INTEGRITETSPOLICY

Houzz är den ledande online-plattformen för husrenovering och design av hem och tillhandahåller en allt-i-ett-mjukvarulösning för yrkesmän och verktyg för husägare att renovera sina hem från start till slut. Med Houzz kan människor hitta idéer och inspiration, anställa yrkesmän och handla produkter. Genom Houzz-plattformen förser Houzz Pro yrkesmän inom hembranschen en SaaS-lösning för företagsledning och marknadsföring som hjälper dem att vinna projekt, samarbeta med kunder och team och driva sin verksamhet effektivt och lönsamt

Denna integritetspolicy beskriver vilka personuppgifter vi samlar in genom Plattformen (definierad nedan), hur vi använder denna information, hur denna information kan delas och vilka val och rättigheter du har beträffande denna information. Tillgång till och användning av vår Plattform regleras i denna integritetspolicy. Insamlingen av personuppgifter om arbetssökande regleras av Integritetsmeddelandet för Arbetssökande.

Vår ”Plattform” består av www.houzz.com, www.ivy.com och alla webbplatser, mobilappar, produkter, mjukvaror, tjänster, program och nätverk som erbjuds av Houzz eller på vilka denna integritetspolicy är publicerad , inklusive våra plugin-program och webbläsartillägg.

Benämningarna "vi", "oss", "vår" eller ”Houzz” avser ”Houzz Group,” vilket inkluderar Houzz Inc., Houzz Shop LLC och deras dotterbolag. Med "du" syftar vi på besökare och användare av någon del av vår Plattform.

Benämningen "handlare" inkluderar säljare och leverantörer av produkter som är tillgängliga på e-handelsmarknaden på Plattformen.

1. Insamling av information

Vi samlar in personuppgifter du lämnar till oss, från externa parter och automatiskt när du använder vår Plattform. Vi samlar in information rörande din enhet med hjälp av cookies och liknande teknik. Vi kan även ta emot information om var du befinner dig.

Information du lämnar till oss

Vi samlar in information du lämnar till oss, inklusive konto- och profilinformation, innehåll du skickat in eller lägger upp på vår Plattform, din köphistorik, din kommunikation och information du ger oss som en del av undersökningar och tävlingar.

Konto- och profilinformation. När du skapar ett konto på vår Plattform samlar vi in personuppgifter du ger oss, såsom ditt namn, e-postadress, intressen, kön, ålder och profilinformation. Om du är en yrkesman kan du också ge oss information relaterad till din verksamhet, inklusive verksamhetsbeskrivning och relevanta områden.

Innehåll du lämnar till oss. Vi samlar in information och innehåll du skickar in, lägger ut eller skapar på vår Plattform och på andra webbplatser som länkar till denna Integritetspolicy.   Detta omfattar information och innehåll som du har skickat in, delat eller skapat, inklusive men inte begränsat till dina företagsuppgifter, profilbild, recensioner, meddelanden, kommentarer, sökningar, foton, stilpreferenser, idéböcker, diskussioner, projektdetaljer, projektkostnader, projekt-tidslinjer, beställningsändringar och fakturor. 

Köp. Om du köper eller säljer produkter eller tjänster eller genomför eller tar emot betalningar på vår Plattform, samlar vi in personuppgifter för att kunna genomföra dina försäljningar och betalningar, såsom ditt telefonnummer, adress och betalningssätt (till exempel kreditkort eller information om bankkonto). Om du är med i vårt Handelsprogram eller Affärsprogram, så kan du bli tillfrågad om att inlämna bevis att du är berättigad att ingå i programmet eller för skattelättnad.

Kommunikation. När du kommunicerar med oss (via epost, telefon, genom vår Plattform, genom våra chatbots eller på annat sätt) och när du använder vår Plattform för att kommunicera med andra kan vi spela in, övervaka, samla in och använda detaljer om dig och din kommunikation (inklusive samtalstid och samtalslängd). Vissa yrkesmän på vår Plattform kan välja att använda vårt samtalsövervakningssystem i syfte att förbättra sin verksamhet. Du använder vår Plattform när du ringer dessa yrkesmän via det telefonnummer som visas på vår Plattform. Vi kommer att meddela dig eller erhålla ditt medgivande i enlighet med gällande lagstiftning innan vi spelar in eller övervakar dessa samtal. I annat fall, när du kommunicerar med yrkesmän, försäljare och andra utanför vår Plattform, omfattas inte den kommunikationen av denna integritetspolicy.

