Houzz Pro Användarvillkor

Gäller från och med den 31 januari 2023

Införande

Houzz Pro förser yrkesmän inom hembranschen med en SaaS-lösning för företagsledning och marknadsföring som hjälper dem att vinna projekt, samarbeta med kunder och team och driva sin verksamhet effektivt och lönsamt.

Dessa Houzz Pro Användarvillkor (”Användarvillkoren”) gäller för din användning av Houzz Pro-Plattformen (definieras nedan). Dessa villkor är ett bindande juridiskt Avtal mellan dig ("Yrkesman", "du" eller "din") och Houzz Inc. ("Houzz", "vi", "oss" eller "vår"). Villkoren är också införlivade genom hänvisning i Houzz Användaravtalet, som styr din användning av www.houzz.com och alla webbplatser, mobilappar, produkter, mjukvaror, tjänster, program och nätverk som erbjuds av Houzz (tillsammans "Houzz-Plattformen").

VI UPPMANAR DIG ATT GRANSKA DESSA VILLKOR NOGGRANT. DESSA VILLKOR TILLHANDAHÅLLER VIKTIG INFORMATION TILL DIG. GENOM ATT ACCEPTERA DESSA VILLKOR GODKÄNNER DU ATT LÖSA EVENTUELLA TVISTER GENOM INDIVIDUELLT SKILJEMÅL, VILKET BETYDER ATT DU AVSTÅR FRÅN RÄTTEN TILL ATT FÅ DESSA TVISTER AVGJORDA AV EN DOMARE ELLER JURY, OCH ATT DU AVSTÅR FRÅN DIN RÄTT ATT DELTA I GRUPPTALAN, GRUPP SKILJEFÖRFARANDEN ELLER NÅGON TYP AV REPRESENTATIV ÅTGÄRD. ACCEPTERANDE AV DESSA VILLKOR INNEBÄR OCKSÅ ATT DU GODKÄNNER ATT GE OSS RÄTTIGHETER TILL DITT INNEHÅLL, VÅR BEGRÄNSNING AV ANSVAR TILL DIG OCH OM DU VÄLJER ATT GE OSS DITT TELEFONNUMMER, GODKÄNNER DU ATT TA EMOT SAMTAL OCH SMS-MEDDELANDEN FRÅN OSS I ENLIGHET MED GÄLLANDE LAG.

DESSA VILLKOR TÄCKER OCKSÅ DITT SAMTYCKE ATT GENOMFÖRA FRAMTIDA ÅTERKOMMANDE BETALNINGAR FÖR VISSA PRO PLATTFORM-KÖP SOM KAN FÖRNYAS AUTOMATISKT.

Genom att ha tillgång till eller använda Pro-Plattformen på något sätt godkänner du dessa villkor i sin helhet. Om du inte godkänner någon del av villkoren får du inte använda Pro-Plattformen. Du samtycker till att dessa villkor är verkställbara liksom alla andra skriftliga Avtal som undertecknas av dig.

1. Ändringar i Villkoren

Vi kan komma att redigera dessa villkor då och då, inklusive länkade eller refererade dokument. Den senaste versionen av dessa villkor kommer att styra din användning av Pro-Plattformen. Om vi gör väsentliga ändringar i dessa villkor, kommer vi att informera dig via e-post eller genom ett meddelande på Pro-Plattformen eller på annat sätt för att ge dig en möjlighet att granska ändringarna innan de träder i kraft. Om du inte godkänner de redigerade villkoren bör du sluta öppna eller använda Pro-Plattformen. Genom att fortsätta att öppna eller använda Pro-plattformen efter att dessa ändringar har trätt i kraft, omfattas du av de nya villkoren.

2. Pro-Plattformen

Pro-Plattformen består av Houzz Pro-webbplatsen, Houzz Pro-mobilapplikationer, såväl som alla andra relaterade produkter, mjukvaror, tjänster, program och nätverk, som våra Annonserings- eller Webbplatstjänster (gemensamt kallade för "Pro-Plattformen").

 1. Reklamtjänster. “Reklamtjänster” avser alla reklam- och marknadsföringstjänster som tillhandahålls via Pro-Plattformen, vilket kan inkludera premiumfunktioner, sponsrade annonsplaceringar, mottagande av leads från "Project Match", ”Select Match”, ”Additional Lead Pools” eller liknande funktioner. Om du har köpt reklamtjänster och inte uppfyller minimistandarderna inom 90 dagar efter köpet kan Houzz ta bort din rätt att få reklamtjänsterna och Houzz kommer inte att ha någon ytterligare skyldighet att leverera reklamtjänsterna. Våra reklamtjänsterna gör det möjligt för Houzz att rikta in sig på "Annonsinnehåll". Annonsinnehåll innebär reklammaterial som genereras av eller på uppdrag av Houzz med hjälp av Ditt Innehåll (definieras nedan) som ofta placeras i standardmallar för publicering på Pro-Plattformen till de användare som du har utsett i utsedda regioner (eller under-metros). Houzz kan efter rimligt gottfinnande avgöra om sponsrat eller kampanjinnehåll är Annonsinnehåll om det inte är rimligt klart från sammanhanget. Houzz kan ge dig en uppskattning av hur många exponeringar, klick eller kontakter, eller hur stor marknadsandel du kommer att få. Houzz kan dock inte garantera dessa uppskattningar, att Annonsinnehåll kommer att nå den utsedda publiken, eller att du kommer att bli kontaktad. Du samtycker att användare, automatiserade datorer, tredje part och Houzz-medarbetare kan generera exponeringar, klick eller leads, och Houzz kan inte garantera att dessa exponeringar, klick eller leads återspeglar äkta intresse. Houzz kan också inte garantera att exponeringar, klick eller kontakter kommer att fördelas jämnt. Din exponering kan förändras över tid och Houzz garanterar inte att dina intäkter eller vinster kommer att öka med hjälp av reklamtjänster eller Pro-plattformen.
 2. Webbplatstjänster. “Webbplatstjänster” avser alla webbplatser som visar Ditt Innehåll (definieras nedan) och annat innehåll som ingår i eller på uppdrag av dig i vanliga Houzz-webbmallar med Houzz som värd. Om du har överfört din icke-Houzz-webbplatsdomän till Houzz eller bett Houzz att köpa en icke-Houzz webbplatsdomän ("Icke-Houzz URL"), kan Houzz också förnya registreringen för den icke-Houzz URL:en som en del av Webbplatstjänsterna. För tydlighetens skull lämnar Houzz inga utfästelser eller garantier om huruvida webbplatsens domän eller innehåll gör intrång i tredje parts varumärke eller upphovsrätt. Om du vill att Houzz ska överföra en icke-Houzz URL:en tillbaka till dig, ber vi att du skickar en skriftlig begäran till pronotices_SE@houzz.com och följer de angivna instruktionerna så att Houzz kan slutföra överföringen. Om du upphör att använda Webbplatstjänster, gör intrång i tredje parts kopior eller varumärken, har betalningsbelopp förfallna till Houzz, eller om dessa Villkor upphör, kan Houzz omedelbart sluta tillhandahålla Webbplatstjänster.
 3. E-posttjänster. “E-posttjänster” betyder verktyg som låter dig skicka e-post och implementera e-postmarknadsföring. E-posttjänster kan omfatta tredjepartstjänster (definieras nedan). E-posttjänster får inte användas för att förbereda eller distribuera skräppost, spam, kedjebrev, pyramidspel eller annan vilseledande eller oönskade kommersiella massmejl, eller på något sätt bryta mot CAN-SPAM Act från 2003 eller motsvarande, eller liknande tillämplig utländsk lag, eller skicka e-postmeddelanden som antyder att de skickas på uppdrag av Houzz. Du samtycker till att du har godkännande att skicka all epostkommunikation som du skickar via Houzz e-posttjänster och kommer inte att bryta mot någon av begränsningarna som anges ovan. Om du slutar använda E-posttjänster, har förfallna betalningar till Houzz eller om dessa Villkor upphör, kan Houzz omedelbart sluta tillhandahålla E-posttjänster.
 4. Samtalsspårning. “Samtalsspårning” är en marknadsföringstjänst som låter dig spåra samtal via Pro-Plattformen. Samtalsspårning eller vissa av dess funktioner är inte tillgängliga på alla platser. Om du använder Samtalsspårning- funktionen döljer Houzz ditt telefonnummer och kan spela in information om samtalet, inklusive uppringaren, tiden och varaktigheten. I regioner där samtalsspårning är tillgängligt aktiveras samtalsspårning automatiskt, såvida du inte väljer att inaktivera den här funktionen genom att meddela Houzz skriftligen på pronotices_SE@houzz.com minst 48 timmar innan funktionen publiceras. Därefter kan du inaktivera samtalsspårning när som helst genom att gå till dina Pro-kontoinställningar.
 5. Pro Spotlight. “Pro Spotlight” är en berättelse om dig som anses vara Houzz-innehåll, skriven av Houzz Pro Spotlight-teamet, som är tillgänglig på din Pro-profil (definierad nedan) och som också kan visas offentligt. "Pro-profil" syftar på din professionella offentliga profil på Pro-Plattformen. Om du köper eller får en Pro Spotlight kan du bli tvungen att fylla i ett frågeformulär, intervjua och/eller tillhandahålla Ditt Innehåll för att användas för att skapa Pro Spotlight. Fastän du kommer att ha input kommer Houzz att ha slutlig redaktionell kontroll över innehållet i Pro Spotlight. Placeringen och beteckningen av Pro Spotlight kommer att bestämmas av Houzz och kan ändras då och då. Houzz garanterar inte ett visst antal Pro Spotlight-vyer, exponeringar, klick eller leads.
 6. Fotograferingstjänster. “Fotograferingstjänster” betyder expertfotografering av ditt projekt som tagits av en Houzz-fotograf eller en tredjepartsfotograf ("Tredjepartsfotograf") under en tidsperiod ("Fotografering") för att göra foton av ditt projekt ("Foton") tillgängliga för dig. Du förstår och samtycker till att du måste lösa in din Fotografering inom den aktuella tiden (definierad nedan) där Fotograferingen köptes eller mottogs. Om du inte löser in din fotografering inom den tillämpliga tiden, kommer du, förutom vad som annars överenskommits skriftligen av Houzz, att förlora din rätt till fotograferingen och Houzz kommer inte att ha någon ytterligare skyldighet att leverera foton eller ersätta dig för någon Fotografering. I den utsträckning som tillåts enligt tillämpliga lagar är alla belopp som betalas för en Fotografering icke-återbetalningsbara. Dessutom kommer en fotografering endast att göras tillgänglig för dig om du inte har några betalningsbelopp utestående till Houzz. Du förstår och samtycker till att i den utsträckning du tillhandahåller personuppgifter (definieras nedan) till Houzz tillhörande husägare eller andra individer (till exempel för att planera en fotografering), intygar och garanterar du att du har alla rättigheter och behörigheter som krävs för att tillhandahålla sådan information till Houzz. Med förbehåll för din efterlevnad av dessa Villkor och eventuella tillämpliga Avtal (definierat nedan), inklusive utan begränsning eventuella betalningsförpliktelser och med förbehåll för överlåtelsen till Houzz av sådan Tredjepartsfotograf, kommer Houzz att överlåta de rättigheter som erhålls från Tredjepartsfotografer i alla foton. Du bekräftar och samtycker till att Houzz kan ladda upp dina foton till din Pro-profil. Om dina foton laddas upp eller skickas till Pro-Plattformen av dig eller för din räkning (inklusive av Houzz eller av en tredjepartsfotograf) ger du Houzz en världsomspännande, evig, oåterkallelig, royaltyfri, fullt betald, överförbar och fullt underlicensierad (genom flera nivåer av underlicenstagare) licens att representera kopiera, bearbeta, distribuera, överföra, ändra, publicera, anpassa, skapa härledda verk av, offentligt visa och offentligt utföra och fullt ut utnyttja sådana foton i enlighet med dessa Villkor. Du är ansvarig för att erhålla alla rättigheter och godkännanden som är nödvändiga för fotona före fotograferingen. I samband med fotograferingstjänsterna ger du oåterkalleligen Houzz eller tredjepartsfotografen, i förekommande fall, rätten och godkännande att fotografera, filma eller på annat sätt spela in ditt namn, röst och avbild, liksom alla hem, affärer, fastigheter eller personlig egendom som du gör tillgänglig för Houzz. Du intygar och garanterar också att du har alla behörigheter och tillstånd som krävs för att fotografera på den angivna platsen eller på annat sätt visas i fotona och alla personer, föremål, varor och produkter som visas i fotona. Om en fotografering annulleras eller bokas om kan en avgift tas ut i enlighet med dessa Villkor eller ett Avtal.
 7. Expert-dokument. Pro-Plattformen kan tillåta dig att skapa renderingar, humör brädor, planritningar, uppskattningar, förslag, fakturor, ändringsorder, kontrakt och andra liknande affärsdokument (sammantaget "Pro-Dokument"). Dessa Pro-Dokument kan göras tillgängliga för granskning och underskrift (inklusive e-signatur) för dina leverantörer, underleverantörer, kunder, klienter, potentiella kunder, potentiella klienter eller liknande individer eller företag (sammantaget "Kunder").Du är ansvarig för alla Pro-Dokument och att alla tjänster eller material som köpts för deras räkning till dina kunder.
 8. Betalningsbehandlingstjänster. Houzz kan tillhandahålla verktyg som gör det möjligt för Kunder att genomföra transaktioner med yrkesmän ("Betalningsbehandlingstjänster"). Som ett villkor för att vi aktiverar betalningsbehandlingstjänster, intygar och garanterar du att informationen du tillhandahåller oss i samband med transaktioner som görs på Pro-Plattformen ("Betalningsinformation") är korrekt och fullständig när som helst. Dessutom intygar och garanterar du att din användning av Pro-Plattformen inte bryter mot några tillämpliga lagar eller villkor som du är föremål för. Du samtycker till att du är ansvarig för att betala för alla köp som görs för dina kunders räkning. I den mån du får betalning från kunder via Pro-Plattformen kommer betalningar att betalas ut till dig enligt vissa scheman. Observera att alla betalningar eller transaktioner mellan dig och en kund som görs via Pro-Plattformen underlättas genom en tredje parts betalningsbehandlare vars villkor kommer att gälla. Kunder kan få möjlighet att betala dina betalningsdokument som uppskattningar, fakturor och ändringsorder online. Du kan när som helst välja bort att ta emot online betalningar genom att gå till dina inställningar för Online betalningar.
  1. Betalningsinformation. Betalningsinformation och annan känslig finansiell information får inte delas eller skickas med hjälp av Pro-Plattformen förutom via de dedikerade metoder som specifikt gjorts tillgängliga av Houzz för dessa ändamål. Du samtycker till att du har behörighet att dela betalningsinformation och annan information om dig, ditt företag och dina transaktioner med oss och våra betalningsbehandlare från tredje part. Se tredjepartstjänsterna (nedan) för mer information. Om du tror att någon data relaterad till betalningsbehandlingstjänster har angetts eller avslöjats utan tillstånd samtycker du till att omedelbart meddela Houzz.
  2. Tvister och återbetalningsrisker. Om du är inblandad i en kreditkortstvist som involverar en betalning som görs via eller i samband med Pro-Plattformen, såsom en återbetalning, samtycker du till att förse oss och vår tredje parts betalningsbehandlare med all information som är relevant för tvisten. Om några pengar dras från Pro-konton som ett resultat av tvisten eller återkravet, samtycker du till att ersätta oss inom 48 timmar från det datum då tvisten inleddes. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag kan Houzz erhålla återbetalning av alla belopp som är skyldiga oss genom att instruera vår betalningsbehandlare att dra av sådana belopp från dina betalningsmetoder, dra av belopp från någon av dina lagrade betalningsmetoder, dra av belopp från framtida betalningar till dig, eller genom att återföra eventuella krediter till ditt Pro-Kontos saldo, eller på alla andra lagliga sätt, inklusive genom att använda tredjeparts inkassotjänster. Du godkänner att Houzz använder någon eller alla ovanstående metoder för att söka ersättning. Det är Houzz affärspraxis att identifiera och undersöka omtvistade transaktioner, misstänkta bedrägerier och transaktioner med återbetalningsrisk. Houzz förbehåller sig rätten att undanhålla utbetalningar tills Houzz har slutfört utredningar av omtvistade eller riskfyllda transaktioner.
  3. Återbetalningar. Om du samtycker till att återbetala eventuella avgifter till en kund, är du ansvarig för och måste betala oss (och vi kan behålla) eventuella transaktionskostnader som ingår i sådan återbetalning.
  4. Avgifter. Det kan finnas avgifter och tillägg relaterade till betalningsbehandlingstjänsterna. Betalningsbehandlingsavgifter kommer att dras automatiskt från betalningar som görs till dig via Pro-Plattformen.
 9. Handelsprogram. Allt deltagande i vårt Houzz Trade Program och Business Program omfattas av Villkoren för Houzz Trade Program och Business Program.
 10. Tjänstens tillgänglighet. Inte alla Pro-Plattform tjänster eller funktioner är tillgängliga i alla paket, i alla regioner eller på alla enheter. Även om Houzz kan lämna förhandsmeddelande där det är praktiskt möjligt, erkänner och samtycker du till att alla tjänster och funktioner som är tillgängliga på Pro-Plattformen kan ändras, uppdateras, avbrytas, avslutas eller stängas av när som helst utan förvarning eller ansvar. Houzz kan också förse dig med vissa tjänster eller funktioner endast under en begränsad tid eller kampanj- eller provperiod.
 11. Tredjepartstjänster. Vissa aspekter av Pro-Plattformen kan integreras med produkter eller tjänster som tillhandahålls av tredje part ("Tredjepartstjänster"). Houzz varken leder, kontrollerar, godkänner eller stödjer någon av tredjepartstjänsterna, inklusive deras säkerhet, tillgänglighet eller noggrannhet. Din användning av tredjepartstjänster kan vara föremål för dessa tredje parters villkor och policyer. Det är ditt ansvar att bekanta dig och följa alla tillämpliga villkor från tredje part. Houzz ansvarar inte för några tredjepartstjänster. Din användning och förlikning av någon tredjepartstjänst sker på egen risk.
 12. Elektroniska signaturtjänster. Houzz kan förse dig med tjänster som gör det möjligt för dig eller dina kunder att signera dokument elektroniskt ("E-Sign Services"). Kraven för en giltig, juridiskt verkställbar elektronisk signatur varierar beroende på jurisdiktion. Houzz kommer inte att hållas ansvarigt eller förpliktad för dokumentet eller för eventuella förluster som uppstår på grund av en icke verkställbar elektronisk signatur. Du är ensam ansvarig för din kommunikation och interaktion och eventuella skador som uppstår genom att använda någon av våra E-Sign Services.
 13. Visuella verktyg. Houzz kan tillhandahålla ett brett utbud av "visuella verktyg" eller mjukvarufunktioner som hjälper dig att grafiskt eller digitalt representera idéer, konceptuella relationer eller ritningar. Några av dessa visuella verktyg inkluderar: 3D-linjalverktyg, humör brädor, rumsplanerare, 3D-planerare, dimensionsinformation och rumsskanning eller andra LiDAR-tekniker. Tänk på att de visuella verktygen endast är avsedda att hjälpa dig och inte är en ersättning för din professionella bedömning, oberoende design, analys, simulering, uppskattning, testning eller andra aktiviteter, inklusive sådana som gäller säkerhet och användbarhet. Houzz kommer inte att hållas ansvarigt eller förklarligt på något sätt för användningen av de visuella verktygen, inklusive mätnoggrannheten eller någon personskada eller skada på egendom. För att minska risken för skador, använd endast verktygen som avsett, på ett säkert och kontrollerat sätt. Var alltid medveten om din omgivning innan du börjar använda verktygen och när du använder de visuella verktygen. Var försiktig för att undvika skador. Allvarliga skador kan uppstå genom att snubbla eller slå i väggar, möbler, andra föremål eller människor. Houzz rekommenderar att du städar ett område för säker användning innan du använder de visuella verktygen. Kom ihåg att objekten du ser i den virtuella miljön inte existerar i den verkliga världen, och du bör inte försöka sitta eller stå på dem eller använda dem som stöd. Var särskilt försiktig så att du inte befinner dig i närheten av andra människor, föremål, trappor eller trappsteg, ramper, trottoar(er), balkonger, öppna dörröppningar, fönster, möbler, öppna lågor (som ljus eller eldstäder), takfläktar eller ljusarmaturer, TV-apparater eller bildskärmar eller andra föremål som du kan påverka eller träffa när du använder – eller omedelbart efter användning – de visuella verktygen. Kom ihåg att när du använder de visuella verktygen kan du vara omedveten om att människor och husdjur kan komma in i ditt närområde. Använd aldrig de visuella verktygen i situationer som kräver uppmärksamhet, som att gå, cykla eller köra bil.

