INTEGRITETSPOLICY

Välkommen! Houzz är en onlineplattform fokuserad på hemrenovering, inredning och design. Houzz sammanför yrkesmän, försäljare av heminredningsprodukter, husägare, hyresgäster och designentusiaster. Genom Houzz kan människor få designidéer och råd, hitta produkter och tjänster om hemrenovering, inredning och design. Vi meddelade att Ivy anslöt sig till Houzz-familjen i februari 2018. Ivy förser designers, arkitekter och andra yrkesmän med verktyg för bättre hantering av deras dagliga verksamheter och arbetsflöden med kunder och leverantörer. Ivy är också utformat för att förbättra kunders designupplevelser genom att ge dem möjlighet att granska projektrelaterade dokument och betala fakturor från yrkesmän.

Denna integritetspolicy beskriver vilka personuppgifter vi samlar in, hur vi använder denna information, hur denna information kan delas och vilka val och rättigheter du har beträffande denna information. Tillgång till och användning av vår Plattform regleras i denna integritetspolicy.

Vår ”Plattform” består av Houzz, Ivy och andra webbplatser, appar och produkter på vilka denna integritetspolicy är upplagd och som är Houzz-märkta eller drivs av Houzz-koncernen, inklusive våra insticksprogram (s.k. ”plug-in”), vårt inbäddade innehåll som görs tillgängligt på andra platser och tillägg till webbläsare.

Benämningarna "vi", "oss" eller "vår" avser Houzz Inc., ett företag registrerat i Delaware, och Houzz Shop LL, ett företag registrerat i Delaware. "Houzz-koncern" avser bolag närstående till Houzz Inc. Med ”du”, ”dig” eller motsvarande avser vi besökare på, eller användare av, någon del av vår Plattform.

1. Insamling av information

Vi samlar in personuppgifter du lämnar till oss, från externa parter och automatiskt när du använder vår Plattform. Vi samlar in information rörande din enhet med hjälp av cookies och liknande teknik. Vi kan även ta emot information om var du befinner dig.

Information du lämnar till oss

Vi samlar in information du lämnar till oss, inklusive konto- och profilinformation, innehåll du skickat in eller lägger upp på vår Plattform, din köphistorik, din kommunikation och information du ger oss som en del av undersökningar och tävlingar.

Konto- och profilinformation. När du skapar ett konto på vår Plattform samlar vi in personuppgifter du ger oss, såsom ditt namn, e-postadress, intressen, kön, ålder och profilinformation. Om du är en yrkesman kan du också ge oss information relaterad till din verksamhet, inklusive verksamhetsbeskrivning och relevanta områden.

Innehåll du lämnar till oss. Vi samlar in personuppgifter och innehåll du skickar in, lägger ut eller skapar på vår Plattform, inklusive dina foton, kommentarer, recensioner, sökningar, bildtexter, idéböcker, diskussioner, projektdetaljer och kostnader, preferenser rörande stil, och som yrkesman, andra typer av innehåll som tillgängligt i Houzz Pro eller Ivy:s verktyg för affärshantering.

Köp. Om du köper eller säljer produkter eller tjänster eller genomför eller tar emot betalningar på vår Plattform, samlar vi in personuppgifter för att kunna genomföra dina försäljningar och betalningar, såsom ditt telefonnummer, adress och betalningssätt (till exempel kreditkort eller information om bankkonto). Om du är med i vårt Handelsprogram eller Affärsprogram, så kan du bli tillfrågad om att inlämna bevis att du är berättigad att ingå i programmet eller för skattelättnad.

Kommunikation. När du kommunicerar med oss (via epost, telefon, vår Plattform eller på annat sätt) och när du använder vår Plattform för att kommunicera med andra kan vi spela in, övervaka, eller på annat sätt samla in detaljer om din kommunikation (inklusive samtal, tid och samtalslängd). Vissa yrkesmän eller försäljare på vår Plattform kan välja att använda vårt samtalsövervakningssystem i syfte att förbättra sin verksamhet. Du använder vår Plattform när du ringer dessa yrkesmän och försäljare via det telefonnummer som visas på vår Plattform. Vi kommer att meddela dig eller erhålla ditt medgivande i enlighet med gällande lagstiftning innan vi spelar in eller övervakar dessa samtal. I annat fall, när du kommunicerar med yrkesmän, försäljare och andra utanför vår Plattform, omfattas inte den kommunikationen av denna integritetspolicy.

Undersökningar och tävlingar. Om du deltar i våra undersökningar, tävlingar eller kampanjer kommer vi att samla in den information du lämnar till oss.

Information från andra

Vi samlar in personuppgifter om dig som andra tillgängliggör för oss, inklusive information från andra plattformar, offentligt tillgänglig information, information från andra användare av vår Plattform, information från våra partners, tjänsteleverantörer och närstående bolag och information från externa hemsidor.

Andra plattformar. Vi kan erhålla information om dig från tredje mans plattformar när du tillåter tredje mans plattform att dela denna information med oss eller tillåter Houzz att erhålla denna information från tredje man. Till exempel kan du ansluta till vår Plattform via Facebook, Google eller Apple; ladda ner dina kontakter från en extern e-postservice; använda vår Plattform (eller tredje mans integration på vår Plattform) för att hantera din kalender från en annan plattform eller för att hantera eller skicka kommunikation (så som e-post eller textmeddelanden).

Offentligt tillgänglig information. Om du är en yrkesman eller försäljare kan vi samla in information om dig från offentligt tillgängliga källor förutsatt att det är tillåtet enligt tillämplig lag eller med ditt medgivande, och göra den tillgänglig som en del av vår Plattform. Till exempel kan vi få ditt namn och kontaktinformation från branschorgan och försäljningsnätverk i vilka du deltar och visa din koppling till dessa organisationer. Från offentligt tillgängliga källor kan vi också samla in och visa detaljer om licenser som du innehar.

