledning, Restaurering av hus, Rumsplanering, Specialanpassade bostäder, Kontrollplan

Verksam i följande områden
Lund

Certifieringar och utmärkelser
Kvalitetsansvarig PBL, deltagande i tävling för Besökcentrum för Domkyrkan i Lund
Kontakt: Luis Sanchez
Plats: 22731
Lund
Sverige
Expertinformation:
Arkitekt Luis Sanchez, med rötter i Argentina och masterexamen från LTH- Arkitektskolan i Lund sedan 1990, hjälper Er att med ritningar (skisser först) efter era önskemål för tillbyggnad, ombyggnad eller nybyggnad.
För mera information: www.sanchezarkitektur.com

Efter samtal med beställaren och besök på plats upprättar jag skissförslag först och, när beställaren är 100 % nöjd, förslagshandlingar till ansökan om bygglov. När bygglovet har beviljats får Ni hjälp med arbetsritningar (bygghandlingar) samt förslag till kontrollplan (då kontrollansvarig inte krävs) som behövs för att kunna få besked av byggnadsnämnden i kommunen för byggstart
Typisk jobbkostnad: 480 - 680 kr
Arvode (exkl. moms 25 %). Fast pris eller löpande räkning var 15 dagar. För skisser inkluderad besök på plats, möten (med beställaren, byggare, andra konsulter), kontakt med byggnadsnämnden för info om t.ex. gällande detaljplan: 480 kr/timme. För upprättande av förslagsritningar (bygglovsritningar): 560 kr/timme. För upprättande av bygghandlingar och förslag till kontrollplan för mindre tillbyggnader, ombyggnader, komplementbyggnader 680 kr./timme.