3. Yrkesansvar

 1. Samarbete. Du samtycker till att samarbeta snabbt och rimligt med förfrågningar från Houzz relaterade till vår Pro-Plattform. Du inser att vissa av Pro-Plattformens tjänster inte kan tillhandahållas utan ditt fullständiga samarbete (t.ex. för Webbplatstjänster eller Pro Spotlight) och i dessa fall samtycker du till att förse Houzz med allt innehåll som behövs för att vi ska kunna tillhandahålla Pro-Plattformens tjänster till dig. Om du inte förser oss med det nödvändiga innehållet kanske vi inte kan förse dig med den tillämpliga tjänsten.
 2. Pro-konto. Du måste skapa ett Pro-konto och tillhandahålla viss information om dig själv för att kunna använda och komma åt Pro-Plattformen. Ett "Pro-Konto" är den digitala plattformen som ger dig (och andra) tillgång till Pro-Plattformen. Du måste tillhandahålla korrekt Pro-kontoinformation inklusive den yrkeskategori du väljer (som "arkitekt" eller "general entreprenör"). Du är ensam ansvarig för den yrkeskategori du väljer. Om kategorin kräver en specifik licens eller andra krav för att uppfyllas kan du inte välja den kategorin utan att ha den licensen eller utan att uppfylla dessa krav. Houzz verifierar inte din professionella kategori. Du är ansvarig för att upprätthålla sekretessen och säkerheten för alla Pro-Kontons användarnamn eller lösenord. Du samtycker till att omedelbart meddela oss om all obehörig användning av ditt Pro-Konto eller Pro-Plattform. I vissa fall kan åtkomsten till ditt Pro-Konto vara begränsad. Houzz förbehåller sig rätten att övervaka åtkomst till Pro-Kontot och blockera åtkomst för alla som överstiger det tillåtna antalet personer som är behöriga att få åtkomst till Pro-Kontot eller stänga Pro-Kontot i dess helhet. Om ditt Pro-Konto nås av ett antal personer som överstiger antalet personer som får tillgång till ditt Pro-Konto, förbehåller Houzz sig rätten att debitera dig för dessa personer, antingen genom att automatiskt debitera dig eller ändra ditt paket till ett paket som motsvarar antalet personer som du har tillgång till ditt Pro-Konto. Antalet personer som får tillgång till ditt Pro-Konto kan hittas på minst ett av flera sätt: (i) ditt Paketavtal, (ii) ditt Pro-Konto eller (iii) på vår webbplats Priser och Paket.
 3. Ditt Innehåll. Ditt innehåll” betyder all information, innehåll eller material som görs tillgängligt eller skickas av dig till Houzz på något sätt. Placering och beteckning av Ditt Innehåll kan bestämmas av Houzz och kan ändras från tid till annan. Du samtycker till att Ditt Innehåll ska komplettera och förbättra Pro Platform-upplevelsen för alla användare i allmänhet. Houzz förbehåller sig rätten att avvisa, ändra eller radera Ditt Innehåll när som helst efter eget gottfinnande. I händelse av att Houzz vägrar att acceptera Ditt Innehåll, samtycker du till att omedelbart ersätta annat innehåll som rimligen är acceptabelt för Houzz. Oavsett eventuell feedback, godkännande eller avslag på Ditt Innehåll, förblir du ansvarig för allt Ditt Innehåll. För mer information om Ditt Innehåll, se Houzz Användaravtal.
 4. Användardata. Du kan ha tillgång till eller ta emot data via Pro-Plattformen som rör Kunder eller andra (som gemensamt kallas "Användardata"). Du kan endast använda data för det avsedda ändamål för vilket de tillhandahölls (dvs. för att svara den tillämpliga personen i rimlig tid eller på annat sätt) i enlighet med dessa Villkor och alla tillämpliga dataskyddslagar. Du får endast dela sådan användardata i den utsträckning som godkänts av den person som sådan information avser förutsatt att du är och förblir ansvarig för att säkerställa efterlevnad av denna bestämmelse och alla tillämpliga lagar. Utan att begränsa det föregående får du inte sälja Användardata. Du ska skydda användardatas integritet och använda lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda Användardata mot obehörig eller olaglig behandling och mot oavsiktlig förlust, förstörelse, ändring, avslöjande av eller åtkomst till Användardata. Du måste respektera förfrågningar från individer som utövar sina rättigheter enligt tillämplig lag (t.ex. när det gäller att inte kontakta individen ytterligare, dra tillbaka deras samtycke, radering av data eller dataåtkomst etc.). Om du får en integritetsförfrågan eller klagomål från en individ, tillsynsmyndighet eller annan part som är relaterad till användningen av Användardata, måste du omedelbart informera Houzz om sådan förfrågan eller klagomål och rimligt samarbeta i god tro för att svara på en sådan förfrågan eller klagomål. Om Houzz gör Användardata tillgängliga för dig, till exempel i form av leads från vårt "Project Match"-verktyg, " Additional Leads Pool " eller liknande funktioner, har Houzz informerat de individer som sådana Användardata avser att deras information kommer att tillhandahållas dig för sådana ändamål.
 5. Kommunikation med kunder. All kommunikation som sker via Pro-Plattformen måste följa tillämpliga lagar, inklusive alla begäranden om att välja bort och avsluta prenumerationen. Om kunder inte svarar jakande eller på annat sätt inte är mottagliga för din kommunikation, samtycker du att du kommer att sluta kommunicera med sådana kunder. Du samtycker till att erhålla korrekt juridiskt samtycke innan du skickar någon kommunikation till någon. Om Houzz delar kontaktinformation med dig och sedan ber dig att inte använda den kontaktinformationen längre av juridiska skäl, får du inte kontakta den kunden. Du förstår och samtycker till att du är avsändaren av och ansvarig för all din kommunikation som skickas via Pro-Plattformen, och Houzz är inte avsändaren av din kommunikation.
 6. Användartvister. Du samtycker till att du är ensam ansvarig för din kommunikation med kunder eller Pro-dokument. Houzz har inget ansvar eller skyldighet i samband med sådana interaktioner eller dokument. Vi förbehåller oss rätten, men har ingen skyldighet att bli inblandade i några klagomål, tvister eller meningsskiljaktigheter mellan dig och någon annan användare av Pro-Plattformen eller dina kunder.
 7. Recensioner. DDu förstår och godkänner att andra kan publicera innehåll om ditt företag på Pro-Plattformen, inklusive betyg och recensioner. Du samtycker till att du inte kommer att, eller inte kommer att hjälpa, uppmuntra, främja eller göra det möjligt för andra att lägga upp falska eller ärekränkande recensioner, lägga upp på uppdrag av en Kund eller annan part, byta recensioner med andra användare eller klienter, eller kompensera någon eller bli kompenserad för att lägga upp, avstå från att lägga upp eller försöka ta bort en recension, eller lägga upp en recension som bryter mot Houzz Recensionspolicy. Du förstår och bekräftar att Houzz kan använda automatiserad programvara i ett försök att visa upp de mest tillförlitliga och användbara recensionerna samtidigt som andra recensioner visas mindre framträdande. Du förstår och bekräftar att medan Houzz försöker identifiera och undertrycka potentiellt mindre användbara recensioner, kan Houzz ibland undertrycka legitima recensioner eller misslyckas med att upptäcka olagliga recensioner. Du förstår och bekräftar att alla köp av betalda tjänster från Houzz inte kommer att tillåta eller göra det möjligt för dig, direkt eller indirekt, att ändra recensioner eller påverka om recensioner visas.
 8. Partnerskapsprogram. Om du tjänar pengar, återbetalningar, krediter eller rabatter från stödjande tillverkare på Pro-Plattformen (som är en del av ett "återförsäljarprogram") är du ensam ansvarig för att säkerställa direkt med den stödjande tillverkaren att du är kvalificerad. Houzz ansvarar inte för att du får rätt kompensation.