Undersökningar och tävlingar. Om du deltar i våra undersökningar, tävlingar eller kampanjer kommer vi att samla in den information du lämnar till oss.

Information från andra

Vi samlar in personuppgifter om dig som andra tillgängliggör för oss, inklusive information från andra plattformar, offentligt tillgänglig information, information från andra användare av vår Plattform, information från våra partners, tjänsteleverantörer och närstående bolag och information från externa hemsidor.

Andra plattformar. Vi kan erhålla information om dig från tredje mans plattformar när du tillåter tredje mans plattform att dela denna information med oss eller tillåter Houzz att erhålla denna information från tredje man. Till exempel kan vi få information som ditt namn, din e-postadress och din profilbild när du registrerar dig på vår Plattform via Facebook, Google eller Apple. Vi kan också få information om dig när du laddar upp dina kontakter från din tredje parts e-posttjänst; använda vår Plattform (eller tredje mans integration på vår Plattform) för att hantera din kalender från en annan plattform eller för att hantera eller skicka kommunikation (så som e-post eller textmeddelanden).

Offentligt tillgänglig information. Om du är en yrkesman eller försäljare kan vi samla in information om dig från offentligt tillgängliga källor och där det är tillåtet enligt tillämplig lag eller, med din tillåtelse, göra den tillgänglig som en del av vår Plattform. Till exempel kan vi få ditt namn och kontaktinformation från branschorgan och försäljningsnätverk i vilka du deltar och visa din koppling till dessa organisationer. Från offentligt tillgängliga källor kan vi också samla in och visa detaljer om licenser som du innehar.

Andra användare och kunder. Andra kan ladda upp innehåll på vår Plattform som inkluderar information om dig (till exempel, som del av foton, berättelser och recensioner) eller förse oss med dina uppgifter i samband med användning av vår Plattform (så som för att hantera sin affärsverksamhet, organisera fotograferingar av deras projekt, delta i remissprogram, och för att marknadsföring genom vår Plattform). I syfte att höja kvaliteten på vår Plattform, kan yrkesmän och försäljare ge oss information om ditt samröre med dem, inklusive om du har kontaktat dem eller svarat dem, om ditt projekt har avslutats och om du har erhållit den produkt du beställt. Om du är en yrkesman eller försäljare kan Plattformens användare och besökare ge oss feedback och offentliga recensioner om dig.

Våra partners och tjänsteleverantörer. Vi kan erhålla information om dig från våra partners och tjänsteleverantörer. Till exempel kan våra betalningshanterare uppdatera din betalningsinformation, annonsörer kan hjälpa oss att skicka information till din adress och tredje man kan hjälpa oss förebygga bedrägerier genom att bekräfta din kontaktinformation. Vidare kan vår bankpartner som utfärdar Houzz kreditkort förse oss med information om du är innehavare av sådant kort, kopplad till annat belönings- eller lojalitetsprogram eller resultat från kreditprövning.

Houzz-koncernen.  I enlighet med tillämpliga lagar och med förbehåll för denna och ytterligare integritetspolicyer kan Houzz Group-enheter få information om dig från andra Houzz Group-enheter.

Externa hemsidor. Vissa externa hemsidor har en inbyggd Houzz plug-in, widget eller innehåll, inkluderade genom Houzz-märkta knappar, märken och bildspel, och Houzz-märkta innehållspartnerskap. Våra plug-ins, widgets, inbyggda innehåll och pixlar kan inhämta information enligt vår Cookiepolicy. Du kan också välja att använda tillägg till webbläsare, vilka inhämtar information som beskrivs i denna integritetspolicy liksom på resten av vår Plattform.

Webbplatstjänster. Webbplatstjänster avser alla webbplatser som visar innehåll från yrkesmän och annat innehåll som ingår av eller på uppdrag av dig i standard Houzz webbmallar med Houzz som värd. Som med resten av vår Plattform samlar vi in informationen som beskrivs i denna integritetspolicy när vi tillhandahåller Webbplatstjänster, inklusive dina meddelanden till yrkesmän som skickas via dessa webbplatser. Yrkesmän samlar in användningsinformation för sina webbplatser och tar emot dina meddelanden som skickas via dessa webbplatser.

