HITTA EXPERT
Houzz Logo Print

HOUZZ ANVÄNDARAVTAL

Houzz är den ledande online-plattformen för husrenovering och design av hem och tillhandahåller en allt-i-ett-mjukvarulösning för yrkesmän och verktyg för husägare att renovera sina hem från start till slut. Med Houzz kan människor hitta idéer och inspiration, anställa yrkesmän och handla produkter. Genom Houzz-plattformen förser Houzz Pro yrkesmän inom hembranschen en SaaS-lösning för företagsledning och marknadsföring som hjälper dem att vinna projekt, samarbeta med kunder och team och driva sin verksamhet effektivt och lönsamt

Dessa användaravtal ("Villkoren" eller "Avtalet") utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig och Houzz Inc. Detta användaravtal reglerar din användning av www.houzz.com, pro.houzz.com, www.ivy.co och alla tillhörande webbplatser (inklusive Houzz Pro), mobilappar, produkter, mjukvaror, tjänster, program och nätverk som Houzz erbjuder, inklusive våra plug-ins och tillägg till webbläsare (tillsammans "Houzz-plattformen").

Vi kallar e-handelsplatsen på Houzz-plattformen "Houzz Shop". Om du besöker eller genomför ett köp eller en försäljning via Houzz Shop genom www.houzz.com eller den relaterad mobilappen, så gäller detta Avtal även mellan dig och Houzz Shop LLC. Houzz INC., Houzz Shop LLC och/eller Houzz Shop International LLC, kallas gemensamt "Houzz", "vi" och "oss" i detta avtal.

Dessa Villkor ger dig viktig information, inklusive ditt godkännande enligt avsnitt 10 att lösa eventuella tvister genom individuell skiljedom och att avstå från rätten att delta i någon form av grupptalan, såvida du inte väljer att välja bort det som beskrivs i avsnitt 10 nedan. Villkoren omfattar även ditt godkännande att ge oss rättigheter till ditt innehåll, vår begränsning av ansvar gentemot dig och, om du väljer att ge oss ditt telefonnummer, ditt samtycke att ta emot samtal och textmeddelanden från oss i enlighet med tillämplig lag. Genom att godkänna dessa Villkor samtycker du till att lösa alla tvister genom bindande enskilt skiljeförfarande, vilket innebär att du avsäger dig all rätt att få sådana tvister prövade av domare eller jury, och att du avsäger dig rätten att delta i grupptalan, gruppskiljedom eller andra typer av processer genom ställföreträdare.

1. Vilka villkor som gäller för dig

Vi uppmanar dig att läsa igenom detta Avtal noga. Genom att ansluta dig till eller använda Houzz-plattformen på något som helst sätt, inklusive besök på www.houzz.com, accepterar du dessa Villkor. Andra avtal och policyer som anges nedan gäller även för din användning av Houzz-plattformen. Om du inte godkänner dessa Villkor har du inte rätt att använda Houzz-plattformen.

Följande avtal och policyer gäller för alla användare av Houzz-plattformen:

 1. Användaravtal: dessa villkor reglerar din användning av alla aspekter av Houzz-plattformen.

 2. Integritetspolicy & Cookiepolicy: Vår integritetspolicy beskriver våra integritetspraxis. Genom att använda Houzz-plattformen på något sätt som helst förstår och medger du att villkoren i integritetspolicyn gäller dig, oavsett om du har skapat ett konto på Houzz. Cookiepolicyn gäller även för användning av cookies och liknande teknologier.

 3. Policy för acceptabel användning: När du använder Houzz-plattformen samtycker du till att följa vanliga standarder för etikett och agera i enlighet med lagen, som beskrivs vidare i vår Policy för acceptabel användning.

 4. Upphovsrätts- och varumärkespolicy: Denna policy beskriver Houzz policy för att svara på och hantera klagomål om immateriella rättigheter för Houzz-plattformen. Användare som laddar upp, skickar in eller tillhandahåller material till eller på Houzz-plattformen omfattas av villkoren i Upphovsrätts- och varumärkespolicyn.

Följande avtal och policyer gäller även för dig baserat på din individuella användning av Houzz-plattformen:

 1. Houzz Pro Användaravtal: Om du har ett professionellt konto eller använder Houzz-plattformen som yrkesmän eller företag, regleras även din professionella profil och användning av Houzz Pro av Houzz Pro Användaravtal.

 2. Houzz Shop-policyer: Kunder, handlare och/eller andra tredje parter som köper eller säljer varor på Houzz Shop är också föremål för Houzz Försäljningsvillkor, Policy för förbjudna produkter, Returpolicy, Säljaravtal och/eller Leverantörsavtal. Yrkesmän som använder Houzz Trade Program eller Business Program omfattas också av [Houzz Trade Program och Business Programs villkor]https://www.houzz.se/trade-program-terms).

 3. Policyer från tredje parts tjänsteleverantörer och partners: Houzz kan samarbeta med andra tredje parts tjänsteleverantörer (t.ex. för finansieringsalternativ för köp på Houzz Shop) och/eller integrera med produkter och tjänster som tillhandahålls av tredje part med sina egna avtal och policyer. Houzz är inte part i ditt avtal eller villkor med den tredje parten. Om du till exempel använder Houzz mobilapplikation kan du också bli föremål för separata avtal och policyer från Apple Inc. eller Google Inc.

FÖR ATT UNDVIKA ALL TVIVEL, GENOM ATT ANVÄNDA HOUZZ-PLATTFORMEN OCH NÅGON SOM HELST HOUZZ-PRODUKT, PROGRAM ELLER TJÄNST PÅ NÅGOT SÄTT, GODKÄNNER DU DETTA ANVÄNDARAVTAL, INKLUSIVE SKILJEAVTALET SOM LISTAS I AVSNITT 10. I händelse av konflikt mellan dessa villkor och villkoren för eventuella separata avtal som du kan ingå med Houzz, kommer villkoren i detta avtal endast att styra den specifika konflikten.