4. Fakturering och betalning

 1. Förfallna belopp. Du samtycker till att betala för allt du köper på Pro-Plattformen. Om du köper ett Houzz Pro-paket kan du ingå ett tilläggsavtal som kallas Pro-Tjänster Avtal, som innehåller information om kostnaden och varaktigheten för paketet du köpte. Du samtycker till att ditt köp kan bli föremål för ytterligare avgifter eller tilläggsavgifter inklusive men inte begränsat till: återkommande avgifter, användningsbaserade avgifter, transaktionsavgifter som dras automatiskt, engångsavgifter, Pro-Kontoavgifter och tilläggsavgifter om du använder ett betalkort.
 2. Kampanjer, rabatter och gratis provperioder. För tydlighetens skull, såvida inte annat uttryckligen anges, kommer alla kampanjer eller rabatter endast att gälla under Initialperioden för vilken kampanjen eller rabatten gäller. Såvida inte annat uttryckligen anges är "Initialperioden" en 12-månadersperiod som börjar det datum du börjar betala för ett paket. Gratis provperioder tillhandahålls endast under den tid som anges i kampanjmaterialet (t.ex. 14 eller 30 dagar). Gratis provperioder är endast tillgängliga för nya kunder som registrerar sig för Houzz Pro för första gången. Alla kostnadsfria tjänster som tillhandahålls i samband med en betald tjänst kommer endast att tillhandahållas så länge du inte har utestående betalningsbelopp till Houzz.
 3. Icke-återbetalningsbar. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag är alla belopp som ska betalas till Houzz ej återbetalningsbara om inte annat uttryckligen anges. Houzz kan avsätta belopp som Houzz ska betala till dig mot betalningsbara belopp från dig till Houzz.
 4. Återkommande fakturering. OM DU HAR BETALAT FÖR ETT HOUZZ PRO-PAKET FÖRNYAS DITT PAKET AUTOMATISKT UTAN YTTERLIGARE MEDDELANDE VARJE 12 MÅNADER (VAR OCH EN, EN "FÖRNYELSEPERIOD") SÅVIDA DU INTE MEDDELAR ATT DEN INTE SKA FÖRNYAS MINST 30 DAGAR FÖRE UTGÅNGEN AV DEN DÅVARANDE URSPRUNGLIGA PERIODEN ELLER FÖRNYELSEPERIODEN GENOM ATT SKICKA ETT E-POSTMEDDELANDE TILL PRONOTICES_SE@HOUZZ.COM.
 5. Prisökning. HOUZZ FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT ÖKA PRISER FRÅN TID TILL TID. VID EN PRISÖKNING SKA HOUZZ GER DIG SKRIFTLIGT MEDDELANDE MINST FYRTIOFEM (45) DAGAR FÖRE ÖKNINGEN VIA E-POSTADRESSEN SOM ÄR KOPPLAD TILL DITT PRO-KONTO. EN SÅDAN ÄNDRING KRÄVER INGET YTTERLIGARE GODKÄNNANDE AV DIG OCH KOMMER ATT TRÄDA I KRAFT ENLIGT FÖRTECKNINGEN. OM DU INTE ACCEPTERAR PRISÖKNINGEN MÅSTE DU AVBRYTA OCH AVSLUTA ATT ÅTKOMMA PRO-PLATTFORMEN FÖRE SLUTEN AV DIN DÅ NÄRVARANDE PERIOD. FORTSATT ANVÄNDNING AV PRO-PLATTFORMEN EFTER DEN PERIODEN KOMMER ATT TAS SOM ACCEPTERANDE AV DET ÖKADE PRISET.
 6. Betalningsmetod. Houzz har rätt att lagra din betalningsmetod i enlighet med Houzz integritetspolicy. Du måste uppdatera din betalningsmetod och relaterad information (till exempel en ändring av din faktureringsadress eller kreditkortets utgångsdatum) för att upprätthålla dess noggrannhet och fullständighet. Vi kan uppdatera informationen och fortsätta fakturera din betalningsmetod (t.ex. kreditkort) även efter att den har löpt ut eller uppdaterats, för att undvika avbrott och andra transaktioner som du godkänner.
 7. Sena avgifter. Om vi inte kan samla in eventuella belopp som du är skyldig, kan vi begränsa din användning av Pro-Plattformen. Vi kan samla in beloppen som du är skyldig på ett juridiskt sätt utan att det påverkar någon annan rättighet eller gottgörelse som vi kan ha rätt till enligt dessa Villkor eller enligt lag. I händelse av att Houzz väcker talan eller stämning för att driva in skulder, kommer Houzz att ha rätt att återkräva sina kostnader, inklusive rimliga advokatkostnader som uppstår vid sådan insamling. Alla förfallna belopp kommer att vara föremål för en sen avgift på minst 1,5% per månad eller det maximala belopp som tillåts enligt lag. I händelse av att dessa Villkor eller något Avtal avbryts på grund av utebliven betalning, och du sedan därefter betalar de förfallna beloppen, ska dessa Villkor och eventuella Avtal automatiskt återinföras om inte Houzz informerar dig om något annat.
 8. Skatter. Du är ansvarig för att betala alla skatter, exklusive skatter endast baserade på Houzz nettoinkomst. Om Houzz har den juridiska skyldigheten att betala eller samla in skatter som du är ansvarig för, ska lämpligt belopp faktureras till och betalas av dig, såvida du inte förser Houzz med ett giltigt skattebefrielseintyg som auktoriserats av lämplig skattemyndighet. Houzz kan när som helst börja fakturera och debitera sådana skatter till dig, och detta belopp kan variera beroende på ändringar i skattesatsen eller tillämpligheten. Din faktura kommer att återspegla den slutliga totala skatt som gäller vid faktureringstillfället och kan av denna anledning skilja sig från andra angivna belopp. Houzz kan utfärda ett 1099-K-formulär till vissa amerikanska proffs för att följa IRS och tillämpliga statliga krav. Du kan välja att få ditt 1099-K-formulär elektroniskt.
 9. Utestående saldon. För alla belopp som du är skyldig Houzz, inklusive för eventuella återkrav från kunder, återbetalningar eller andra belopp (sammantaget "Utestående saldon"), kan Houzz (a) debitera ditt kreditkort med beloppet för eventuella utestående saldon, (b) skicka in en faktura till dig för eventuella utestående saldon, eller (c) samla in betalning eller återbetalning för eventuella utestående saldon från dig på något annat lagligt sätt. Du godkänner Houzz att använda någon eller alla av dessa metoder för att återställa eventuella utestående saldon.

5. Period och uppsägning

 1. Period. Dessa Villkor kommer att fortsätta att gälla för all din användning eller åtkomst till Pro-Plattformen. Om du har ingått ett annat Avtal med Houzz kan det andra avtalet innehålla andra detaljer om villkor för särskilda tjänster. Till exempel, om du har betalat för ett Houzz Pro-paket, börjar den troligen på Ikraftträdandedatumet (definierat i avtalet du fick) och kommer att fortsätta i tolv månader från Ikraftträdandedatumet. Därefter förnyas löptiden automatiskt utan ytterligare meddelande varje 12 månader (förnyelseperiod) såvida du inte meddelar om uppsägning minst 30 dagar innan den dåvarande initiala eller förnyade perioden löper ut.
 2. Uppsägning av Professionell. Om du bara har ett gratis Pro-Konto kan du säga upp ditt godkännande av dessa Villkor genom att sluta öppna eller använda Pro-Plattformen, men vissa bestämmelser i Villkoren kommer att överleva uppsägningen, som beskrivs nedan. Om du har ingått ett annat Avtal med Houzz kan det andra avtalet innehålla ytterligare information om uppsägning för just den tjänsten. Om du till exempel har betalat för ett Houzz Pro-paket och vill säga upp det betalda paketet, kräver ditt Avtal sannolikt att du skickar ett e-postmeddelande till Houzz på pronotices_SE@houzz.com och följer Houzz instruktioner så att Houzz ska kunna behandla uppsägningen.
 3. Uppsägning av Houzz. I händelse av att du bryter mot dessa Villkor kan Houzz omedelbart säga upp dessa Villkor och alla tillämpliga Avtal mellan dig och Houzz genom ett skriftligt meddelande till dig. Om Houzz säger upp dessa Villkor på grund av att du har brutit mot dem har Houzz ingen skyldighet att återbetala några belopp till dig och du ska omedelbart betala eventuella ytterligare belopp till Houzz. Dessa Villkor kan också sägas upp av Houzz av vilken anledning som helst genom att ge dig 30 dagars skriftligt meddelande. I sådant fall kommer Houzz omedelbart att återbetala dig alla förbetalda belopp, proportionellt, för tjänster som inte levererats.
 4. Effekten av uppsägning. I händelse av uppsägning av dessa Villkor, vare sig av dig eller oss, ska de avsnitt som är avsedda att överleva uppsägning eller utgång av detta Avtal fortsätta med full kraft och verkan inklusive men inte begränsat till avsnitt 2(h) 3(b), 3(d), 3(e), 4, 5(d) och 6-19. Vidare, efter Houzz gottfinnande, kan Ditt Innehåll fortsätta att publiceras, men på din skriftliga begäran kommer Houzz inte att tillskriva Ditt Innehåll till dig med namn eller kontaktinformation. Houzz kan, men har ingen skyldighet att, behålla alla uppgifter som samlas in från dig. Om Houzz tillhandahåller en kopia av några uppgifter förbehåller sig Houzz rätten att ta ut en avgift för sådana förfrågningar, i enlighet med tillämplig lag. Houzz behåller licensen till Ditt Innehåll som beskrivs i avsnitt 6 efter uppsägning.

