Houzz Logo Print
  1. Tvättstuga
  2. Färg på bänkskiva: Lila

3 foton på lila tvättstuga

Traditional hand painted framed kitchen
Traditional hand painted framed kitchen
TulipTulip
Foto på en mycket stor vintage lila u-formad tvättstuga, med en nedsänkt diskho, marmorbänkskiva, beige stänkskydd, stänkskydd i mosaik, klinkergolv i keramik och beiget golv
Eclectic Contemporary Remodel
Eclectic Contemporary Remodel
Housewright Construction Inc.Housewright Construction Inc.
Tim Peters Photography
Inspiration för stora moderna parallella lila tvättstugor enbart för tvätt, med en undermonterad diskho, släta luckor, vita skåp, bänkskiva i koppar, lila väggar och en tvättmaskin och torktumlare bredvid varandra
Traditional hand painted framed kitchen
Traditional hand painted framed kitchen
TulipTulip
Idéer för att renovera en mycket stor vintage lila u-formad lila tvättstuga, med en nedsänkt diskho, grå skåp, marmorbänkskiva, flerfärgad stänkskydd, stänkskydd i mosaik, klinkergolv i porslin och grått golv

3 foton på lila tvättstuga

1
Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.