2. Att använda Houzz-plattformen

 1. Vem kan använda den. Alla över 18 år! Användning av Houzz-plattformen av någon under 18 år är strängt förbjudet. Ytterligare krav för användning av Houzz Pro kan gälla som anges i Houzz Pro villkor.

 2. Skapa ett konto. Tillgång till vissa funktioner på Houzz-plattformen kräver att du registrerar dig hos oss och skapar ett konto på vår Plattform. Om du skapar ett konto samtycker du till att ge oss korrekt information och att uppdatera din information, inklusive e-postadressen som är kopplad till ditt konto, eftersom detta behövs för noggrannhet och meddelanden. Vi kommer att behandla alla personuppgifter du tillhandahåller till oss med i enlighet med vår Integritetspolicy.

 3. Uppsägning Du kan stänga ditt konto när du vill genom att gå till kontoinställningarna och avaktivera ditt konto. Vi kan permanent eller tillfälligt avbryta din användning av Houzz-plattformen när som helst av vilken anledning som helst, utan något meddelande eller ansvar gentemot dig. Vi har rätt att stänga ner ditt konto när som helst oavsett anledning eller utan anledning, inklusive om du agerar i strid med någon Houzz policy (inklusive Policy för acceptabel användning eller Policy för förbjudna produkter). Vid uppsägning av din användning av Houzz-plattformen eller uppsägning från ett enskilt Houzz-program, såsom Houzz Pro, kommer vissa bestämmelser att fortsätta att gälla, enligt beskrivning i avsnitt 12(j).

3. Ditt Innehåll.

 1. Definition av Ditt Innehåll. Houzz-plattformen gör det möjligt för dig att lägga upp, ladda upp eller på annat sätt skicka in material, inklusive och utan begränsning foton, recensioner, feedback (som förklaras nedan), profilbilder, idéböcker, meddelanden, kommentarer, förslag, fakturor, att göra-listor, anteckningar, scheman , ändringsorder, tids- och kostnadsspårning, rumstavlor och/eller ark. Du kan också publicera recensioner av yrkesmän, tredje parts tjänsteleverantörer, tredjepartsprodukter, handlare eller tredjepartstjänster. Allt material som du lägger upp på Houzz-plattformen eller på annat sätt tillhandahåller Houzz kommer gemensamt att kallas "Ditt innehåll".
 2. Licens och tillstånd att använda Ditt Innehåll. Härmed ger du oss och våra närstående bolag, licenstagare och underlicenstagare, rätt att utan ersättning till dig eller andra, till en icke-exklusiv, evig, oåterkallelig, utan royalty, fullt betald, världsomspännande licens (inklusive rätten att licensiera vidare i flera steg) att använda, reproducera, behandla, ändra, offentligt framföra, offentligt visa, modifiera, förbereda härledda verk, publicera, överföra och distribuera Ditt Innehåll, eller delar därav, över hela världen i alla format, media eller distributionsmetoder (oavsett om de är nu kända eller skapade senare) under varaktigheten av all copyright eller andra rättigheter i Ditt Innehåll. Sådant tillstånd är evigt och får inte återkallas av någon anledning, inklusive i händelse av uppsägning av något tillämpligt Houzz-program eller -tjänst, i den maximala utsträckning som lagen tillåter. Vidare, i den utsträckning tillämplig lag tillåter, avsäger du dig, avstår från och åtar dig att inte hävda några ideella rättigheter du kan ha till Ditt Innehåll. Om du identifierar dig med namn eller bild eller lägger upp en ljud- eller bildinspelning av dig själv, ger du vidare oss och våra närstående bolag, licenstagare och underlicenstagare, rätt att utan ersättning till dig eller andra, reproducera, trycka, publicera och sprida ditt namn, din röst och din bild i alla format eller media (oavsett om de är nu kända eller skapade senare) över hela världen, och detta tillstånd är evigt och kan inte återkallas av någon anledning, annat än i den utsträckning tillämplig lag kräver. Du samtycker vidare till att vi får använda Ditt Innehåll på alla sätt vi anser lämpligt eller nödvändigt.
 3. Äganderätt. Vi erkänner och samtycker att du eller dina licenstagare, där det är tillämpligt, behåller äganderätten till all upphovsrätt i Ditt Innehåll, med reservation för de icke-exklusiva rättigheterna vi erhåller enligt ovanstående stycke, och att ingen sådan äganderätt överförts till oss enligt detta avtal. Vidare, beträffande Ditt Innehåll i form av foton, och med hänsyn till Houzz produkter och användarupplevelse: (a) kommer vi att göra kommersiellt rimliga ansträngningar för att tillskriva dig sådana foton, och (b) vi kommer inte att licensiera eller underlicensiera individuella foton eller fotosamlingar till tredje part, med undantag i för Houzz affärssyften. "Houzz affärssyften" innebär all användning i samband med en Houzz-webbplats eller webbplats där Houzz varumärke är en av flera avsändare, en Houzz-applikation, publikation eller tjänst, eller annan användning som marknadsför Houzz-plattformen, tjänsterna eller informationen den innehåller, Houzz eller deras närstående bolag. Houzz affärssyften inkluderar särskilt användningen av Ditt Innehåll på Houzz-plattformen i samband med egenskaper och funktioner Houzz erbjuder våra användare som gör det möjligt för dem att se och interagera med Ditt Innehåll (såsom Sketch, View in My Room och inbyggda verktyg).
 4. Ditt ansvar för Ditt Innehåll. Genom att publicera, lägga ut Ditt Innehåll eller lämna in innehåll på Houzz-plattformen, garanterar du att du har äganderätten eller har erhållit alla nödvändiga licenser eller tillstånd från alla nödvändiga parter att använda Ditt Innehåll på detta sätt. Detta inkluderar att erhålla rätten att ge oss rätt att använda Ditt Innehåll i enlighet med detta Avtal. Du kan bäst avgöra om Ditt Innehåll bryter mot tredje parts immateriella eller personliga rättigheter. Du åtar dig fullt ansvar att undvika att bryta mot tredje parts immateriella eller personliga rättigheter i samband med Ditt Innehåll. Du ansvarar för att säkerställa att Ditt Innehåll inte strider mot Houzz Policy för acceptabel användning, Houzz Användaravtal, Policy för förbjudna produkter, eller Upphovsrätt- och varumärkespolicy eller gällande lagar eller föreskrifter. Du åtar dig att betala alla royalties, avgifter och andra kostnader till berörda personer med anledning av Ditt Innehåll.
 5. Begränsningar. Vi förbehåller oss rätten att avlägsna Ditt Innehåll helt eller delvis, av vilken anledning som helst (vilket kan inkludera en anmäld överträdelse mot vår Policy för acceptabel användning, Upphovsrätt- och varumärkespolicy, Houzz Pro användaravtal, Policy för förbjudna produkter, eller Granskningspolicy) utan varning. Vi kan inte garantera att vi kommer att publicera allt Ditt Innehåll.
 6. Feedback och recensioner: Vi välkomnar din feedback och förslag om hur man kan förbättra Houzz-plattformen. Skicka gärna feedback på https://help.houzz.com. Alla recensioner som tillhandahålls för produkter, yrkesmän eller andra tredje parter via Houzz-plattformen är också föremål för Houzz Granskningspolicy. För att undvika tvivel är recensioner och feedback också Ditt Innehåll. Genom att skicka feedback eller recensioner på detta eller på något annat sätt till oss ger du oss rätten att, efter vårt gottfinnande, använda, avslöja och på annat sätt utnyttja feedbacken, helt eller delvis, utan någon begränsning eller kompensation till dig, som ytterligare beskrivs i avsnitt 3(b) nedan.