6. Immateriella rättigheter och äganderätter

 1. Ditt Innehåll. Professional, eller dina licensgivare, beroende på vad som är tillämpligt, behåller äganderätten till Ditt Innehåll, med förbehåll för följande licens som beviljats till Houzz. Professional beviljar härmed till oss och våra dotterbolag, licenstagare och underlicenstagare, utan ersättning till dig eller andra, en icke-exklusiv, evig, oåterkallelig, royaltyfri, fullt betald, världsomspännande licens (inklusive rätten att underlicensiera genom flera nivåer) att använda, reproducera, bearbeta, anpassa, offentligt utföra, offentligt visa, modifiera, förbereda härledda verk, publicera, överföra och distribuera Ditt Innehåll, eller någon del därav, över hela världen i vilket format, media eller distributionsmetod som helst (oavsett om det är känt nu eller skapas härefter) under varaktigheten av eventuell upphovsrätt eller andra rättigheter till Ditt Innehåll. Sådant tillstånd kommer att vara evigt och får inte återkallas av någon anledning, inklusive i händelse av uppsägning av något tillämpligt Houzz-program eller -tjänst, i den maximala utsträckning som lagen tillåter. Vidare, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, avstår du från och frigör och förbinder dig att inte hävda några moraliska rättigheter som du kan ha i Ditt Innehåll. Om du identifierar dig med namn eller tillhandahåller en bild eller ljud- eller videoinspelning av dig själv, ger du oss och våra dotterbolag, licenstagare och underlicenstagare, utan ersättning till dig eller andra, tillstånd att reproducera, skriva ut, publicera och sprida i valfritt format eller media (oavsett om det nu är känt eller härefter skapat) ditt namn, din röst och din bild över hela världen, och ett sådant tillstånd kommer att vara evigt och kan inte återkallas av någon anledning, förutom vad som krävs enligt tillämplig lag. Du samtycker vidare till att vi får använda Ditt Innehåll på alla sätt som vi anser lämpligt eller nödvändigt. För tydlighetens skull kommer Houzz inte att göra dina förslag, fakturor, att göra-listor, scheman, ändringsbeställningar eller tids- och kostnadsspårning offentligt tillgängliga förutom efter din anvisning.
 2. Houzz Innehåll och Houzz Material. Houzz förbehåller alla rättigheter, titel och intressen i och till Pro-Plattformen, Houzz-tekniken och allt innehåll och information som skapats eller gjorts tillgänglig av Houzz (tillsammans "Houzz-Innehåll"). Med undantag för de expresslicenser som anges i dessa Villkor finns det inga andra licenser som beviljas dig, uttrycklig, underförstådd eller genom estoppel. Alla rättigheter som inte beviljas i dessa Villkor reserveras av Houzz.
 3. Pro-begränsningar. Du får inte använda Houzz-Innehåll, Pro Spotlight, Annonsinnehåll eller annat innehåll som Houzz skapat utanför Pro-Plattformen. Du får inte dekompilera, bakåtkonstruera, demontera eller på annat sätt försöka härleda källkoden för Pro-Plattformen och får inte använda Pro-Plattformen på ett sätt som inte uttryckligen är tillåtet enligt dessa Villkor.
 4. Pressmeddelanden; Användning av Houzz varumärken. Utan Houzz skriftliga medgivande i förväg kommer du inte att utfärda några pressmeddelanden eller offentliga uttalanden om Houzz eller Pro-Plattformen, inklusive Villkoren, eller använda, visa eller ändra Houzz varumärken.

7. Utfästelser och garantier

 1. Du intygar och garanterar Houzz att:
  1. Du har läst, förstått och samtycker till att vara bunden av Houzz Användaravtal, och Integritetspolicy;
  2. Du har den nödvändiga makten och behörigheten att ingå dessa Villkor. Om du går in på Pro-Plattformen på uppdrag av en annan enhet eller verksamhet, intygar och garanterar du att du har behörighet att binda en sådan enhet eller verksamhet till dessa Villkor och att både du och sådan enhet eller verksamhet är solidariskt ansvariga;
  3. Houzz användning av Ditt Innehåll och ditt Annonsinnehåll bryter inte mot eller gör intrång i någon immateriell äganderätt, integritetsrätt, publicitetsrätt eller någon annan äganderätt eller personlig rätt som tillhör någon tredje part, eller utgör falsk reklam, bedrägeri eller felaktig framställning;
  4. Du har alla nödvändiga rättigheter och behörigheten att ge Houzz de rättigheter som beviljas enligt dessa Villkor med avseende på Ditt Innehåll;
  5. Ditt Innehåll innehåller inte innehåll som är obscent, ärekränkande, nedsättande eller förtalande, eller på annat sätt skadligt för någon person, företag eller annan enhet eller som bryter mot tillämplig lag;
  6. Din användning av Pro-Plattformen, Användardata och alla erbjudanden eller tillhandahållande av tjänster och produkter i samband med Pro-Plattformen bryter inte mot några tillämpliga lagar, förordningar, regler eller förordningar;
  7. Du får inte komma åt eller använda Pro-Plattformen om du är en konkurrent till Houzz, eller om vi tidigare har stängt av dig från Pro-Plattformen;
  8. Du kommer alltid att följa de begränsningar av immateriella rättigheter som anges i dessa Villkor; och
  9. Du kommer inte att förvränga din identitet eller anknytning till någon i samband med Houzz.
 2. Du intygar och garanterar också att du inte kommer, och inte kommer att hjälpa, uppmuntra eller göra det möjligt för andra att använda Pro-plattformen för att:
  1. Bryta mot våra Villkor;
  2. Skapa flera konton för samma företag på samma eller olika marknader, eller skapa Pro-Konton för företag eller tjänster som inte stöds av Pro-Plattformen;
  3. Publicera falska eller ärekränkande recensioner, utväxla recensioner med andra eller kompensera någon eller kompenseras för att publicera, avstå från att publicera eller ta bort en recension;
  4. Kränka tredje parts rättigheter, inklusive brott mot förtroendet, upphovsrätt, varumärke, patent, affärshemlighet, moralisk rätt, integritetsrätt, rätt till publicitet eller annan immateriell egendom eller äganderätt;
  5. Hota, förfölja, skada eller trakassera andra, eller främja trångsynthet eller diskriminering;
  6. Begära personlig information från minderåriga;
  7. Bryta mot någon tillämplig lag;
  8. Modifiera, anpassa, överföra, reproducera, distribuera, översätta, skapa härledda verk eller anpassningar av, offentligt visa, sälja, handla med eller på något sätt utnyttja Pro-Plattformen, Annonsinnehållet eller Ditt Innehåll, förutom vad som uttryckligen godkänts av Houzz;
  9. Använd någon robot, spindel, tjänstsökning/hämtningstillämpning eller annan automatiserad enhet, process eller medel för att komma åt, hämta, kopiera, skrapa eller indexera någon del av Pro-Plattformen eller något Annonsinnehåll, förutom vad som uttryckligen tillåts av Houzz;
  10. Bakåtkompilera någon del av Pro-Plattformen, om inte tillämplig lag förbjuder denna begränsning, i vilket fall du samtycker till att ge oss 30 dagars skriftligt meddelande i förväg genom att skicka ett e-postmeddelande till legal@houzz.com;
  11. Spela in, bearbeta, eller hämta information om kunder eller användare av Pro-Plattformen;
  12. Få åtkomst till, hämta eller indexera någon del av Pro-Plattformen i syfte att bygga eller fylla din egen databas med affärsrecensioner eller potentiella kunder;
  13. Formatera om eller rama in någon del av Pro-Plattformen;
  14. Vidta alla åtgärder som inför, eller kan medföra, efter eget gottfinnande, en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på Houzz tekniska infrastruktur eller på annat sätt ställa orimliga trafikkrav;
  15. Försöka att få obehörig åtkomst till Pro-Plattformen, Pro-Kontot, datorsystem eller nätverk som är anslutna till Pro-Plattformen genom hackning, lösenordsutvinning eller något annat sätt;
  16. Använda Pro-Plattformen eller någon Annons eller Ditt Innehåll för att överföra datavirus, maskar, defekter, trojanska hästar, skadlig kod, spionprogram, skadlig mjukvara eller andra föremål av destruktiv eller skadlig karaktär;
  17. Använda någon enhet, mjukvara eller rutin som stör Pro-Plattformens korrekta funktion, eller på annat sätt försök att störa Pro-Plattformens korrekta funktion;
  18. Använda Pro-Plattformen för att bryta mot säkerheten för något datornätverk, knäcka lösenord eller säkerhetskrypteringskoder, avbryta eller störa säkerheten för, eller på annat sätt orsaka skada på, Pro-Plattformen eller Annonsinnehållet; eller
  19. Ta bort, kringgå, inaktivera, skada eller på annat sätt störa säkerhetsrelaterade funktioner, funktioner som förhindrar eller begränsar användningen eller kopieringen av innehåll eller funktioner som upprätthåller begränsningar för användningen av Pro-Plattformen.

8. kadeersättning och Försvar

 1. Skadeersättning och Försvar. Du samtycker till att fullt ut ersätta, försvara och hålla Houzz, dess moderbolag, dotterbolag, tjänstemän, direktörer, anställda, agenter, filialer, distributörer, tjänsteleverantörer, partners, licensgivare, entreprenörer, representanter och innehållsleverantörer (gemensamt Houzz Skadelidande parter") skadelösa från och mot alla tredjepartsanspråk, åtgärder, krav, förluster, skadestånd, kostnader (inklusive, utan begränsning, rimliga advokatarvoden), skulder, utgifter och förfaranden ("Anspråk") som uppstår på grund av eller relaterade till (i) din tillgång till eller användning av Pro-Plattformen, inklusive Ditt Innehåll, (ii) din överträdelse av ett väsentlig Villkor i dessa villkor, (iii) ditt brott mot dina uttryckliga intygelser och garantier som tillhandahålls enligt dessa Villkor, (iv) någon tredje parts produkter eller tjänster som köpts eller erhållits av dig i samband med Pro-Plattformen, (v) dina produkter eller tjänster, eller marknadsföring eller tillhandahållande av dessa till någon kund, (vi) eventuella överträdelser eller felaktig hantering av data från dig, eller (vii) att inte följa Houzz begäran om att ta bort personuppgifter, eller (viii) intrång från dig, eller någon tredje part som använder ditt Pro-Konto, eller av Foton, Användardata eller Ditt Innehåll av någon immateriell egendom eller annan rätt som tillhör någon person eller entitet. Ditt ombud som försvarar ett sådant anspråk är föremål för Houzz skriftliga godkännande i förväg, vilket inte kommer att orimligt undanhållas. Houzz förbehåller sig rätten att delta fullt ut i och ta gemensam kontroll över försvaret av alla Anspråk. Du samtycker till att förlika något sådant anspråk utan föregående skriftligt medgivande från Houzz. Houzz kommer att vidta rimliga ansträngningar för att meddela dig om sådana anspråk, åtgärder eller förfaranden när de blir medvetna om det.

9. Begränsning av ansvar och ansvarsfriskrivning

VÄNLIGEN LÄS DETTA AVSNITT NOGGRANT EFTERSOM DET BEGRÄNSAR HOUZZ ANSVAR MOT DIG. VART OCH ETT AV UNDERAVSNITTEN NEDAN GÄLLER ENDAST UPP TILL DEN HÖGSTA TILLÅTNA UTSTRÄCKNINGEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. INGENTING HÄRI ÄR AVSETT ATT BEGRÄNSA EVENTUELLA RÄTTIGHETER DU KAN HA SOM KANSKE INTE ÄR JURIDISKT BEGRÄNSADE. GENOM ATT HA TILLGÅNG TILL ELLER ANVÄNDA PRO-PLATTFORMEN INTYGAR DU ATT DU HAR LÄST, FÖRSTÅTT OCH GODKÄNNER DESSA VILLKOR, INKLUSIVE DETTA AVSNITTET. DU GER UPP BETYDANDE LAGLIGA RÄTTIGHETER GENOM ATT GÅ MED PÅ DESSA VILLKOR.

