Policy för acceptabel användning

Som del av Houzz policy för acceptabel användning accepterar du att inte använda informationen, tjänsten eller någon de av webbplatsen för att begå någon handling som:

 1. strider mot Houzz allmänna image, goodwill eller rykte;

 2. inkräktar på våra eller tredje parts copyright, patent, varumärken, handelshemligheter eller andra ägarrättigheter eller rättigheter att publicera eller sekretess/personuppgifter;

 3. uttryckligt eller underförstått framför att något du skriver, gör eller orsakar på webbplatsen är godkänt eller rekommenderat av oss, om inte vi i förväg gett skriftligt tillstånd till detta;

 4. bryter mot någon tillämplig lag, förordning, bestämmelse eller reglering, eller uppmuntrar till någon handling som kan utgöra brottslig gärning eller ge upphov till civilrättslig process;

 5. är nedsättande, kränkande, hotande, utgör förföljelse, gör intrång i privatlivet, bryter mot sekretess, är förolämpande, skadligt, diskriminerande, pornografiskt eller obscent:

 6. överför några handelshemligheter eller annat material, icke-offentlig information om någon person, företag eller enhet utan att du har tillstånd att göra detta;

 7. begränsar eller hindrar någon annan besökare från att använda webbplatsen, inklusive men inte begränsat till "hackning" eller att vanställa någon del av webbplatsen;

 8. modifiera, adaptera, underlicensiera, översätta, sälja, tillämpa reverse engineering, dekompilera eller datautvinna någon del av webbplatsen eller informationen på webbplatsen;

 9. ta bort copyright, varumärke eller annat som visar ägarrättigheter för det som finns i informationen, tjänsten eller på webbplatsen;

 10. underlicensiera, sälja, hyra ut, leasa ut, överföra, tilldela eller överföra några rättigheter under detta avtal till någon tredje part, eller på annat sätt kommersiellt utnyttja eller tjäna på informationen eller innehåller på webbplatsen eller någon del därav på något som helst sätt, med undantag för det som uttryckligen tillåts enligt avtalet;

 11. återge eller "spegla" någon del av webbplatsen utan att vi i förväg lämnat skriftligt tillstånd till detta;

 12. sprida något virus, trojan, mask eller andra liknande eller skadliga filer, skript eller programmeringsrutiner;

 13. störa eller påverka några tjänster eller utrustning i avsikt att skapa oproportionerligt stor belastning på den infrastruktur som används av Houzz eller dess licenstagare eller leverantörer.

 14. skapa eller sprida skräppost, spam, kedjebrev, inbjudan till pyramidspel eller andra bedrägliga eller oönskade massmail eller kommersiella mail, eller på något sätt bryta mot förordningen Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing Act (CAN-SPAM Act of 2003) som ska förhindra dessa typer av e-post eller motsvarade, tillämplig lag i annat land;

 15. använda någon robot, spindel, avsökningsprogram eller andra manuella eller mekaniska enheter eller metoder för att hämta, samla in, eller indexera webbplatsen eller på något sätt återskapa eller kringgå navigationsstrukturen på webbplatsen eller dess innehåll, autentisering och säkerhetsåtgärder;

 16. förfalska rubriker eller på annat sätt manipulera det som definierar innehållet för att maskera ursprunget till ett inlägg;

 17. utföra någon form av nätverksövervakning eller köra en nätverksanalysator eller någon annan enhet, teknologi eller metod för dataintrång för att uppfånga, dechiffrera, datautvinna eller visa några paket som används för kommunikation mellan webbplatsens servrar eller några andra data som inte är avsedda för dig; och/eller

 18. samla in information om besökare eller medlemmar på webbplatsen utan att de uttryckligen gett tillstånd till detta.

 19. Du accepterar att inte samla in något innehåll som hänför sig till någon identifierbar tredje parts identitet eller bild, utan att först ha fått tillstånd att göra det, från alla personer det berör, eller deras föräldrar/vårdnadshavare, om de inte uppnått myndighetsålder för den plats de är bosatta.