4. Vårt Innehåll och Material.

 1. Definitionen av Vårt Innehåll och Material. Alla immateriella rättigheter i eller hänförliga till Houzz-plattformen (särskilt inklusive, men inte begränsat till, vår mjukvara, Houzz-märken, Houzz-loggan, och Houzz-knappar, -brickor och widgets, men exklusive Ditt Innehåll), tillhör Houzz Inc., dess närstående bolag eller dess licenstagare ("Vårt Innehåll och Material").
 2. Vår licens till dig. I enlighet med detta användaravtal, inklusive begränsningarna nedan, ger vi dig en begränsad icke-exklusiv licens att använda och få tillgång till Vårt Innehåll och Material i samband med din användning av Houzz-plattformen. Om du inte uttryckligen har kommit överens om något annat med oss (såsom din behörighet att skapa en professionell profil eller att du ingår ett Pro Services-, säljare, försäljare, annonsörs-, handels- eller annat avtal med oss), måste din användning av Houzz-plattformen vara begränsad till personlig icke-kommersiell användning. Vi kan säga upp denna licens när som helst av vilken anledning som helst. Förutom de rättigheter och licenser som beviljas i dessa villkor, förbehåller vi oss alla andra rättigheter och ger inga andra rättigheter eller licenser, underförstådda eller på annat sätt.
 3. Begränsningar. Om inte annat uttryckligen sägs i dessa Villkor, samtycker du till att inte använda, modifiera, reproducera, distribuera, sälja, licensiera, återskapa, dekompilera eller på annat sätt utnyttja Vårt Innehåll och Material utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd. Houzz tillåtelse till dig att använda Houzz-plattformen exkluderar ditt kommersiella bruk av all information rörande produktbeskrivningar eller listor på yrkesmän till förmån för en annan aktör. Du är uttryckligen förbjuden att använda alla olika typer av datautvinnning, robotar eller extraheringsverktyg när du använder Houzz-plattformen. Du får besöka och skriva ut ett antal kopior av webbplatser från Houzz-plattformen för personligt bruk, förutsatt att du behåller alla äganderättsnoteringar i originalmaterialet, inklusive tillskrivning till Houzz.
 4. Äganderätt. Du bekräftar och samtycker till att Houzz-plattformen och Houzz-märket tillhör Houzz. Innehållet, informationen och tjänsterna som erbjuds på Houzz-plattformen skyddas av amerikansk och internationell upphovsrätt-, varumärkes- och annan lagstiftning, och du bekräftar att dessa rättigheter är giltiga och verkställbara. Du bekräftar att du inte erhåller någon äganderätt genom att använda Houzz-plattformen.
 5. Houzz knappar, länkar och widgets. Du har tillstånd att använda Houzz knappar, länkar och widgets inklusive de som är tillgängliga på https://www.houzz.se/buttonsAndBadges, i enlighet med dessa användaravtal (inklusive friskrivningar och begränsning av ansvar) och under följande förutsättningar: (a) att din användning av sådana knappar, länkar och widgets endast länkar till Houzz-plattformen; (b) att du inte kommer att modifiera sådana knappar, länkar, widgets eller tillhörande kod på något sätt; (c) att du inte kommer att använda några sådana knappar, länkar, widgets på något sätt som antyder eller föreslår att vi styrker, sponsrar eller rekommenderar webbplatsen på vilken sådana knappar, länkar och widgets används; och (d) att användningen av sådana knappar, länkar och widgets, och webbplatsen på vilken dessa knappar, länkar och widgets används inte strider mot Houzz Policy för acceptabel användning eller Policy för förbjudna produkter.