Automatiskt insamlad information

Varje gång du använder Plattformen, skickas information till vår server via din webbläsare eller applikation och lagras i våra loggfiler. Vi samlar in information om din användning av vår Plattform, inklusive din sökhistorik, sidor du besöker, datum och tid för ditt besök och, om du använder våra tillägg till webbläsaren, det innehåll du interagerar med på externa hemsidor (till exempel om du har sparat en bild från en extern hemsida till ditt Houzz-konto), och hur du navigerar och interagerar med en webbsida eller skärm. Vi samlar även in information som din enhet ger oss i samband med din användning av vår Plattform, såsom typen av sökmotor, typen av enhet, webbläsarens språk, IP-adress, mobilleverantör, unik enhetsidentifiering, och begärda och använda URL.

Cookies och liknande teknik

Vi använder cookies i samband med din användning av vår Plattform för att samla in information rörande vad du ser och interagerar med på vår Plattform samt annan tillgång och användning av vår Plattform. Se vår Cookiepolicy för mer information om hur vi använder cookies och hur du kan välja bort cookies, men vänligen notera att såvida det inte krävs enligt gällande rätt ändrar vi inte Plattformens system som respons på en begäran att inte bli spårad.

Platsinformation

Vi kommer att se din enhets platsinformation om du tillåter detta genom din webbläsare eller mobila enhet. Vi kan komma att hitta din ungefärliga plats via din IP-adress. Du kan även välja att ge oss din platsinformation genom att ange denna på vår Plattform, inklusive i dina Houzz-inställningar, Ivy-inställningar eller när du anger en leveransadress eller faktureringsadress.

2. Användning av information

Vi använder personuppgifterna vi samlar in för att tillhandahålla, stödja och anpassa vår Plattform och för att kommunicera med dig om vår Plattform (på och utanför vår Plattform). Vi gör detta på följande sätt:

 • genom att tillhandahålla och förbättra vår Plattform och dess funktioner och funktionalitet, inklusive att visa innehåll du lagt upp offentligt, genomföra dina köp via vår Plattform, att behandla, lagra och förmedla din kommunikation; att ge kundservice och support; att svara på dina frågor eller önskemål; göra back-ups på våra system; och förbättra säkerheten på vår Plattform;
 • att utvärdera användningen av vår Plattform för vårt affärssyfte, och tillhandahålla och förbättra våra produkter och tjänster, inklusive nya och gemensamt utarbetade produkter och tjänster och vår Plattforms funktionalitet;
 • att anpassa din upplevelse, såsom att skräddarsy innehållet och information som erbjuds dig och vår supportservice;
 • att visa relevant eller riktad reklam (på vår Plattform och tredjepartswebbplatser) om oss och andra företag och att utvärdera framgången av sådan reklam;
 • att ge feedback till yrkesmän och försäljare på vår Plattform; 
 • att kommunicera med dig såsom anges i våra avtal med dig (till exempel Houzz Användarvillkor) eller denna integritetspolicy;
 • att förhindra bedrägeri och bibehålla en kvalitetsupplevelse för vårt affärssyfte eller av juridiska skäl, inklusive att filtrera skräppost och kommunikation som strider mot våra avtal med dig (till exempel Houzz Användarvillkor);
 • att upprätthålla villkoren i våra avtal med dig (till exempel Houzz Användarvillkor) och gällande lagstiftning; att fullgöra våra juridiska skyldigheter; att väcka talan eller gå i svaromål i ett käromål, skiljeförfarande eller liknande juridisk process; att svara på juridisk anmodan från offentliga myndigheter (inklusive på grund av nationell säkerhet och brottsbekämpning);
 • att utföra forskning och analyser för våra affärsändamål och att bedriva journalistforskning
 • att tilldela märken och liknande beteckningar om du väljer att delta, genomföra utfrågningar, tävlingar och kampanjer.

Om du ger oss information om dina kontakter (till exempel när du ansluter till vår Plattform via Facebook) kan vi, för att möjliggöra en smidigare upplevelse, komma att informera dina kontakter som har konton på vår Plattform att du också har anslutit till vår Plattform och följa dem för din räkning så att du kan se deras offentliga aktiviteter på vår Plattform.

Vi kan använda din kommunikation i allmänhet i kvalitets- och träningssyfte, och för att förbättra våra produkter och tjänster. Vi kan använda din kommunikation för att förstå och hantera kvaliteten på mottagna förfrågningar, och svaren som skickats, av yrkesmän och försäljare på vår Plattform och ge dem återkoppling. Vi kan tillämpa automatiserade behandlingsystem för att granska din kommunikation och förbättra din användarupplevelse. Läs mer.