 1. ANSVARSFRISKRIVNING AV GARANTIER. MEDAN HOUZZ ÄR RIMLIGT NOGA MED ATT TILLHANDAHÅLLA TJÄNSTERNA TILL DIG, GÖRS PRO-PLATTFORMEN OCH ANNONSINNEHÅLLET TILLGÄNGLIGA TILL DIG PÅ BASIS AV "I BEFINTLIGT SKICK", "MED ALLA FEL" OCH "SOM TILLGÄNGLIGT", MED DEN UTTRYCKLIGA FÖRSTÅELSEN ATT HOUZZ INTE KAN ÖVERVAKA, KONTROLLERA ELLER GRANSKA DITT INNEHÅLL ELLER TREDJEPARTSINNEHÅLL. DIN ANVÄNDNING AV PRO-PLATTFORMEN ÄR DÄRFÖR EFTER EGET GOTTFINNANDE OCH RISK. HOUZZ GÖR INGA ANSPRÅK ELLER LÖFTEN OM KVALITETEN, FULLSTÄNDIGHETEN, NOGGRANNHETEN ELLER TILLFÖRLITLIGHETEN AV PRO-PLATTFORMEN, DESS SÄKERHET ELLER TRYGGHET, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING SÄKERHETEN FÖR DINA DATA ELLER ANNONSINNEHÅLLET. HOUZZ ÄR DÄRFÖR INTE ANSVARIGT GENTEMOT DIG FÖR NÅGON PERSONSKADA, FÖRLUST ELLER SKADA SOM KAN UPPSTÅ, TILL EXEMPEL PÅ GRUND AV TJÄNSTENS OFÖRMÅGA, TJÄNSTER SOM INTE KAN UPPNÅS, SÄKERHETSPROBLEM ELLER FRÅN DITT BEROENDE AV KVALITET, NOGGRANNHET ELLER TILLFÖRLITLIGHET, MÄTVÄRDEN ELLER ANNAT INNEHÅLL SOM FINNS PÅ, ANVÄNDS PÅ ELLER GÖRS TILLGÄNGLIGT VIA PRO-PLATTFORMEN. I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG FRÅNSÄGER SIG HOUZZ SPECIFIKT ALLA INTYGELSER ELLER GARANTIER, UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE, AVSEENDE TJÄNSTERNA, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, ICKE-INTRÅNG ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. UTAN BEGRÄNSNING AV OVANSTÅENDES FRÅNSÄGER SIG HOUZZ UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER ELLER ANSVAR AVSEENDE FÖLJANDE: (i) ANTALET PERSONER ELLER PROCENTANDEL AV EN ANVÄNDARPOPULATION SOM KOMMER ATT HA TILLGÅNG TILL, VISA ELLER INTERAGERA MED DITT PRO-KONTO, DITT INNEHÅLL, HOUZZ-INNEHÅLL, PRO-PLATTFORMEN, ELLER HOUZZ-PLATTFORMEN (II) SPECIFIKA RESULTAT ELLER PRESTANDA (INKLUSIVE LEADS, EXPONERINGAR, KLICK ELLER INTÄKTER) SOM DU KAN FÅ FRÅN TJÄNSTERNA, (III) HOUZZ-INNEHÅLLET ELLER PRO-PLATTFORMEN ELLER TREDJEPARTSTJÄNSTER, ELLER (IV) ATT PRO-PLATTFORMEN SOM TILLHANDAHÅLLS ENLIGT DESSA VILLKOR ELLER TREDJEPARTSTJÄNSTER KOMMER ATT VARA AVBRUTNA, FELFRIA, SÄKRA, KORREKTA, PÅLITLIGA ELLER FULLSTÄNDIGA, (V) DITT INNEHÅLL KOMMER INTE FÖRLORAS ELLER SKADAS, (VI) FEL KOMMER ATT RÄTTAS ELLER SÄRSKILDA SUPPORTFÖRFRÅGNINGAR KOMMER ATT LÖSAS FÖR ATT MÖTA DINA BEHOV, ELLER (VII) ALL REFERENS TILL "OBEGRÄNSAD" ÅTKOMST, ANVÄNDNING ELLER LAGRING AV DITT INNEHÅLL, PRO-DOKUMENT ELLER PRO-PLATTFORMEN ÄR UNDERFÖRD AV TEKNISKA BEGRÄNSNINGAR./li>
 2. TREDJE PART. HOUZZ GÖR INGA ANSPRÅK ELLER LÖFTEN MED AVSEENDE PÅ NÅGON TREDJE PART SOM ÄR TILLGÄNGLIG PÅ PRO-PLATTFORMEN. FÖLJAKTLIGEN ÄR HOUZZ INTE ANSVARIGT GENTEMOT DIG FÖR NÅGON PERSONLIG SKADA, FÖRLUST ELLER SKADA SOM KAN UPPSTÅ TILL FÖLJD AV EN SÅDAN TREDJE PARTS HANDLINGAR ELLER FÖRSUMMELSER, INKLUSIVE TILL EXEMPEL OM EN ANNAN ANVÄNDARE ELLER KUND MISSBRUKAR DITT INNEHÅLL, DIN IDENTITET ELLER DINA PERSONUPPGIFTER, ELLER OM DU HAR EN NEGATIV ERFARENHET MED EN AV TREDJE PARTER. DITT KÖP OCH ANVÄNDNING AV PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM ERBJUDS AV TREDJE PART VIA PRO-PLATTFORMEN SKER EFTER EGET GOTTFINNANDE OCH RISK.
 3. ÅTGÄRD. DIN ENDA OCH EXKLUSIVA RÄTT OCH ÅTGÄRD VID MISSNÖJDHET MED PRO-PLATTFORMEN ELLER NÅGON ANNAN KLAGOMÅL SKA VARA, DÄR SOM DET ÄR MÖJLIGT, VÅRT ÅTERUTFÖRANDE AV SÅDANA TJÄNSTER ELLER DITT UPPHÖRANDE AV TILLGÅNG TILL ELLER ANVÄNDNING AV PRO-PLATTFORMEN. I HÄNDELSE AV VÄSENTLIG ÖVERTRÄDELSE AV DESSA VILLKOR SKALL UPPSÄGNINGEN VARA UTAN STRAFF.
 4. ANSVARSBEGRÄNSNING. BÅDA PARTENS ANSVAR SKA BEGRÄNSAS I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAG, OCH ENDERA PARTEN KOMMER INTE ATT VARA ANSVARIG GENTEMOT DEN ANDRA PARTEN FÖR NÅGRA (i) INDIREKTA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA, STRAFFANDE, EXEMPLARISKA, BEROENDE ELLER FÖLJDSKADOR, (ii) FÖRLUST AV VINST ELLER INTÄKTER, (iii) AVBROTT I VERKSAMHETEN, IV) RYKTESSKADA ELLER (v) FÖRLUST AV INFORMATION ELLER DATA. DE UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR SOM ANGES I DETTA AVSNITT 9 KOMMER ATT ÖVERLEVA OCH GÄLLA OAVSETT ÅTGÄRD, OAVSETT OM DET GÄLLER KONTRAKT, SKADESTÅND (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET), STRIKT ANSVAR ELLER PÅ ANNAT SÄTT.
 5. MAXIMALT ANSVAR. UTOM FÖR DINA ERSÄTTNINGSSKYLDIGHETER, ÄR EN PARTS MAXIMALA SAMMANSVARIGA ANSVAR MOT DEN ANDRA PARTEN FÖR FÖRLUSTER ELLER SKADA SOM DEN ANDRA PARTEN LÅTER I SAMBAND MED PROPLATTFORMEN ELLER DESSA VILLKOR BEGRÄNSADE TILL DET STÖRRE AV DET BELOPP, OM NÅGOT, SOM DU BETALAR TILL HOUZZ I SAMBAND MED TJÄNSTEN UNDER DE 12 MÅNADERNA FÖRE ÅTGÄRDEN SOM GER UPPHOV TILL ANSVAR. INGENTING I DETTA AVSNITT 9 KOMMER ATT ANSES BEGRÄNSA DINA SKYLDIGHETER I AVSNITT 8.

10. Kommunikation

 1. Samtycke. Som en del av att komma åt Pro-Plattformen, och med förbehåll för efterlevnad av tillämpliga lagar, samtycker du till att Houzz och dess dotterbolag kan kommunicera med dig via sms, samtal, e-post eller push-meddelanden och förinspelade meddelanden. Standardavgifter för textmeddelanden som tillämpas av din telefonoperatör kan gälla för textmeddelanden vi skickar. Du samtycker också till att ta emot reklamtextmeddelanden, samtal och förinspelade meddelanden, vilka alla kan genereras av automatiska telefonuppringningssystem. Du behöver inte acceptera att ta emot dessa reklammeddelanden som ett villkor för att köpa åtkomst till Pro-Plattformen. Om du vill sluta ta emot reklammeddelanden via e-post eller SMS tillhandahåller vi följande metoder för dig för att välja bort eller avsluta prenumerationen: (i) följ instruktionerna vi tillhandahåller i e-postmeddelandet eller det första textmeddelandet för den kategorin av kampanjmeddelanden eller textmeddelanden, eller (ii) välj bort eller avsluta prenumerationen med hjälp av dina enhetsinställningar.

11. Förhållande

 1. Oberoende entreprenörer. Du är inte ombud, representant eller partner till Houzz, och du har ingen befogenhet att ingå något Avtal som binder Houzz. Houzz och du är oberoende entreprenörer när det gäller dessa Villkor. Dessutom tillhandahåller Houzz ingen juridisk, finansiell, Pro-redovisning eller skatterådgivning.

12. Bindande lag och jurisdiktion

 1. Val av lag. Dessa villkoren kommer att tolkas i enlighet med lagarna i delstaten Kalifornien och USA, utan hänsyn till deras lagvalsbestämmelser. Du och Houzz samtycker till att underkasta dig den personliga jurisdiktionen för en federal eller statlig domstol i San Francisco, Kalifornien för alla åtgärder för vilka skiljedomsbestämmelsen, som anges i avsnitt 16, inte gäller.
 2. Invånare i EES och Storbritannien. Om du är bosatt i Storbritannien eller ett land inom EES, kommer brittisk lag att styra dessa Villkor, såväl som eventuella tvister som kan uppstå mellan dig och Houzz. Du samtycker till att alla stämningar, förfrågningar om upptäckt från tredje part eller annan tredjepartsprocess som riktas till Houzz måste utfärda från, eller tämjas av, de statliga eller federala domstolarna i San Francisco County, Kalifornien och du samtycker till att underkasta dig jurisdiktionen för var och en av dessa domstolar för eventuella relaterade förfaranden.

13. Översättning

 1. Översättning. Vi kan översätta dessa villkor till andra språk för din bekvämlighet. Den engelska versionen reglerar dock ditt förhållande med Houzz och eventuella inkonsekvenser mellan de olika versionerna kommer att lösas till förmån för den engelska versionen som finns här.

14. Överlåtelse och avstående

 1. Överlåtelse. Dessa villkor kan inte överlåtas helt eller delvis av dig utan föregående skriftligt medgivande från Houzz. Houzz kan delegera alla sina skyldigheter enligt dessa villkor. Houzz kan överlåta eller överföra dessa villkor till något av sina dotterbolag eller i samband med en försäljning av alla eller i stort sett alla dess tillgångar, omstrukturering, förändring av kontroll, sammanslagning, förvärv av Houzz, dess dotterbolag eller någon av deras respektive verksamheter. Dessa villkor kommer att vara bindande för och vara verkställbara mot parterna och deras respektive efterträdare och uppdragstagare.
 2. Avstående. Avstående av rättigheter till följd av brott mot någon bestämmelse häri kommer inte att anses utgöra ett avstående från rättigheter som härrör från någon tidigare eller efterföljande överträdelse av samma eller någon annan bestämmelse. Houzz kommer inte att anses avstå från någon av sina rättigheter enligt dessa villkor om det inte uttryckligen avstår i en undertecknad skrift av Houzz.

15. Andra avtal

 1. Andra avtal. När du köper eller använder vissa delar av Pro-Plattformen kan du ingå andra villkor eller Avtal utöver dessa Villkor. Dessa andra Avtal kan vara en beställningsblankett, offert, försäljningsavtal eller något annat (kollektivt kallat "Avtal"). Avtalet kan innehålla detaljer om den specifika tjänst du köpt, som pris, återkommande faktureringscykel eller automatisk förnyelse, och kan även referera till dessa Villkor. Om det finns en direkt konflikt mellan ett Avtal och dessa Villkor kommer det Avtalet att styra. Dessa Villkor tillsammans med alla andra tillämpliga Avtal utgör hela avtalet och ersätter alla andra muntliga överenskommelser eller skriftliga dokument, inklusive e-post, mellan dig och Houzz relaterade till Pro-Plattformen. I händelse av en direkt konflikt mellan dessa Villkor och Användaravtalet kommer Användaravtalet att styra med avseende på konflikten. Med undantag för eventuella utfästelser och garantier som specifikt anges i dessa Villkor kommer Professional inte att förlita sig på någon representation eller uttalande från Houzz eller några Houzz-representanter eller någon tredje part. Utan att begränsa ovanstående, om inte annat överenskommits skriftligt och undertecknats av en auktoriserad representant för Houzz (d.v.s. en vd, tjänsteman eller vicepresident på Houzz), kommer alla Villkor som anges i alla e-postmeddelande att ogiltigförklaras och inte ha någon effekt.