5. Att anmäla överträdelse av dina immateriella rättigheter, Houzz policys eller gällande lagstiftning.

Vi har en särskild process för att rapportera överträdelser av dina immateriella rättigheter eller andra överträdelser mot Houzz policys eller gällande lagstiftning.

 1. Anmäl överträdelser av dina materiella rättigheter. Vi har antagit och implementerat en upphovsrätts- och varumärkespolicy för att hantera immateriella rättigheter. För mer information, inklusive detaljerad information om hur du skickar in en begäran om borttagning om du anser att innehåll på Houzz-plattformen gör intrång i dina immateriella rättigheter, läs vår upphovsrätts- och varumärkespolicy. För din bekvämlighet tillhandahåller vi ett formulär för upphovsrätts- eller varumärkesintrång, som du bör använda för snabbast bearbetning.
 2. Anmäl andra överträdelser. Om du anser att innehållet på Houzz-plattformen bryter mot Houzz Policy för acceptabel användning, Policy för förbjudna produkter, eller på annat sätt bryter mot gällande lagstiftning, kan du lämna in följande Formulär för intrångsanspråk (för andra anspråk än upphovsrätt eller varumärke).

Vi har ingen skyldighet att ta bort sådant innehåll som du personligen kan anse stötande eller kränkande. Vi strävar efter att snabbt besvara en begäran om att ta bort innehåll, i enlighet med våra policys enligt ovan och gällande lagstiftning. Houzz kan avslöja kommunikation angående DMCA-meddelanden eller andra immateriella klagomål med tredje part, inklusive användare som har lagt upp det påstådda intrångsmaterialet.

6. Betalningar och annat som erbjuds på Houzz-plattformen.

 1. Köp av produkter genom Houzz Shop. Houzz Shop LLC och utomstående försäljare erbjuder försäljning av produkter för hemmabruk, möbler och andra produkter till salu på Houzz-plattformen. Om du köper produkter på Houzz-plattformen regleras ditt köp av Försäljningsvillkor. Det faktum att produkter som säljs av tredje part finns på Houzz-plattformen innebär inte att vi garanterar eller verifierar produkterna eller deras beskrivningar.
 2. Betalningsmetod. Houzz har rätt att lagra viss information om dina betalningsmetoder. Du måste omedelbart uppdatera din betalningsmetod och relaterad information (till exempel en ändring av din faktureringsadress eller ditt kreditkorts utgångsdatum) för att bibehålla dess riktighet och fullständighet. Vi kan uppdatera informationen och fortsätta fakturera din betalningsmetod (t.ex. kreditkort) även efter att den har löpt ut eller uppdaterats, för att genomföra transaktioner som du godkänner.
 3. Förseningsavgifter. Om vi inte kan samla in belopp som du är skyldig kan vi begränsa din användning av Pro Services. Du samtycker till att vi kan samla in dessa belopp på vilket som helst lagligt sätt utan att det påverkar andra rättigheter eller gottgörelser som vi kan ha rätt till enligt dessa villkor eller enligt lag. I händelse av att Houzz väcker talan eller stämning för att driva in eventuella skyldiga belopp, kommer Houzz att ha rätt att få tillbaka sina kostnader, inklusive rimliga advokatarvoden som uppstått i samband med sådan indrivning. Alla förfallna belopp kommer att debiteras en förseningsavgift på det lägsta av 1,5 % per månad eller det högsta belopp som tillåts enligt lag.
 4. Utestående saldon. För alla belopp som du är skyldig Houzz, inklusive för eventuella återkrav, återbetalningar, returtillägg, överträdelseavgifter (sammantaget "utestående saldon"), kan Houzz (a) debitera alla kreditkort som vi har registrerat för dig med beloppet för eventuella utestående saldon eller (b) skicka in en faktura till dig för eventuella utestående saldon.
 5. Fakturabetalningar. Om du använder Houzz-plattformen för att betala en faktura för varor eller tjänster från en yrkesman, godkänner du oss och vår tredje parts betalningsbehandlare att debitera den betalningsmetod som är kopplad till ditt konto. Du går med på att betala hela beloppet som du godkänner, inklusive eventuella skatter och avgifter. Om sådana belopp återförs och dras från våra konton samtycker du till att överföra beloppen till oss och, om du inte gör det, godkänner du att vi och vår tredje parts betalningsbehandlare samlar in beloppen från dig på ett lagligt sätt utan att det påverkar några andra rättigheter eller åtgärder vi kan ha rätt till enligt dessa villkor eller enligt lag.
 6. Kreditkortstvist Om du är inblandad i en kreditkortstvist som involverar en betalning som gjorts genom eller i samband med Houzz-plattformen, till exempel en återkrav, går du med på att ge oss och vår tredjeparts betalningsbehandlare all information som är relevant för tvisten.
 7. Växt- och frö-utbyte. Du kan erbjudas möjlighet att byta växter eller fröer med andra användare i våra utbytesforum. Frö- och växt-byten regleras av lag. Genom att delta i dessa forum samtycker du till att bekanta dig med och följa all gällande lokal och nationell lagstiftning i ditt land. Dessutom samtycker du till vår policy att: 1) du får inte ta betalt för utbyte av frön och växter, dock är det tillåtet att begära förbetald frakt; och 2) du får inte använda forumet för att försöka byta frön och växter med någon från ett annat land. Vi friskriver oss uttryckligen från allt ansvar i samband med växter eller frön som erbjuds för byte.
 8. Inbäddningsverktyg. Om du är en användare av inbäddningsverktygen som låter dig länka till innehåll på Houzz-plattformen, förstår du och samtycker till att vi inte kan garantera att innehållet, som härrör från tredje man, inte innebär intrång och inte kommer att ge upphov till rättsanspråk på grund av intrång. Sådant externt innehåll kan tas bort av oss när som helst, i enlighet med våra policys om vi får meddelande om intrång.
 9. Kampanjrabatter, kuponger och erbjudanden. Från tid till annan kan Houzz erbjuda kampanjkuponger för användning i Houzz Shop. Kampanjkuponger är endast giltiga under en begränsad tid och löper ut på angivet datum. För mer information, se Houzz Kupongkoder.