Vi kan använda din inloggningsinformation, cookie-information, enhetsinformation, IP-adresser, och annan information för att identifiera dig och registrera din användning av enheter, vår Plattform, och externa hemsidor. Vi kan komma att använda denna information för att skräddarsy din upplevelse av vår Plattform.

För din bekvämlighet kommer vi och våra betalningsleverantörer att lagra information om den betalningsmetod du använder i samband med Plattformen. Notera att våra betalningsleverantörer kan lagra ditt fulla kreditkortsnummer, detta görs dock inte av Houzz. Du kan ta bort eller ändra din betalningsmetod på Houzz via dina inställningar. Om du vill ändra din betalningsmetod på Ivy och du använder ett kreditkort, gå till dina Ivy-inställningar.

Om du gör inköp på Houzz som besökare och sedan skapar ett konto kommer vi att göra information tillgänglig för dig om alla tidigare inköp som gjorts via ditt kontos e-postadress.

Om du är kund hos Ivy använder vi din information för att visa dig alla dina betalningar, såväl som fakturor, offerter, arvoden och liknande dokument baserat på projekt.

3. Delning av din information

Vi hyr inte ut eller säljer din personliga kontaktinformation (såsom den e-postadress som du angivit vid din kontoregistrering) till tredje man för dennes direktmarknadsföring. Vi delar personuppgifter på följande sätt:

Besökare och användare av Plattformen

Ett av de huvudsakliga ändamålen med att inneha ett Houzz-konto är att dela heminrednings- och designidéer med andra. På Houzz har andra möjlighet att hitta, kontakta, se och följa din profil och offentliga aktivitet på Houzz (till exempel, om du "gillar" innehållet på vår Plattform eller genom att du skapar en idébok och inte markerar den som privat) och länkar den till ditt användarnamn. Du kan anpassa din Houzz-profil och bestämma om användare får följa dig genom dina Houzz-inställningar. Ditt Houzz-innehåll (till exempel idéböcker, foton, anteckningar om andras foton, projekt, diskussioner och sociala medier-profiler), följare och andra du följer är offentligt synliga på Plattformen och kan kommenteras på av andra Houzz-användare. Om du vill göra en viss del av ditt innehåll privat, klicka här för mer information. Om du är en yrkesman eller försäljare på Houzz kan vi också visa följande information för att hjälpa besökare och användare att utvärdera dig: information som är uppsamlad från vår Plattform om din Plattformsaktivitet (t.ex. svarsfrekvens) och information som är offentligt tillgänglig från tredje part.

Yrkesmän, Försäljare och Andra Företag på vår Plattform

Om du ber oss hitta yrkesmän åt dig, kommer din projektinformation (inklusive din kontaktinformation) att göras tillgänglig för ett begränsat antal yrkesmän som vi tror kommer att vara lämpliga för projektet. Dessa yrkesmän är oberoende av Houzz och deras användning av dina uppgifter täcks inte av denna integritetspolicy. Yrkesmän och försäljare som deltar på Houzz-plattformen kan se dina offentliga aktiviteter på vår Plattform och få feedback som du ger oss om ditt engagemang med dem. Till exempel, om du har bett oss hitta yrkesmän åt dig och ger oss återkoppling om hur intresserad av dem du är, kan vi komma att vidarebefordra denna återkoppling till dem. Dessutom kan en yrkesman eller försäljare se dina offentliga aktiviteter på vår Plattform som interagerar med deras innehåll (till exempel att du lagt till en av deras foton i din icke-privata idébok vid ett visst datum, som identifieras av din profils användarnamnet och eventuella foton eller offentliga identifierare som du har på din profil). När du får meddelanden från yrkesmän via Plattformen kan Houzz och yrkesmännen spåra din interaktion med dessa meddelanden, inklusive om du öppnade meddelanden eller dokument från dessa meddelanden. En yrkesman eller försäljare kan inte se dina icke-offentliga kontouppgifter eller se privat aktivitet (om din idébok är privat till exempel).

Tjänsteleverantörer och partners

Vi kan komma att dela din information med tjänsteleverantörer och partners om det rimligen behövs för våra användningar som beskrivs i denna integritetspolicy, inklusive med enheter som hjälper oss att sälja och leverera produkter till dig, såsom försäljare, betaltjänstleverantörer, logistikproffs, leverans- och fraktföretag, och enheter som är värd för data åt oss eller hjälper oss att förstå användarbeteende på vår Plattform. Du kan hitta mer information här om våra tjänsteleverantörer och partners som vi kan komma att dela din information med. Endast om du specifikt samtycker till att dela din kontaktinformation med en tredjepartspartner, till exempel som en del av en tävling eller kampanj som vi sponsrar med en sådan tredje part, kommer vi att dela din kontaktinformation med den tredje parten för deras direkta marknadsföringsändamål.