16. Tvistlösning

 1. Informell resolution. Om du har en tvist med Houzz, samtycker du till att försöka lösa frågan informellt först genom att kontakta din Houzz-representant på pronotices_SE@houzz.com. Om Houzz-representanten inte kan lösa ditt problem kan de efter rimligt gottfinnande eskalera frågan till Houzz juridiska avdelning och/eller Houzz ledningsgruppen. Om vi inte kan lösa tvisten informellt kommer nedanstående underavsnitt att reglera eventuella rättsliga tvister som rör Pro-Plattformen.
 2. Bindande skiljeförfarande. Du och Houzz är överens om att alla tvister, anspråk eller kontroverser som uppstår till följd av eller relaterade till dessa Villkor eller ett Avtal mellan dig och Houzz eller din användning av Pro-Plattformen (kollektivt "Tvister") kommer att lösas genom bindande skiljeförfarande, förutom att varje part behåller rätten att söka föreläggande eller andra skäliga åtgärder i en domstol med behörig jurisdiktion för att förhindra den faktiska eller hotade överträdelsen, förskingring eller kränkning av en parts upphovsrätt, varumärken, företagshemligheter, patent eller andra immateriella rättigheter. Det innebär att du och Houzz båda är överens om att avstå från rätten till en rättegång med jury.
 3. Undantag från grupptalan. Du och Houzz är överens om att alla förfaranden för att lösa tvister kommer att genomföras individuellt och inte i grupptalan, konsoliderad eller representativ aktion. Detta innebär att du och Houzz båda, i samband med en tvist, samtycker till att avstå från rätten att delta som kärande som gruppmedlem i alla grupptalan. Vidare, om inte du och Houzz skriftligen kommer överens om något annat, får skiljemannen i en tvist inte konsolidera mer än en persons krav och får inte leda någon form av grupptalan.
 4. Skiljedomsadministration och regler. Skiljeförfarandet kommer att administreras av American Arbitration Association ("AAA")i enlighet med de kommersiella skiljedomsreglerna som då gäller ("AAA-reglerna"), förutom det som ändrats av detta avsnitt "Tvistlösning". (AAA-reglerna finns tillgängliga på http://www.adr.org.)
 5. Skiljeförfarande. En part som önskar inleda skiljeförfarandet måste förse den andra parten med ett skriftligt krav på skiljeförfarande enligt AAA-reglerna. Skiljemannen kommer antingen att vara en pensionerad domare eller en advokat som är licensierad att utöva lag och kommer att väljas av parterna från AAA: s lista över skiljemän med relevant erfarenhet. Om parterna inte kan komma överens om en skiljeman inom 7 dagar efter det att begäran om skiljeförfarande har inlämnats, kommer AAA att utse skiljemannen i enighet med AAA-reglerna.
 6. Plats och procedur för skiljeförfarande. Skiljedomsplatsen ska vara i San Francisco, Kalifornien om inte du och Houzz kommer överens om något annat eller AAA-reglerna föreskriver något annat. Om din fordran inte överstiger 10 000 USD kommer skiljeförfarandet endast att genomföras på grundval av dokument som du och Houzz skickar till skiljemannen, såvida du inte begär en förhandling och skiljemannen sedan fastställer att en förhandling är nödvändig. Om din fordran överstiger 10 000 USD kommer din rätt till förhandling att avgöras av AAA-reglerna. Med förbehåll för AAA-reglerna kommer skiljemannen att ha rätt att styra ett rimligt informationsutbyte från parternas sida, i enlighet med skiljeförfarandets snabba natur. Utfrågningar kan genomföras per telefon eller video, om parterna begär det och samtycker till det.
 7. Skiljemannens beslut och gällande lag. Skiljemannen ska tillämpa Kalifornien lag som är förenlig med Federal Arbitration Act och tillämpliga preskriptionstider, och ska uppfylla anspråk på privilegier som erkänns i lag. Skiljemannen kommer att ange en tilldelning inom den tidsram som anges i AAA-reglerna. Dom om skiljeförfarandet kan meddelas i en domstol som är behörig att avgöra detta. Varje skadeståndsutdömelse av en skiljeman måste vara förenlig med "Begränsning av ansvar och ansvarsfriskrivning" avsnittet ovan. Skiljemannen får bevilja fastställelse eller föreläggande upprättelse till förmån för käranden endast i den utsträckning som krävs för att ge upprättelse som är berättigad av kärandens individuella anspråk.
 8. Avgifter. arje parts ansvarsberättigande att betala skiljedoms-, administrations- och skiljemansavgifter beror på omständigheterna kring skiljeförfarandet och anges i AAA-reglerna.

17. Force majeure

 1. Force majeure. Med undantag för betalningsförpliktelser kommer ingen av parterna att betraktas som att inte fullgöra sina skyldigheter på grund av försening eller prestandafel baserat på någon händelse eller omständigheter utanför dess rimliga kontroll, inklusive, men inte begränsat till misslyckande av Internet eller relaterade nätverk, brand, strejk, embargo, krav på statlig, civil eller militär myndighet, Guds handling eller misslyckande av leverantörer. När förseningsorsaken upphör kommer varje part att återuppta utförandet, med förbehåll för en rättvis schemajustering om det behövs.

18. Separeringsklausul

 1. Separeringsklausul. Om någon del av dessa Villkor anses vara olagliga eller ogenomförbara enligt tillämplig lag, ska sådan bestämmelse brytas och resten av dessa Villkor ska ges full kraft och verkan.


STANDARD CONTRACTUAL CLAUSES – MODULE ONE: Transfer Controller to Controller (C2C)


SECTION I

Clause 1
Purpose and scope
 1. The purpose of these standard contractual clauses is to ensure compliance with the requirements of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation)1 for the transfer of personal data to a third country.
 2. The Parties:
  1. the natural or legal person(s), public authority/ies, agency/ies or other body/ies (hereinafter “entity/ies”) transferring the personal data, as listed in Annex I.A. (hereinafter each “data exporter”), and
  2. the entity/ies in a third country receiving the personal data from the data exporter, directly or indirectly via another entity also Party to these Clauses, as listed in Annex I.A. (hereinafter each “data importer”)

  have agreed to these standard contractual clauses (hereinafter: “Clauses”).

 3. These Clauses apply with respect to the transfer of personal data as specified in Annex I.B.
 4. The Appendix to these Clauses containing the Annexes referred to therein forms an integral part of these Clauses.
Clause 2
Effect and invariability of the Clauses
 1. These Clauses set out appropriate safeguards, including enforceable data subject rights and effective legal remedies, pursuant to Article 46(1) and Article 46 (2)(c) of Regulation (EU) 2016/679 and, with respect to data transfers from controllers to processors and/or processors to processors, standard contractual clauses pursuant to Article 28(7) of Regulation (EU) 2016/679, provided they are not modified, except to select the appropriate Module(s) or to add or update information in the Appendix. This does not prevent the Parties from including the standard contractual clauses laid down in these Clauses in a wider contract and/or to add other clauses or additional safeguards, provided that they do not contradict, directly or indirectly, these Clauses or prejudice the fundamental rights or freedoms of data subjects.
 2. These Clauses are without prejudice to obligations to which the data exporter is subject by virtue of Regulation (EU) 2016/679.
Clause 3
Third-party beneficiaries
 1. Data subjects may invoke and enforce these Clauses, as third-party beneficiaries, against the data exporter and/or data importer, with the following exceptions:
  1. Clause 1, Clause 2, Clause 3, Clause 6, Clause 7;
  2. Clause 8 - Clause 8.5 (e) and Clause 8.9(b);
  3. Clause 9 - [not used in Module One (C2C) Standard Contractual Clauses];
  4. Clause 12 - Clause 12(a) and (d);
  5. Clause 13;
  6. Clause 15.1(c), (d) and (e);
  7. Clause 16(e);
  8. Clause 18 - Clause 18(a) and (b).
 2. Paragraph (a) is without prejudice to rights of data subjects under Regulation (EU) 2016/679.
Clause 4
Interpretation
 1. Where these Clauses use terms that are defined in Regulation (EU) 2016/679, those terms shall have the same meaning as in that Regulation.
 2. These Clauses shall be read and interpreted in the light of the provisions of Regulation (EU) 2016/679.
 3. These Clauses shall not be interpreted in a way that conflicts with rights and obligations provided for in Regulation (EU) 2016/679.
Clause 5
Hierarchy

In the event of a contradiction between these Clauses and the provisions of related agreements between the Parties, existing at the time these Clauses are agreed or entered into thereafter, these Clauses shall prevail.

Clause 6
Description of the transfer(s)

The details of the transfer(s), and in particular the categories of personal data that are transferred and the purpose(s) for which they are transferred, are specified in Annex I.B.

Clause 7
Docking clause
 1. An entity that is not a Party to these Clauses may, with the agreement of the Parties, accede to these Clauses at any time, either as a data exporter or as a data importer, by completing the Appendix and signing Annex I.A.
 2. Once it has completed the Appendix and signed Annex I.A, the acceding entity shall become a Party to these Clauses and have the rights and obligations of a data exporter or data importer in accordance with its designation in Annex I.A.
 3. The acceding entity shall have no rights or obligations arising under these Clauses from the period prior to becoming a Party.

SECTION II - OBLIGATIONS OF THE PARTIES

Clause 8
Data protection safeguards

The data exporter warrants that it has used reasonable efforts to determine that the data importer is able, through the implementation of appropriate technical and organisational measures, to satisfy its obligations under these Clauses.

8.1 Purpose limitation

The data importer shall process the personal data only for the specific purpose(s) of the transfer, as set out in Annex I.B. It may only process the personal data for another purpose:

 1. where it has obtained the data subject’s prior consent;
 2. where necessary for the establishment, exercise or defence of legal claims in the context of specific administrative, regulatory or judicial proceedings; or
 3. where necessary in order to protect the vital interests of the data subject or of another natural person.
8.2 Transparency
 1. In order to enable data subjects to effectively exercise their rights pursuant to Clause 10, the data importer shall inform them, either directly or through the data exporter:
  1. of its identity and contact details;
  2. of the categories of personal data processed;
  3. of the right to obtain a copy of these Clauses;
  4. where it intends to onward transfer the personal data to any third party/ies, of the recipient or categories of recipients (as appropriate with a view to providing meaningful information), the purpose of such onward transfer and the ground therefore pursuant to Clause 8.7.
 2. Paragraph (a) shall not apply where the data subject already has the information, including when such information has already been provided by the data exporter, or providing the information proves impossible or would involve a disproportionate effort for the data importer. In the latter case, the data importer shall, to the extent possible, make the information publicly available.
 3. On request, the Parties shall make a copy of these Clauses, including the Appendix as completed by them, available to the data subject free of charge. To the extent necessary to protect business secrets or other confidential information, including personal data, the Parties may redact part of the text of the Appendix prior to sharing a copy, but shall provide a meaningful summary where the data subject would otherwise not be able to understand its content or exercise his/her rights. On request, the Parties shall provide the data subject with the reasons for the redactions, to the extent possible without revealing the redacted information.
 4. Paragraphs (a) to (c) are without prejudice to the obligations of the data exporter under Articles 13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679.
8.3 Accuracy and data minimisation
 1. Each Party shall ensure that the personal data is accurate and, where necessary, kept up to date. The data importer shall take every reasonable step to ensure that personal data that is inaccurate, having regard to the purpose(s) of processing, is erased or rectified without delay.
 2. If one of the Parties becomes aware that the personal data it has transferred or received is inaccurate, or has become outdated, it shall inform the other Party without undue delay.
 3. The data importer shall ensure that the personal data is adequate, relevant and limited to what is necessary in relation to the purpose(s) of processing.
8.4 Storage limitation

The data importer shall retain the personal data for no longer than necessary for the purpose(s) for which it is processed. It shall put in place appropriate technical or organisational measures to ensure compliance with this obligation, including erasure or anonymisation2 of the data and all back-ups at the end of the retention period.