7. Tredje parts innehåll, tjänster och leverantörer

 1. Innehåll från tredje part. Houzz-plattformen möjliggör åtkomst till tredjepartsinnehåll, produkter och tjänster, såsom åtkomst till tjänster från yrkesmän, och den erbjuder interaktioner med tredje parter som vi inte kontrollerar. Vi tar inget ansvar för, och stöder eller verifierar inte heller tredje parts innehåll, erbjudanden eller beteende (inklusive men inte begränsat till de produkter eller tjänster som erbjuds av tredje part eller beskrivningarna av de produkter eller tjänster som erbjuds av tredje part ). Houzz utför till exempel inte bakgrundskontroller eller verifiering på annat sätt av yrkesmännen som är listade på Houzz-plattformen. Deltagande eller tillgänglighet på Houzz-plattformen innebär inte godkännande eller verifiering av oss, och Houzz stöder eller rekommenderar inte produkterna, tjänsterna eller andra erbjudanden från någon yrkesman, handlare eller annan tredje part på Houzz-plattformen, inklusive potentiella kunder som hittas genom Project Match eller Select Match. Vi lämnar inga garantier eller utfästelser med avseende på riktigheten, fullständigheten eller aktualiteten för något innehåll som lagts upp på Houzz-plattformen av någon.
 2. Tjänster från tredje part. Du kan på Houzz-plattformen erbjudas möjlighet att köpa tjänster från tredje part ("Tjänster från tredje part") inklusive de som erbjuds av yrkesmän som är registrerade med professionella profiler på Houzz-plattformen. Det faktum att Tjänster från tredje part finns på Houzz-plattformen innebär inte något intygande från vår sida av Tjänster från tredje part.
 3. Tredje parts webbplatser. Houzz-plattformen kan innehålla länkar till andra webbplatser ("Tredje parts webbplatser ") som kan vara användbara för dig. Vi har ingen kontroll över de länkade webbplatserna eller innehållet på sådana Tredje parts webbplatser. Din användning av Tredje parts webbplatser regleras av den integritetspolicy och de användaravtal som etablerats för den specifika Tredje parts webbplatser, och vi friskriver oss från allt ansvar för sådan användning. Det faktum att det finns sådana länkar innebär inte något godkännande eller rekommendation från oss.

8. Friskrivning och begränsning av ansvar.

VÄNLIGEN LÄS DENNA DEL NOGA EFTERSOM DEN BEGRÄNSAR HOUZZ-BOLAGENS ANSVAR GENTEMOT DIG.

"HOUZZ-BOLAGEN" INNEBÄR HOUZZ INC., HOUZZ SHOP LLC OCH ALLA DOTTERBOLAG, NÄRSTÅENDE BOLAG, LEVERANTÖRER, LICENSTAGARE OCH PARTNERS, OCH BEFATTNINGSHAVARE, STYRELSELEDAMÖTER, ANSTÄLLDA, REPRESENTANTER OCH FÖRETRÄDARE FÖR DESSA. VARJE FÖRESKRIFT NEDAN GÄLLER I DEN UTSTRÄCKNING GÄLLANDE RÄTT TILLÅTER:

 1. VI TILLHANDAHÅLLER HOUZZ-PLATTFORMEN, TJÄNSTER, INFORMATION, PRODUKTER, PRODUKTBESKRIVNINGAR OCH EXTERNT INNEHÅLL "I BEFINTLIGT SKICK OCH PÅ DET SÄTT SOM ÄR TILLGÄNGLIGHET", UTAN NÅGON SLAGS GARANTI, UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD. UTAN ATT BEGRÄNSA OVANSTÅENDE, FRISKRIVER SIG HOUZZ-BOLAGEN UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA GARANTIER OM MARKNADSMÄSSIG KVALITET, ÄGANDERÄTT, RIKTIGHET OCH FULLSTÄNDIGHET, OAVBRUTEN ELLER FELFRI SERVICE, LÄMPLIGHET FÖR SPECIFIK ANVÄNDNING, BEHAGLIG UPPLEVELSE OCH ICKE-INTRÅNG, LIKSOM FRÅN SAMTLIGA GARANTIER SOM UPPSTÅR BASERAT PÅ HANDEL OCH HANDELSBRUK INOM BRANSCHEN.

 2. HOUZZ-BOLAGEN GÖR INGA UTFÄSTELSER, OCH FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLT ANSVAR, SÅ LÅNGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING TILLÅTER, FÖR: (i) INNEHÅLL UPPLAGT AV NÅGON TREDJE PART PÅ HOUZZ-PLATTFORMEN, (ii) PRODUKTBESKRIVNINGARNA ELLER PRODUKTERNA, (iii) TREDJE PARTS WEBBPLATSER OCH NÅGON SOM HELST TREDJEPARTSPRODUKT ELLER TJÄNST SOM LISTAS PÅ ELLER ÄR TILLGÄNGLIGA FÖR DIG GENOM WEBBPLATSEN, ( iv) PLANTOR ELLER FRÖN FRÅN UTBYTE, (v) KVALITETEN ELLER UPPFÖRANDET AV NÅGON TREDJE PART DU MÖTER I SAMBAND MED DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN; OCH (vi) ANVÄNDNING AV HOUZZ-VERKTYGEN, INKLUSIVE DERAS NOGGRANNHET, FULLSTÄNDIGHET, PÅLITLIGHET OCH RESULTAT.