Utöver detta, kan vi dela information om dig med externa plattformar när du tillåter den externa plattformen att ta emot denna information från oss eller tillåta Houzz att dela denna information med den externa parten. Vår Plattform kan inkludera externa sociala media och andra externa plug-ins och widgets. När dessa visas på vår Plattform drivs de eller hanteras av externa parter. Vi är inte ansvariga för dessa tredje parter och tredjepartsplattformar, så vänligen läs noggrant igenom deras integritetspolicyer och dina tillstånd som beviljats dessa tredje parter och plattformar. Till exempel kan du ansluta dig till vår Plattform genom Facebook, Google eller Apple.

Annonsörer och annonsnätverk

Vi använder annonsnätverk och partners för att placera annonser om oss och andra företag, inklusive intressebaserad marknadsföring, på externa hemsidor och för att hjälpa oss att utvärdera hur effektiv vår annonsering är. Vi kan även komma att samarbeta med annonsnätverk och partners för att visa annonser på vår Plattform och för att kommunicera med dig på de adresser de har för dig. Vi kan komma att förse annonsnätverk, annonspartners och företag som annonserar på vår Plattform med aggregerad information, men annat än i form av taggad information eller enhetsidentifiering kommer vi inte att ge ut ditt namn, kontaktinformation eller personuppgifter. Till exempel kan vi tillhandahålla en taggad version av din e-postadress eller annan information till annonsnätverk (så som Facebook och Google) för att marknadsföra till dig eller andra. För att välja bort användningen av din information för detta ändamål, vänligen skicka en förfrågan såsom det beskrivs i avsnittet Kontakta oss.

Vi och företag som annonserar på vår Plattform, annonsnätverk, och annonspartners kan också använda cookies och liknande teknik för att spåra dina aktiviteter på vår Plattform och på andra online-nätverk för att tillhandahålla dig skräddarsydda annonser på webbsidor, applikationer och enheter och för att förstå hur annonserna utfaller. För att lära dig mer om hur du kan välja bort att ta emot denna typ av annonsering, läs vår Cookiepolicy.

Närstående bolag och företagsöverlåtelser

Vi kan komma att dela din information med (a) joint ventures eller andra företag i Houzz-koncernen, eller (b) en potentiell eller faktisk köpare, efterträdare eller rättsinnehavare som en del av en omorganisation, fusion, försäljning, joint venture, överlåtelse, överföring eller annan avyttring av hela eller delar av vår verksamhet, av tillgångar eller aktier (inklusive konkurs eller liknande förfarande). I dessa fall kommer detta att täckas av denna integritetspolicy.

Legala skyldigheter

Vi kan komma att lämna ut information från eller om dig, om det krävs eller är tillåtet enligt gällande lagstiftning, om vi anser att en sådant utlämnande är (a) rimligen nödvändig för att efterleva rättprocess och instruktioner från brottsbekämpande myndigheter, såsom husrannsakan, åläggande, föreskrift, rättsligt förfarande eller annat rättslig beslut som ålagts oss, en tjänsteleverantör eller en partner (vilket kan inkludera utlämnande till rättsväsende, domstol, eller myndighet); (b) förhindra, utreda eller identifiera möjliga överträdelser i samband med vår Plattform; (c) skydda våra eller våra besökares, användares, närstående bolags eller allmänhetens rättigheter, rykte eller egendom; eller (d) säkerställa att våra avtal med dig efterlevs (till exempel Houzz-Användarvillkoren).