8.5 Security of processing
 1. The data importer and, during transmission, also the data exporter shall implement appropriate technical and organisational measures to ensure the security of the personal data, including protection against a breach of security leading to accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorised disclosure or access (hereinafter “personal data breach”). In assessing the appropriate level of security, they shall take due account of the state of the art, the costs of implementation, the nature, scope, context and purpose(s) of processing and the risks involved in the processing for the data subject. The Parties shall in particular consider having recourse to encryption or pseudonymisation, including during transmission, where the purpose of processing can be fulfilled in that manner.
 2. The Parties have agreed on the technical and organisational measures set out in Annex II. The data importer shall carry out regular checks to ensure that these measures continue to provide an appropriate level of security.
 3. The data importer shall ensure that persons authorised to process the personal data have committed themselves to confidentiality or are under an appropriate statutory obligation of confidentiality.
 4. In the event of a personal data breach concerning personal data processed by the data importer under these Clauses, the data importer shall take appropriate measures to address the personal data breach, including measures to mitigate its possible adverse effects.
 5. In case of a personal data breach that is likely to result in a risk to the rights and freedoms of natural persons, the data importer shall without undue delay notify both the data exporter and the competent supervisory authority pursuant to Clause 13. Such notification shall contain i) a description of the nature of the breach (including, where possible, categories and approximate number of data subjects and personal data records concerned), ii) its likely consequences, iii) the measures taken or proposed to address the breach, and iv) the details of a contact point from whom more information can be obtained. To the extent it is not possible for the data importer to provide all the information at the same time, it may do so in phases without undue further delay.
 6. In case of a personal data breach that is likely to result in a high risk to the rights and freedoms of natural persons, the data importer shall also notify without undue delay the data subjects concerned of the personal data breach and its nature, if necessary in cooperation with the data exporter, together with the information referred to in paragraph (e), points ii) to iv), unless the data importer has implemented measures to significantly reduce the risk to the rights or freedoms of natural persons, or notification would involve disproportionate efforts. In the latter case, the data importer shall instead issue a public communication or take a similar measure to inform the public of the personal data breach.
 7. The data importer shall document all relevant facts relating to the personal data breach, including its effects and any remedial action taken, and keep a record thereof.
8.6 Sensitive data

Where the transfer involves personal data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, or trade union membership, genetic data, or biometric data for the purpose of uniquely identifying a natural person, data concerning health or a person’s sex life or sexual orientation, or data relating to criminal convictions or offences (hereinafter “sensitive data”), the data importer shall apply specific restrictions and/or additional safeguards adapted to the specific nature of the data and the risks involved. This may include restricting the personnel permitted to access the personal data, additional security measures (such as pseudonymisation) and/or additional restrictions with respect to further disclosure.

8.7 Onward transfers

The data importer shall not disclose the personal data to a third party located outside the European Union3 (in the same country as the data importer or in another third country, hereinafter “onward transfer”) unless the third party is or agrees to be bound by these Clauses, under the appropriate Module. Otherwise, an onward transfer by the data importer may only take place if:

 1. it is to a country benefitting from an adequacy decision pursuant to Article 45 of Regulation (EU) 2016/679 that covers the onward transfer;
 2. the third party otherwise ensures appropriate safeguards pursuant to Articles 46 or 47 of Regulation (EU) 2016/679 with respect to the processing in question;
 3. the third party enters into a binding instrument with the data importer ensuring the same level of data protection as under these Clauses, and the data importer provides a copy of these safeguards to the data exporter;
 4. it is necessary for the establishment, exercise or defence of legal claims in the context of specific administrative, regulatory or judicial proceedings;
 5. it is necessary in order to protect the vital interests of the data subject or of another natural person; or
 6. where none of the other conditions apply, the data importer has obtained the explicit consent of the data subject for an onward transfer in a specific situation, after having informed him/her of its purpose(s), the identity of the recipient and the possible risks of such transfer to him/her due to the lack of appropriate data protection safeguards. In this case, the data importer shall inform the data exporter and, at the request of the latter, shall transmit to it a copy of the information provided to the data subject.

Any onward transfer is subject to compliance by the data importer with all the other safeguards under these Clauses, in particular purpose limitation.

8.8 Processing under the authority of the data importer

The data importer shall ensure that any person acting under its authority, including a processor, processes the data only on its instructions.

8.9 Documentation and compliance
 1. Each Party shall be able to demonstrate compliance with its obligations under these Clauses. In particular, the data importer shall keep appropriate documentation of the processing activities carried out under its responsibility.
 2. The data importer shall make such documentation available to the competent supervisory authority on request.
Clause 9
Use of sub-processors
[Not used in Module One (C2C) Standard Contractual Clauses]
Clause 10
Data subject rights
 1. The data importer, where relevant with the assistance of the data exporter, shall deal with any enquiries and requests it receives from a data subject relating to the processing of his/her personal data and the exercise of his/her rights under these Clauses without undue delay and at the latest within one month of the receipt of the enquiry or request4. The data importer shall take appropriate measures to facilitate such enquiries, requests and the exercise of data subject rights. Any information provided to the data subject shall be in an intelligible and easily accessible form, using clear and plain language.
 2. In particular, upon request by the data subject the data importer shall, free of charge:
  1. provide confirmation to the data subject as to whether personal data concerning him/her is being processed and, where this is the case, a copy of the data relating to him/her and the information in Annex I; if personal data has been or will be onward transferred, provide information on recipients or categories of recipients (as appropriate with a view to providing meaningful information) to which the personal data has been or will be onward transferred, the purpose of such onward transfers and their ground pursuant to Clause 8.7; and provide information on the right to lodge a complaint with a supervisory authority in accordance with Clause 12(c)(i);
  2. rectify inaccurate or incomplete data concerning the data subject;
  3. erase personal data concerning the data subject if such data is being or has been processed in violation of any of these Clauses ensuring third-party beneficiary rights, or if the data subject withdraws the consent on which the processing is based.
 3. Where the data importer processes the personal data for direct marketing purposes, it shall cease processing for such purposes if the data subject objects to it.
 4. The data importer shall not make a decision based solely on the automated processing of the personal data transferred (hereinafter “automated decision”), which would produce legal effects concerning the data subject or similarly significantly affect him / her, unless with the explicit consent of the data subject or if authorised to do so under the laws of the country of destination, provided that such laws lays down suitable measures to safeguard the data subject’s rights and legitimate interests. In this case, the data importer shall, where necessary in cooperation with the data exporter:
  1. inform the data subject about the envisaged automated decision, the envisaged consequences and the logic involved; and
  2. implement suitable safeguards, at least by enabling the data subject to contest the decision, express his/her point of view and obtain review by a human being.
 5. Where requests from a data subject are excessive, in particular because of their repetitive character, the data importer may either charge a reasonable fee taking into account the administrative costs of granting the request or refuse to act on the request.
 6. The data importer may refuse a data subject’s request if such refusal is allowed under the laws of the country of destination and is necessary and proportionate in a democratic society to protect one of the objectives listed in Article 23(1) of Regulation (EU) 2016/679.
 7. If the data importer intends to refuse a data subject’s request, it shall inform the data subject of the reasons for the refusal and the possibility of lodging a complaint with the competent supervisory authority and/or seeking judicial redress.
Clause 11
Redress
 1. The data importer shall inform data subjects in a transparent and easily accessible format, through individual notice or on its website, of a contact point authorised to handle complaints. It shall deal promptly with any complaints it receives from a data subject.
 2. In case of a dispute between a data subject and one of the Parties as regards compliance with these Clauses, that Party shall use its best efforts to resolve the issue amicably in a timely fashion. The Parties shall keep each other informed about such disputes and, where appropriate, cooperate in resolving them.
 3. Where the data subject invokes a third-party beneficiary right pursuant to Clause 3, the data importer shall accept the decision of the data subject to:
  1. lodge a complaint with the supervisory authority in the Member State of his/her habitual residence or place of work, or the competent supervisory authority pursuant to Clause 13;
  2. refer the dispute to the competent courts within the meaning of Clause 18.
 4. The Parties accept that the data subject may be represented by a not-for-profit body, organisation or association under the conditions set out in Article 80(1) of Regulation (EU) 2016/679.
 5. The data importer shall abide by a decision that is binding under the applicable EU or Member State law.
 6. The data importer agrees that the choice made by the data subject will not prejudice his/her substantive and procedural rights to seek remedies in accordance with applicable laws.
Clause 12
Liability
 1. Each Party shall be liable to the other Party/ies for any damages it causes the other Party/ies by any breach of these Clauses.
 2. Each Party shall be liable to the data subject, and the data subject shall be entitled to receive compensation, for any material or non-material damages that the Party causes the data subject by breaching the third-party beneficiary rights under these Clauses. This is without prejudice to the liability of the data exporter under Regulation (EU) 2016/679.
 3. Where more than one Party is responsible for any damage caused to the data subject as a result of a breach of these Clauses, all responsible Parties shall be jointly and severally liable and the data subject is entitled to bring an action in court against any of these Parties.
 4. The Parties agree that if one Party is held liable under paragraph (c), it shall be entitled to claim back from the other Party/ies that part of the compensation corresponding to its / their responsibility for the damage.
 5. The data importer may not invoke the conduct of a processor or sub-processor to avoid its own liability.
Clause 13
Supervision
 1. The supervisory authority with responsibility for ensuring compliance by the data exporter with Regulation (EU) 2016/679 as regards the data transfer, as indicated in Annex I.C, shall act as competent supervisory authority.
 2. The data importer agrees to submit itself to the jurisdiction of and cooperate with the competent supervisory authority in any procedures aimed at ensuring compliance with these Clauses. In particular, the data importer agrees to respond to enquiries, submit to audits and comply with the measures adopted by the supervisory authority, including remedial and compensatory measures. It shall provide the supervisory authority with written confirmation that the necessary actions have been taken.

SECTION III - LOCAL LAWS AND OBLIGATIONS IN CASE OF ACCESS BY PUBLIC AUTHORITIES

Clause 14
Local laws and practices affecting compliance with the Clauses
 1. The Parties warrant that they have no reason to believe that the laws and practices in the third country of destination applicable to the processing of the personal data by the data importer, including any requirements to disclose personal data or measures authorising access by public authorities, prevent the data importer from fulfilling its obligations under these Clauses. This is based on the understanding that laws and practices that respect the essence of the fundamental rights and freedoms and do not exceed what is necessary and proportionate in a democratic society to safeguard one of the objectives listed in Article 23(1) of Regulation (EU) 2016/679, are not in contradiction with these Clauses.
 2. The Parties declare that in providing the warranty in paragraph (a), they have taken due account in particular of the following elements:
  1. the specific circumstances of the transfer, including the length of the processing chain, the number of actors involved and the transmission channels used; intended onward transfers; the type of recipient; the purpose of processing; the categories and format of the transferred personal data; the economic sector in which the transfer occurs; the storage location of the data transferred;
  2. the laws and practices of the third country of destination- including those requiring the disclosure of data to public authorities or authorising access by such authorities - relevant in light of the specific circumstances of the transfer, and the applicable limitations and safeguards5;
  3. any relevant contractual, technical or organisational safeguards put in place to supplement the safeguards under these Clauses, including measures applied during transmission and to the processing of the personal data in the country of destination.
 3. The data importer warrants that, in carrying out the assessment under paragraph (b), it has made its best efforts to provide the data exporter with relevant information and agrees that it will continue to cooperate with the data exporter in ensuring compliance with these Clauses.
 4. The Parties agree to document the assessment under paragraph (b) and make it available to the competent supervisory authority on request.
 5. The data importer agrees to notify the data exporter promptly if, after having agreed to these Clauses and for the duration of the contract, it has reason to believe that it is or has become subject to laws or practices not in line with the requirements under paragraph (a), including following a change in the laws of the third country or a measure (such as a disclosure request) indicating an application of such laws in practice that is not in line with the requirements in paragraph (a).
 6. Following a notification pursuant to paragraph (e), or if the data exporter otherwise has reason to believe that the data importer can no longer fulfil its obligations under these Clauses, the data exporter shall promptly identify appropriate measures (e.g. technical or organisational measures to ensure security and confidentiality) to be adopted by the data exporter and/or data importer to address the situation. The data exporter shall suspend the data transfer if it considers that no appropriate safeguards for such transfer can be ensured, or if instructed by the competent supervisory authority to do so. In this case, the data exporter shall be entitled to terminate the contract, insofar as it concerns the processing of personal data under these Clauses. If the contract involves more than two Parties, the data exporter may exercise this right to termination only with respect to the relevant Party, unless the Parties have agreed otherwise. Where the contract is terminated pursuant to this Clause, Clause 16(d) and (e) shall apply.
Clause 15
Obligations of the data importer in case of access by public authorities
15.1 Notification
 1. The data importer agrees to notify the data exporter and, where possible, the data subject promptly (if necessary with the help of the data exporter) if it:
  1. receives a legally binding request from a public authority, including judicial authorities, under the laws of the country of destination for the disclosure of personal data transferred pursuant to these Clauses; such notification shall include information about the personal data requested, the requesting authority, the legal basis for the request and the response provided; or
  2. becomes aware of any direct access by public authorities to personal data transferred pursuant to these Clauses in accordance with the laws of the country of destination; such notification shall include all information available to the importer.
 2. If the data importer is prohibited from notifying the data exporter and/or the data subject under the laws of the country of destination, the data importer agrees to use its best efforts to obtain a waiver of the prohibition, with a view to communicating as much information as possible, as soon as possible. The data importer agrees to document its best efforts in order to be able to demonstrate them on request of the data exporter.
 3. Where permissible under the laws of the country of destination, the data importer agrees to provide the data exporter, at regular intervals for the duration of the contract, with as much relevant information as possible on the requests received (in particular, number of requests, type of data requested, requesting authorities, whether requests have been challenged and the outcome of such challenges, etc.).
 4. The data importer agrees to preserve the information pursuant to paragraphs (a) to (c) for the duration of the contract and make it available to the competent suspensory authority on request.
 5. Paragraphs (a) to (c) are without prejudice to the obligation of the data importer pursuant to Clause 14(e) and Clause 16 to inform the data exporter promptly where it is unable to comply with these Clauses.
15.2 Review of legality and data minimisation
 1. The data importer agrees to review the legality of the request for disclosure, in particular whether it remains within the powers granted to the requesting public authority, and to challenge the request if, after careful assessment, it concludes that there are reasonable grounds to consider that the request is unlawful under the laws of the country of destination, applicable obligations under international law and principles of international comity. The data importer shall, under the same conditions, pursue possibilities of appeal. When challenging a request, the data importer shall seek interim measures with a view to suspending the effects of the request until the competent judicial authority has decided on its merits. It shall not disclose the personal data requested until required to do so under the applicable procedural rules. These requirements are without prejudice to the obligations of the data importer under Clause 14(e).
 2. The data importer agrees to document its legal assessment and any challenge to the request for disclosure and, to the extent permissible under the laws of the country of destination, make the documentation available to the data exporter. It shall also make it available to the competent supervisory authority on request.
 3. The data importer agrees to provide the minimum amount of information permissible when responding to a request for disclosure, based on a reasonable interpretation of the request.