 3. DU SAMTYCKER TILL ATT, I DEN UTSTRÄCKNING LAGSTIFTNINGEN TILLÅTER, HOUZZ-BOLAGEN INTE ÄR ANSVARIGA GENTEMOT DIG PÅ NÅGOT SÄTT. UTAN ATT BEGRÄNSA OVANSTÅENDE, SAMTYCKER DU TILL ATT HOUZZ-BOLAGEN INTE ANSVARAR FÖR (i) NÅGON INDIREKT, OAVSIKTLIG, EFTERFÖLJANDE, SÄRSKILD ELLER TYPISK SKADA, UTEBLIVEN VINST, VERKSAMHETSAVBROTT, SKADAT RYKTE, ELLER FÖRLUST AV DATA (ÄVEN OM HOUZZ-BOLAGEN HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETERNA ATT SÅDAN SKADA KAN UPPSTÅ) SOM KOMMER AV ELLER PÅ NÅGOT SÄTT HÄRRÖR FRÅN DIN ANVÄNDNING AV, ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA, HOUZZ-PLATTFORMEN ELLER PRODUKTERNA ELLER (ii) DEN SUMMA AV FÖLJANDE SOM, TOTALT SETT, ÄR STÖRST AV (A) ETTHUNDRA DOLLAR (100 USD$) ELLER (B) SUMMAN SOM DU HAR BETALAT ELLER SOM SKA BETALAS AV DIG TILL HOUZZ FÖR ANVÄNDNING AV HOUZZ-PLATTFORMEN DE SENASTE TOLV (12) MÅNADERNA FÖREGÅENDE DET AKTUELLA KRAVET) DU ANVÄNDER HOUZZ-PLATTFORMEN, PRODUKTERNA, INFORMATIONEN ELLER TJÄNSTERNA PÅ DIN EGEN RISK.

9. Ersättning.

Du åtar dig att fullt ut ersätta, försvara och hålla Houzz-bolagen och deras styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, konsulter, agenter och andra representanter oskadliga från och mot alla anspråk, skador, förluster, kostnader (inklusive rimliga advokatarvoden) , och andra utgifter som uppstår direkt eller indirekt av eller från: (a) din överträdelse av någon del av detta avtal, inklusive men inte begränsat till Policyn för acceptabel användning och Policyn för förbjudna produkter; (b) alla påståenden om att material som du skickar till oss eller överför till Houzz-plattformen, inklusive ditt innehåll, gör intrång eller på annat sätt överträder upphovsrätten, patentet, varumärket, affärshemligheten eller annan immateriell egendom eller andra rättigheter som tillhör tredje part; (c) din användning av och dina aktiviteter i samband med Houzz-plattformen eller andra webbplatser som Houzz-plattformen är länkad till; och/eller (d) ditt försumliga eller uppsåtliga förseelse.

10. Tvistelösning och gällande lag.

Om du har en tvist med Houzz, samtycker du till att kontakta oss genom https://help.houzz.com för att försöka lösa tvisten genom informell kontakt först. Om vi inte kan lösa tvisten informellt, reglerar detta avsnitt alla juridiska tvister som uppstår från eller hänförande till Houzz-plattformen eller som angår våra tjänster. Om du bor utanför USA och inte använder Houzz-plattformen som professionell eller företag, kan tvister också omfattas av vissa obligatoriska bestämmelser i din lokala konsumentskyddslagstiftning.