4. Kommunikation

En viktig del av våra tjänster som du registrerar dig för när du skapar ett konto på vår Plattform är att ta emot kommunikation från oss eller våra yrkesmässiga partners via e-post, telefonsamtal och sms, eller via vår Plattform. Om du använder vår mobilapp omfattar denna kommunikation även push-meddelanden. Vi kommunicerar med dig om ditt konto, integritet, användning av Plattformen, inklusive interaktioner med ditt innehåll (till exempel om andra "gillar" din idébok, svarar på din kommentar eller om du tjänar ett märke på vår Plattform), nyheter om Plattformen, dess funktioner och branschutveckling, och kommunikation om kampanjer som drivs av oss eller tredje part. Vi ber även om din feedback om din upplevelse i samband med vår Plattform eller om dina renoverings- och designplaner för ditt hem. I enlighet med tillämplig lag kan vi eller våra yrkesmässiga partners skicka marknadsföringskommunikation till dig (t.ex. med tips, erbjudanden och liknande tjänster). Denna kommunikation kan hänvisa till oss, vår Plattform, sammärkta produkter och tjänster, yrkesmän, försäljare och andra företag på vår Plattform.

Om du ger oss ditt telefonnummer kan vi och våra yrkesmässiga partners ringa dig eller skicka textmeddelanden till dig för att hjälpa dig att använda Plattformen (som för att diskutera hemrenovering eller designprojekt, för att hitta yrkesmän eller för att hjälpa dig med din order eller om du är yrkesman, att hitta produkter eller ge dig tips om din verksamhetsprofil). Om du är yrkesman eller annan verksamhet, så kan vi använda din kontaktinformation (oavsett om den finns tillgänglig publikt eller tillhandahålls till Houzz) för att ringa och annars kontakta dig om vår Plattform, inklusive marknadsföra och sälja våra produkter och tjänster eller sådana som är tillgängliga på vår Plattform.

Du har möjlighet att när som helst ändra dina kommunikationsönskemål i dina Houzz-inställningar om du har ett Houzz-konto och dina Ivy-inställningar om du har ett Ivy-konto och du kan också välja bort liknande typer av e-postmarknadsföring från oss direkt genom e-postmeddelandet. För att när som helst välja bort textmeddelanden kan du följa instruktionerna i textmeddelandet, vilket normalt innebär att du skickar ”STOPP” som svar. Du kan välja bort försäljning och marknadsföring via telefon genom att informera oss under samtalet eller genom att kontakta oss enligt avsnittet Kontakta oss. Dina kommunikationsinställningar på Ivy och Houzz är oberoende av varandra och kommer i allmänhet inte att påverka eller ändra den kommunikation du får via övriga delar av Plattformen. Var medveten om att du inte kan välja bort att ta emot nödvändiga konto- och integritetsrelaterade meddelanden från oss. Om du vill stoppa push-notifikationer från oss, kan du slå av push-notifikationer för mobilapplikationen i inställningar som du har i din mobila enhet.

Vår Plattform låter också dig och andra att skicka meddelanden och ringa samtal på vår Plattform, dela innehåll med andra utanför vår Plattform, och om du gör din kontaktinformation tillgänglig, låta andra kontakta dig utanför vår Plattform.

5. Dina val och rättigheter

Vi svarar på alla förfrågningar vi får från individer som önskar utöva sina dataskyddsrättigheter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Vi kan be dig verifiera din identitet för att hjälpa oss att besvara din begäran på ett säkert och effektivt sätt.

Även när det inte krävs legalt, kommer vi att använda rimliga ansträngningar för att hantera förfrågningar om registerutdrag eller radering av personuppgifter. Du kan begära att få en kopia av din Houzz-information genom dina Houzz-inställningar och klicka på Ladda ner en kopia av dina data. Du kan också komma åt både din Houzz- och Ivy-information genom att kontakta oss enligt avsnittet Kontakta oss. För att begära permanent radering av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss enligt beskrivningen i avsnittet Kontakta oss eller gå till dina Houzz-inställningar och klicka på Ta bort mitt Houzz-konto enligt vad som beskrivs vidare här.

För att redigera dina personuppgifter kan du hantera din profil i dina Houzz-inställningar och Ivy-inställningar. Du kan också kontakta oss angående rättelse eller uppdatering av personuppgifter (inklusive dina preferenser kring marknadsföring) genom att använda någon av de metoder som beskrivs i avsnittet Kontakta oss. Vi kommer att se över din förfrågan i enlighet med tillämpliga lagar.