SECTION IV - FINAL PROVISIONS

Clause 16
Non-compliance with the Clauses and termination
 1. The data importer shall promptly inform the data exporter if it is unable to comply with these Clauses, for whatever reason.
 2. In the event that the data importer is in breach of these Clauses or unable to comply with these Clauses, the data exporter shall suspend the transfer of personal data to the data importer until compliance is again ensured or the contract is terminated. This is without prejudice to Clause 14(f).
 3. The data exporter shall be entitled to terminate the contract, insofar as it concerns the processing of personal data under these Clauses, where:
  1. the data exporter has suspended the transfer of personal data to the data importer pursuant to paragraph (b) and compliance with these Clauses is not restored within a reasonable time and in any event within one month of suspension;
  2. the data importer is in substantial or persistent breach of these Clauses; or
  3. the data importer fails to comply with a binding decision of a competent court or supervisory authority regarding its obligations under these Clauses.

  In these cases, it shall inform the competent supervisory authority of such non-compliance. Where the contract involves more than two Parties, the data exporter may exercise this right to termination only with respect to the relevant Party, unless the Parties have agreed otherwise.

 4. Personal data that has been transferred prior to the termination of the contract pursuant to paragraph (c) shall at the choice of the data exporter immediately be returned to the data exporter or deleted in its entirety. The same shall apply to any copies of the data. The data importer shall certify the deletion of the data to the data exporter. Until the data is deleted or returned, the data importer shall continue to ensure compliance with these Clauses. In case of local laws applicable to the data importer that prohibit the return or deletion of the transferred personal data, the data importer warrants that it will continue to ensure compliance with these Clauses and will only process the data to the extent and for as long as required under that local law.
 5. Either Party may revoke its agreement to be bound by these Clauses where (i) the European Commission adopts a decision pursuant to Article 45(3) of Regulation (EU) 2016/679 that covers the transfer of personal data to which these Clauses apply; or (ii) Regulation (EU) 2016/679 becomes part of the legal framework of the country to which the personal data is transferred. This is without prejudice to other obligations applying to the processing in question under Regulation (EU) 2016/679.
Clause 17
Governing law

These Clauses shall be governed by the law of one of the EU Member States, provided such law allows for third-party beneficiary rights. The Parties agree that this shall be the law of Germany.

Clause 18
Choice of forum and jurisdiction
 1. Any dispute arising from these Clauses shall be resolved by the courts of an EU Member State.
 2. The Parties agree that those shall be the courts of Germany.
 3. A data subject may also bring legal proceedings against the data exporter and/or data importer before the courts of the Member State in which he/she has his/her habitual residence.
 4. The Parties agree to submit themselves to the jurisdiction of such courts.


1 Where the data exporter is a processor subject to Regulation (EU) 2016/679 acting on behalf of a Union institution or body as controller, reliance on these Clauses when engaging another processor (sub-processing) not subject to Regulation (EU) 2016/679 also ensures compliance with Article 29(4) of Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data, and repealing Regulation (EC) No 45/2001 and Decision No 1247/2002/EC (OJ L 295 of 21.11.2018, p. 39), to the extent these Clauses and the data protection obligations as set out in the contract or other legal act between the controller and the processor pursuant to Article 29(3) of Regulation (EU) 2018/1725 are aligned. This will in particular be the case where the controller and processor rely on the standard contractual clauses included in Decision […].

2 This requires rendering the data anonymous in such a way that the individual is no longer identifiable by anyone, in line with recital 26 of Regulation (EU) 2016/679, and that this process is irreversible

3 The Agreement on the European Economic Area (EEA Agreement) provides for the extension of the European Union's internal market to the three EEA States Iceland, Liechtenstein and Norway. The Union data protection legislation, including Regulation (EU) 2016/679, is covered by the EEA Agreement and has been incorporated into Annex XI thereto. Therefore, any disclosure by the data importer to a third party located in the EEA does not qualify as an onward transfer for the purpose of these Clauses.

4 That period may be extended by a maximum of two more months, to the extent necessary taking into account the complexity and number of requests. The data importer shall duly and promptly inform the data subject of any such extension.

5 As regards the impact of such laws and practices on compliance with these Clauses, different elements may be considered as part of an overall assessment. Such elements may include relevant and documented practical experience with prior instances of requests for disclosure from public authorities, or the absence of such requests, covering a sufficiently representative time-frame. This refers in particular to internal records or other documentation, drawn up on a continuous basis in accordance with due diligence and certified at senior management level, provided that this information can be lawfully shared with third parties. Where this practical experience is relied upon to conclude that the data importer will not be prevented from complying with these Clauses, it needs to be supported by other relevant, objective elements, and it is for the Parties to consider carefully whether these elements together carry sufficient weight, in terms of their reliability and representativeness, to support this conclusion. In particular, the Parties have to take into account whether their practical experience is corroborated and not contradicted by publicly available or otherwise accessible, reliable information on the existence or absence of requests within the same sector and/or the application of the law in practice, such as case law and reports by independent oversight bodies.


APPENDIX

ANNEX I

A. LIST OF PARTIES

Data exporter(s):

1. Name: As detailed in Customer’s Pro Profile.
Address: As detailed in Customer’s Pro Profile.
Contact person’s name, position and contact details: As detailed in Customer’s Pro Profile.
Activities relevant to the data transferred under these Clauses: Providing the personal data necessary to execute the Houzz Pro Services Agreement.
Signature and date: At the same time as the Data Exporter is entering into the Houzz Pro Services Agreement, also the SCCs, which forms an integral part of the Houzz Pro Services Agreement, are concluded.
Role (controller/processor): Controller

Data importer(s): [Identity and contact details of the data importer(s), including any contact person with responsibility for data protection]

1. Name: Houzz Inc.
Address: 8605 Santa Monica Blvd., #90918, West Hollywood, CA 90069-4109, USA
Contact person’s name, position and contact details: EUprivacy@houzz.com
Activities relevant to the data transferred under these Clauses: Processing the personal data necessary to execute the Houzz Pro Services Agreement.
Signature and date: At the same time as the Data Exporter is entering into the Houzz Pro Services Agreement, also the SCCs, which forms an integral part of the Houzz Pro Services Agreement, are concluded.
Role (controller/processor): Controller
В. DESCRIPTION OF TRANSFER
Categories of data subjects whose personal data is transferred The employees, representatives, suppliers, service providers, subcontractors, customers and prospective customers of Data Exporter.
Categories of personal data transferred Identification data including, without limitation, first and last name, email address, telephone number, address (business or personal); online usage data; communications data; electronic identification data including location data; financial data (if provided); affiliations, education and training (if provided); and profession and job data.
Sensitive data transferred (if applicable) and applied restrictions or safeguards that fully take into consideration the nature of the data and the risks involved, such as for instance strict purpose limitation, access restrictions (including access only for staff having followed specialised training), keeping a record of access to the data, restrictions for onward transfers or additional security measures. N/A
The frequency of the transfer (e.g. whether the data is transferred on a one-off or continuous basis). Continuous basis
Nature of the processing Collection, recording, organisation, storage, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available
Purpose(s) of the data transfer and further processing For Data Importer to perform the Services, improve and customize the Services and Houzz Platform, and for any other purposes described in Section 2(b) and Section 10(b) of the Agreement.
The period for which the personal data will be retained, or, if that is not possible, the criteria used to determine that period For the duration of the Houzz account
For transfers to (sub-) processors, also specify subject matter, nature and duration of the processing N/A
C. COMPETENT SUPERVISORY AUTHORITY
Identify the competent supervisory authority/ies in accordance with Clause 13 The competent supervisory authority/ies depends on the location of the data exporter as detailed in Customer’s Pro Profile.

ANNEX II - TECHNICAL AND ORGANISATIONAL MEASURES INCLUDING TECHNICAL AND ORGANISATIONAL MEASURES TO ENSURE THE SECURITY OF THE DATA

Measures for ensuring ongoing confidentiality, integrity, availability and resilience of processing systems and services A periodic business continuity review is conducted between business, product, legal, and engineering stakeholders. Security and data privacy for all third-party data processing is reviewed as part of the vendor risk assessment process. Various technical controls are implemented to ensure the security of processing systems and services, including (but not limited to): endpoint detection and response (EDR) agents on production hosts, anti-virus agents on corporate endpoints, mobile device management (MDM) on corporate endpoints, production access via software-defined-perimeter (SDP), separate development and production environments, and centralized system event logging and aggregation.
Measures for ensuring the ability to restore the availability and access to personal data in a timely manner in the event of a physical or technical incident Engineering has implemented regular exports of platform and user data from runtime databases. These exports are securely backed up into archival data storage to allow for access and restoration when needed.
Processes for regularly testing, assessing and evaluating the effectiveness of technical and organisational measures in order to ensure the security of the processing Systems, applications, and procedures are subject to periodic internal and external audits. Examples include vulnerability scanning of the platform web application.
Measures for user identification and authorisation Authentication for systems is handled via centralized single-sign-on with defined policies for credential strength and multi-factor-authentication. Authorization to sensitive platform functionality is limited via defined roles to personnel with authority and access under documented procedures.
Measures for the protection of data during transmission Platform access (e.g. websites and native applications) is only allowed via encrypted client connections (HTTPS protocol). Only secure encryption schemes are supported (for example, TLS v1.1 and below and SSL are not supported due to known vulnerabilities).
Measures for the protection of data during storage Sensitive data is protected in systems using cryptographically strong encryption. Access to production systems is done via software-defined-perimeter (SDP) and centralized single-sign-on account management. IaaS account access enforces best practices for authentication, including multi-factor-authentication and key rotation.
Measures for ensuring physical security of locations at which personal data are processed Individual key fob access is required for physical entry.
Measures for ensuring events logging Continuous monitoring, review, and remediation of event processing and data quality is performed by data analysts and Head of Data Governance.
Measures for internal IT and IT security governance and management Policies and procedures are implemented and reviewed regularly by engineering leadership, Head of IT, and Head of Security
Measures for ensuring data minimisation Regular product reviews and consultation sessions are held between legal, product and engineering teams.
Measures for ensuring limited data retention The defined data retention policy is reviewed regularly by legal, Head of IT, Head of Security, and engineering leadership.
Measures for allowing data portability and ensuring erasure Data privacy program policies and procedures are regularly reviewed by Privacy Program Manager and Engineering leadership.

For transfers to (sub-) processors, also describe the specific technical and organisational measures to be taken by the (sub-) processor to be able to provide assistance to the controller and, for transfers from a processor to a sub-processor, to the data exporter

N/A N/A