 1. Bindande skiljedom. Du och Houzz avtalar att varje tvist, anspråk eller kontrovers hänförlig till detta avtal eller din användning av Houzz-plattformen ("Tvister") ska lösas genom bindande skiljeförfarande, förutom att varje part har kvar sin rätt att ansöka om domstolsföreläggande eller annat förbudsföreläggande i behörig domstol för att förhindra faktiskt eller möjligt intrång, förskingring, eller brott mot en parts copyright, varumärkesrätt, yrkeshemligheter, patent, eller andra immaterialrättsliga rättigheter. Detta betyder att du och Houzz båda samtycker till att avstå från rätten till bl. a prövning av en jury (nämnd). Oavsett ovanstående kan du väcka talan mot Houzz i en småmålsdomstol, i stället för skiljeförfarande, men endast om anspråket kvalificerar sig enligt reglerna för mål av lägre ekonomiskt värde, och väcks enskilt, inte grupp eller företrädar-basis och endast så länge det stannar i småmålsdomstolen på enskild grund, inte grupp- eller företrädargrund.
 2. Avstående från grupptalan. Du och Houzz samtycker till att alla förfaranden genomförs enskilt på individuell basis och inte i grupp, sammanföring eller genom företrädare. Detta betyder, kopplat till Tvister, att du och Houzz båda samtycker till att avstå från rätten att delta som kärande eller gruppmedlem i någon grupptalan. Vidare, om inget annat avtalats skriftligen mellan dig och Houzz, får inte skiljedomaren i någon tvist slå ihop flera personers talan och får inte vara ordförande i någon form av grupptalan.
 3. Skiljedomsförfarande och regler. Skiljedomsförfarandet ska ledas av the American Arbitration Association ("AAA") i enlighet med gällande Consumer Arbitration Rules (om du använder Houzz-plattform som konsument) eller Commercial Arbitration Rules (om du är yrkesman, leverantör, säljare eller bedriver annan verksamhet), vilken som är tillämplig och träder i kraft ("AAA Rules") utom på det sätt som modifieras i denna avtalspunkt 8 om tvistelösning. (AAA Rules finns tillgängliga på http://www.adr.org.
 4. Skiljedomsförfarandet. En part som vill påbörja skiljedomsprocessen måste förse den andra parten med en skriftlig begäran om skiljeförfarande såsom anges i AAA Rules. Skiljedomaren ska antingen vara en pensionerad domare eller en advokat med licens att praktisera, och väljs av parterna från AAA:s lista över skiljedomare med relevant erfarenhet. Om parterna inte kan enas om en skiljedomare inom 7 dagar från att begäran om skiljeförfarande ingetts, ska AAA utse skiljedomaren i enlighet med AAA Rules.
 5. Skiljeförfarandets plats och förfarande. Skiljeförfarandet ska äga rum i San Francisco, Kalifornien, såvida inte du och Houzz kommer överens om annat, eller om AAA Rules eller AAA Consumer Due Process Protocol är tillämpliga och anger annat. Om ditt anspråk inte överskrider 10 000 USD ska skiljeförfarandet ske helt på handlingarna du och Houzz ingett, såvida inte du begär domstolsförhandling och skiljedomare beslutar att sådan förhandling är nödvändig. Om ditt anspråk överskrider 10 000 USD, regleras din rätt till förhandling av AAA Rules. Under AAA Rules har skiljedomaren frihet att styra ett rimligt utbyte av information mellan parterna, förenligt med skiljeförfarandets skyndsamma natur. Förhandlingar kan genomföras via telefon eller videokonferens, om parterna begär och kommer överens om detta.
 6. Skiljedomarens beslut och tillämplig rätt. Skiljedomaren ska tillämpa kalifornisk rätt i enlighet med Federal Arbitration Act och tillämpliga preskriptionstider och ska respektera rätten till sekretess enligt lag. Skiljedomaren ska avge sitt beslut inom den tidsfrist som anges i AAA Rules. Skiljedomen får inges till behörig domstol. Alla av skiljedomaren utdömda skadestånd måste ske i enlighet med sektionen "Friskrivningar och begränsningar av ansvar" ovan. Skiljedomaren får utdöma fastställelse eller föreläggande i kärandens favör endast i den utsträckning som är nödvändig för att svara mot kärandens enskilda anspråk.
 7. Avgifter. Varje parts betalningsansvar för avgifter för registrering av skiljeförfarande, administration och skiljedomare beror på omständigheterna kring skiljeförfarandet och beskrivs i AAA Rules.
 8. Välja bort. Du har rätt att välja bort skiljedomsbestämmelserna under punkt 10 genom att skicka oss ett skriftligt meddelande om ditt beslut att välja bort det till följande adress: 285 Hamilton Avenue, 4th floor, Palo Alto, CA 94301 USA Attention: Houzz Legal Department. Meddelandet måste poststämplas inom 30 dagar från det senare av: (i) det datum då du först accepterade Villkoren; och (ii) det datum då du blev aktuell för denna bestämmelse under punkt 10(h). Du måste inkludera samtliga av följande delar i meddelandet: (1) ditt namn och postadress; (2) e-postadressen som är ansluten till ditt konto; och (3) ett tydligt klargörande att du vill välja borta avtalets skiljedomsbestämmelse.

Gällande lag och jurisdiktion: Detta avtal kommer att tolkas i enlighet med lagarna i delstaten Kalifornien och USA, utan hänsyn till deras lagkonfliktbestämmelser. Du och vi är överens om att underkasta oss den personliga jurisdiktionen för en federal eller statlig domstol i San Francisco, Kalifornien för alla åtgärder för vilka skiljedomsbestämmelsen, som anges i avsnitt 10, inte gäller.

Tvister med andra användare: Om du har en tvist med en annan användare på Houzz-plattformen eller med en annan tredje part, accepterar du att Houzz inte har någon skyldighet att bli involverad. Om du har en tvist med en eller flera användare, så frigör du Houzz, dess styrelseledamöter, företrädare, anställda, agenter och efterträdare från krav, anspråk och skador av alla slag eller natur, kända eller okända, misstänkta eller icke-misstänkta, röjda eller icke-röjda, som härrör från eller relaterar till sådan tvist och/eller Houzz-plattform. Som en del i detta frigörande, frånsäger du dig uttryckligen allt skydd (lagstadgat eller annat) som annars skulle begränsa det här frigörandet till att endast inkludera de krav som du vet om eller misstänker, till din fördel vid tidpunkten för ditt accepterande av detta frigörande.

11. Kommunikation.

Du är inte skyldig att acceptera att ta emot textmeddelanden, samtal eller förinspelade meddelanden i marknadsföringssyfte, som ett villkor för att använda Houzz-plattformen. Genom att välja att uppge ditt telefonnummer till oss och godkänna dessa villkor, samtycker du till att ta emot kommunikation från Houzz-enheter och dess professionella partners, inklusive via textmeddelanden, samtal, förinspelade meddelanden och push-meddelanden, vilka kan genereras av automatiska telefonuppringningssystem. Dessa kommunikationer inkluderar, till exempel, kommunikation rörande hantering av ditt konto eller din användning av Houzz-plattformen, uppdateringar om nya eller befintliga egenskaper på Houzz-plattformen, kommunikation om interna eller externa kampanjer, och nyheter rörande Houzz-plattformen och nyheter inom branschen. Din telefonoperatörs standardavgifter för textmeddelanden kan tillämpas på textmeddelanden vi skickar. Om du anger någon annans telefonnummer eller e-postadress till oss för att ta emot kommunikation from Houzz bolag, så intygar och garanterar du att du har samtycke från varje berörd person vars telefonnummer eller e-postadress är ansluten till att ta emot kommunikation från Houzz.