6. Nedstängning av konto och lagring av data

Du kan begära att inaktivera ditt Houzz-konto när som helst genom att gå till dina Houzz-inställningar eller kontakta oss enligt beskrivningen i avsnittet Kontakta oss i denna integritetspolicy. Om du vill avaktivera ditt konto på Ivy-plattformen ska du följa anvisningarna här eller kontakta oss på så sätt som beskrivs i avsnittet Kontakta oss i denna integritetspolicy. När du avaktiverar ditt konto kommer du att upphöra att ge pågående eller framtida data till oss som är associerat med ditt konto. Din Houzz-profil kommer inte längre att vara tillgänglig på Plattformen men i enlighet med gällande lagstiftning och Houzz Användarvillkor, kan dina foton, recensioner och annat innehåll fortfarande vara tillgängligt via Plattformen. För att begära permanent borttagning av personuppgifterna associerade med ditt konto, vänligen kontakta oss såsom beskrivs i Kontakta oss-avsnittet.

Vi kommer bara att spara dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att vi ska kunna behandla dina personuppgifter, såvida inte lagen tillåter eller kräver att vi sparar dem under en längre period. Vi kan till exempel behöva behålla dina personuppgifter för att tillhandahålla tjänster på vår Plattform eller för att försvara framtida rättsliga anspråk. Vi kommer även att spara avidentifierad information efter att ditt konto har tagits bort. Information som du har delat med andra kommer att fortsätta vara synlig efter att ditt konto har avaktiverats eller tagits bort och efter att informationen har tagits bort från din egen profil eller ditt konto. Vi kontrollerar inte information eller innehåll som andra har kopierat från vår Plattform. Notera att kopior på information som du har uppdaterat, ändrat eller raderat kan finnas kvar i vårt system under en period, och vi kan komma att behålla kopior av denna information som en del av våra affärshandlingar.

7. Barn

Vår Plattform är avsedd för allmänheten och är inte riktad mot barn under 18 år. Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under 18 år. I händelse av att vi får reda på att vi har samlat in personuppgifter från ett barn under 18 år, kommer vi att ta rimliga åtgärder för att radera de uppgifterna. Om du blir medveten om eller tror att ett barn har försett oss med personuppgifter, vänligen kontakta oss enligt avsnittet Kontakta oss.

8. Datasäkerhet

Vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter från förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse, med hänsyn tagen till de risker som är involverade i behandlingen och typen av personuppgifter.

9. Uppdateringar av denna integritetspolicy

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan. Den mest aktuella versionen av vår integritetspolicy reglerar hur vi behandlar din information. Om vi gör större ändringar av integritetspolicyn kommer vi att meddela dig via e-post eller genom att lägga ut ett meddelande på vår Plattform, eller genom att på annat sätt erbjuda dig en möjlighet att granska ändringarna innan de träder i kraft. Genom att fortsätta att besöka eller använda vår Plattform efter att dessa ändringar trätt i kraft kommer den uppdaterade integritetspolicyn omfatta dig.

10. Kontakta oss

Inom Houzz-koncernen, är Houzz Inc. ansvarig för användningen av personuppgifterna. Om du har frågor eller kommentarer om denna integritetspolicy (inklusive om det sätt som vi eller våra tjänsteleverantörer behandlar dina personuppgifter), kan du kontakta oss på följande sätt:

 • om du är en Ivy-användare kan du kontakta oss via e-post på support@ivy.co,
 • om du är en Houzz-användare och är bosatt inom EES kan du kontakta oss via e-post på EUprivacy@houzz.com,
 • alla andra Houzz-användare, vänligen mejla oss på privacy@houzz.com.

Du kan också nå vårt Integritetsteam genom att skicka ett brev till oss på vår adress på Houzz Inc., 285 Hamilton Avenue, 4th floor, Palo Alto, California 94301, USA, Attn: Privacy.

11. Internationell överföring av personuppgifter

Houzz kan komma att behandla dina personuppgifter med dotterbolag till Houzz Group utanför din lokala jurisdiktion. Många av Houzz tredjepartsprocessorer är också baserade i olika jurisdiktioner.

Historiskt sett har Houzz följt EU-US Privacy Shield-ramverket och Swiss-US Privacy Shield-ramverket som anges av USA:s handelsdepartement angående insamling, användning och lagring av personuppgifter (enligt definitionen i dessa ramverk) överförd från länder i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES"), Storbritannien ("UK") och Schweiz, i tillämpliga fall, till USA. Den 16 juli 2020 utfärdade emellertid EU-domstolen en dom som förklarade Europeiska kommissionens beslut (EU) 2016/1250 av den 12 juli 2016 om lämpligheten av det skydd som tillhandahålls av EU-U.S. Privacy Shield som "ogiltig". Som ett resultat av det beslutet är EU-U.S. Privacy Shield-ramverket inte längre en giltig mekanism för att följa EU:s dataskyddskrav vid överföring av personuppgifter från EU till USA. Det beslutet befriar inte deltagare i EU-U.S. Privacy Shield från deras skyldigheter enligt EU-U.S. Privacy Shield-ramverket.