Om du inte vill få mejl eller textmeddelanden i marknadsföringssyfte, erbjuder vi följande metod för att välja bort eller avsluta dessa: (a) följ instruktionerna vi angett i mejlet eller det första textmeddelandet för den kategorin av marknadsföringsmeddelanden, eller (b) om du har ett konto på Houzz-plattformen kan du avsluta dem via inställningarna.

12. Övrigt.

 1. Meddelande för användare i Kalifornien. Enligt California Civil Code Section 1789.3 har Houzz-plattformens användare i Kalifornien rätt till följande specifika konsumentskyddsmeddelande: Tjänsten tillhandahålls av Houzz Inc., 285 Hamilton Avenue, 4th floor, Palo Alto, CA 94301. Om du har några frågor eller klagomål beträffande tjänsten, kontakta Houzz på legal@houzz.com eller genom att skriva till postadressen. Boende i Kalifornien kan kontakta Consumer Assistance Unit of the Consumer Information Division of the California Department of Consumer Affairs som kan kontaktas skriftligen på 1625 N. Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834, eller per telefon på (800) 952-5210, de med nedsatt hörsel kan ringa 711, 1-800-735-2929 (TTY), eller 1-800-735-2922 (Röst) för California Relay Service.
 2. Export. Houzz-plattformen kontrolleras och drivs från våra amerikanska kontor i Kalifornien. Houzz mjukvara lyder vidare under amerikansk exportkontroll. Ingen mjukvara från Houzz får laddas med eller annars exporteras eller återexporteras i strid med gällande lagstiftning. Du intygar också att du inte (1) befinner dig i ett land som lyder under ett embargo av den amerikanska regeringen och (2) står på någon av amerikanska regeringens listor över förbjudna eller begränsade parter.
 3. Ändringar. Vi förbehåller oss rätten att när som helst:
  i. ändra villkoren i detta Avtal i enlighet med gällande lagstiftning.
  ii. ändra Houzz-plattformen, inklusive att ta bort eller säga upp information eller tjänster eller andra egenskaper helt eller delvis; och
  iii. neka eller avsluta ditt Houzz-konto eller din användning eller tillgång till Houzz-plattformen.
  Om vi gör väsentliga ändringar i dessa villkor, kommer vi att informera dig via Houzz-plattformen, via e-post eller på annat sätt för att ge dig en möjlighet att granska ändringarna innan de träder i kraft. Du samtycker till att din fortsatta användning av Houzz-plattformen innebär att du godkänner de nya Villkoren efter deras ikraftträdande. Om du inte godkänner de uppdaterade Villkoren får du inte fortsätta att använda Houzz-plattformen. Se till att besöka denna sida regelbundet för att hålla dig uppdaterad om den gällande versionen av användaravtalet. Ändringar i Villkoren träder i kraft på löpande basis.
 4. Språk. Den engelska versionen av dessa villkor är den bindande versionen och all kommunikation, meddelanden, skiljeförfaranden och processer rörande detta Avtal ska ske på engelska, även om vi väljer att erbjuda översättningar av detta Avtal till språk som talas i andra länder. Till den grad det är tillåtet enligt lag, ska den engelska versionen av Villkoren ha företräde vid händelse av inkonsekvens mellan olika översättningar.
 5. Överlåtelse. Inga villkor i detta Avtal, inte heller några rättigheter, skyldigheter eller avhjälpande enligt detta kan överlåtas, överföras, delegeras eller licensieras vidare av dig utan skriftligt medgivande i förväg från Houzz, och alla försök att överlåta, överföra, delegera eller underlicensiera ska vara ogiltiga. Houzz har rätt att överlåta, överföra, eller delegera detta Avtal eller rättigheter eller skyldigheter eller avhjälpande som de anser lämpligt.
 6. Avstående Vårt avstående från att hävda en rätt eller ett villkor enligt detta Avtal innebär inte att vi avstår från detta villkor eller denna föreskrift.
 7. Rubriker. Alla rubriker eller underrubriker är endast angivna i bekvämlighetssyfte och ska inte på något sätt definiera eller förklara någon punkt eller villkor däri.
 8. Vidare försäkringar. Du samtycker till att upprätta en papperskopia av detta Avtal och alla andra dokument, och vidta åtgärder på vår bekostnad som vi kan begära, för att bekräfta och följa avsikten med detta Avtal och alla dina rättigheter och skyldigheter under detta Avtal.
 9. Hela Avtalet och enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet. Detta Avtal gäller framför alla tidigare villkor, avtal, diskussioner och dokument rörande Houzz-plattformen och utgör hela Avtalet mellan dig och oss beträffande Houzz-plattformen. Om någon del av Avtalet visar sig vara omöjlig att verkställa, kommer den delen inte att påverka verkställbarheten av de återstående delarna av Avtalet, vilket ska fortsätta gälla i sin helhet.
 10. Överlevnad: Följande föreskrifter ska fortsätta gälla efter utgången eller uppsägningen av detta Avtal:: Avsnitt 3 (Ditt Innehåll), Avsnitt 4(c)(Begränsningar) och 3(d)(Äganderätt), Avsnitt 8 (Friskrivning och), Avsnitt 9 (Ersättning), Avsnitt 10 (Tvistelösning) och Avsnitt 12 (Övrigt).
 11. Kontakt. Kontakta oss gärna genom att besöka https://help.houzz.com med frågor om detta Avtal.
  Houzz Inc.
  285 Hamilton Avenue, 4th floor
  Palo Alto, CA 94301

Giltig från och med den 31 januari 2023

Klicka här för den tidigare versionen (ändrad den 30 augusti, 2021)

Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.