Vi kan få en del eller all information som anges i avsnittet Insamling av information i denna integritetspolicy från EES, Storbritannien och Schweiz. En del av den informationen kan kvalificeras som personuppgifter. Vi kan komma att använda de personuppgifter vi får från EES, Storbritannien och Schweiz för de syften som anges i denna integritetspolicy eller som du på annat sätt kan bli meddelad. Om vi överför personuppgifter utanför EES, Storbritannien eller Schweiz kommer vi att se till att (a) mottagaren är baserad i en jurisdiktion som Europeiska kommissionen har beslutat upprätthåller en adekvat skyddsnivå för personuppgifter, eller ( b) mottagaren har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder enligt artikel 46 i dataskyddsförordningen (som till exempel bindande företagsregler eller EU-standardavtalsklausuler).

Överföring 

I avsnittet Dela din information i denna integritetspolicy beskriver vi våra metoder för datadelning. Vi kan också bli skyldiga att avslöja personuppgifter som svar på lagliga förfrågningar från offentliga myndigheter, inklusive för att uppfylla nationell säkerhet eller brottsbekämpande krav.

Vi kan använda tredje part för att behandla data för vår räkning enligt beskrivningen i denna integritetspolicy.

Tillgång och val

Individer från EES, Storbritannien och Schweiz har rätt att få bekräftelse från oss om vi behåller personuppgifter  som rör dem. Som individ från EES, Storbritannien eller Schweiz kan du också begära att få korrigera, ändra eller radera de personuppgifter vi har om dig. En individ som söker tillgång, eller som försöker korrigera, ändra eller radera felaktiga personuppgifter, bör rikta sin fråga enligt avsnittet Kontakta oss.

Du kan hantera din profil och inställningar från vår Plattform.

Tvistlösning

Individer inom EU, Storbritannien och Schweiz med integritetsförfrågningar eller klagomål bör i första hand kontakta oss enligt beskrivningen i avsnittet Kontakta oss.

12. Ytterligare information för individer inom EES, Storbritannien och Schweiz

Om du befinner dig i EES, Storbritannien eller Schweiz kommer vår rättsliga grund för att samla in och använda de personuppgifterna som beskrivs i denna integritetspolicy att bero på de berörda personuppgifterna och det specifika sammanhang i vilket vi samlar in den.. Vi samlar in och använder din information för en mängd olika affärssyften som ligger i vårt legitima intresse, för att ingå eller genomföra ett avtal med dig, med ditt samtycke, eller för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser.

Om vi har samlat in och behandlat dina personuppgifter baserat på ditt samtycke, så kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Tillbakadragande av ditt samtycke kommer inte att påverka lagligheten för annan behandling som vi har utfört innan du dragit tillbaka ditt samtycke, och det påverkar inte heller behandling av personuppgifter som sker med stöd av annan laglig grund än samtycke.

Om du vill veta mer om vilka specifika rättsliga grunder vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter i ett visst syfte (inklusive alla legitima intressen vi har av att behandla denna information), vänligen kontakta oss enligt avsnittet Kontakta oss. Till exempel, vi förlitar oss på våra legitima intressen för direkta marknadsföringssyften och för att upptäcka och förhindra bedrägeri, förutsatt att dessa intressen inte åsidosätts av dataskyddsintressen eller grundläggande fri- och rättigheter.

Houzz vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att data vi samlar in är tillförlitliga för dess avsedda användning, korrekta, fullständiga och uppdaterade. Utöver de rättigheter som beskrivs i avsnittet Dina val och rättigheter har du ytterligare rättigheter i förhållande till dina personuppgifter, inklusive rätten att invända mot, eller att be oss begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss enligt avsnittet Kontakta oss eller via detta onlinesupportformulär. Du kan också inaktivera din Houzz-profil genom dina Houzz-inställningar och inaktivera ditt Ivy-konto genom att följa instruktionerna här.

Du kan klaga hos en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter i relation till EU:s datalagstiftning (GDPR) och annan tillämplig lag. För mer information, och för att skicka in ett klagomål gällande GDPR, vänligen kontakta din lokala dataskyddsmyndighet.  

Giltig från och med den 1 januari 2023

Klicka här för den tidigare versionen (ändrad den 30 augusti 2021)