Andra användare och kunder. Andra kan ladda upp innehåll på vår Plattform som inkluderar information om dig (till exempel, som del av foton, berättelser och recensioner) eller förse oss med dina uppgifter i samband med användning av vår Plattform (så som för att hantera sin affärsverksamhet, organisera fotograferingar av deras projekt, delta i remissprogram, och för att marknadsföring genom vår Plattform). I syfte att höja kvaliteten på vår Plattform, kan yrkesmän och försäljare ge oss information om ditt samröre med dem, inklusive om du har kontaktat dem eller svarat dem, om ditt projekt har avslutats och om du har erhållit den produkt du beställt. Om du är en yrkesman eller försäljare kan Plattformens användare och besökare ge oss återkoppling och offentliga recensioner om dig.

Våra partners och tjänsteleverantörer. Vi kan erhålla information om dig från våra partners och tjänsteleverantörer. Till exempel kan våra betalningshanterare uppdatera din betalningsinformation, annonsörer kan hjälpa oss att skicka information till din adress och tredje man kan hjälpa oss förebygga bedrägerier genom att bekräfta din kontaktinformation. Vidare kan vår bankpartner som utfärdar Houzz kreditkort förse oss med information om du är innehavare av sådant kort, kopplad till annat belönings- eller lojalitetsprogram eller resultat från kreditprövning.

Houzz-koncernen. I enlighet med våra närstående bolags integritetspolicys och i enlighet med gällande lagstiftning, kan vi erhålla information om dig från dem.

Externa hemsidor. Vissa externa hemsidor har en inbyggd Houzz plug-in, widget eller innehåll, inkluderade genom Houzz-märkta knappar, märken och bildspel, och Houzz-märkta innehållspartnerskap. Våra plug-ins, widgets, inbyggda innehåll och pixlar kan inhämta information enligt vår Cookiepolicy. Du kan också välja att använda tillägg till webbläsare, vilka inhämtar information som beskrivs i denna integritetspolicy liksom på resten av vår Plattform.

Webbdesigners hemsidor. Vissa yrkesmäns hemsidor är utvecklade eller tillhandahållna av oss (”Webbdesigners hemsidor”). Liksom för återstående del av vår Plattform, samlar vi in personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy från Webbdesigners hemsidor, inklusive dina meddelanden till yrkesmän som skickas genom dessa hemsidor. Dessa yrkesmän samlar användarinformation till sina Webbdesigners hemsidor och tar emot dina meddelanden skickade via dessa hemsidor.

Automatiskt insamlad information

Varje gång du använder Plattformen, skickas information till vår server via din webbläsare eller applikation och lagras i våra loggfiler. Vi samlar in information om din användning av vår Plattform, inklusive din sökhistorik, sidor du besöker, datum och tid för ditt besök och, om du använder våra tillägg till webbläsaren, det innehåll du interagerar med på externa hemsidor (till exempel om du har sparat en bild från en extern hemsida till ditt Houzz-konto), och hur du navigerar och interagerar med en webbsida eller skärm. Vi samlar även in information som din enhet ger oss i samband med din användning av vår Plattform, såsom typen av sökmotor, typen av enhet, webbläsarens språk, IP-adress, mobilleverantör, unik enhetsidentifiering, och begärda och använda URL.

Cookies och liknande teknik

Vi använder cookies i samband med din användning av vår Plattform för att samla in information rörande vad du ser och interagerar med på vår Plattform samt annan tillgång och användning av vår Plattform. Se vår Cookiepolicy för mer information om hur vi använder cookies och hur du kan välja bort cookies, men vänligen notera att såvida det inte krävs enligt gällande rätt ändrar vi inte Plattformens system som respons på en begäran att inte bli spårad.

Platsinformation

Vi kommer att se din enhets platsinformation om du tillåter detta genom din webbläsare eller mobila enhet. Vi kan komma att hitta din ungefärliga plats via din IP-adress. Du kan även välja att ge oss din platsinformation genom att ange denna på vår Plattform, inklusive i dina Houzz-inställningar, Ivy-inställningar eller när du anger en leveransadress eller faktureringsadress.

2. Användning av information

Vi använder personuppgifterna vi samlar in för att tillhandahålla, stödja och anpassa vår Plattform och för att kommunicera med dig om vår Plattform (på och utanför vår Plattform). Vi gör detta på följande sätt:

 • genom att tillhandahålla och förbättra vår Plattform och dess funktioner och funktionalitet, inklusive att visa innehåll du lagt upp offentligt, genomföra dina köp via vår Plattform, att behandla, lagra och förmedla din kommunikation; att ge kundservice och support; att svara på dina frågor eller önskemål; göra back-ups på våra system; och förbättra säkerheten på vår Plattform;
 • att utvärdera användningen av vår Plattform för vårt affärssyfte, och tillhandahålla och förbättra våra produkter och tjänster, inklusive nya och gemensamt utarbetade produkter och tjänster och vår Plattforms funktionalitet;
 • att anpassa din upplevelse, såsom att skräddarsy innehållet och information som erbjuds dig och vår supportservice;
 • att visa relevant reklam (på vår Plattform och externa hemsidor) om oss och andra företag och att utvärdera sådan reklams framgång;
 • att ge återkoppling till yrkesmän och försäljare på vår Plattform;
 • att kommunicera med dig såsom anges i våra avtal med dig (till exempel Houzz Användarvillkor) eller denna integritetspolicy;
 • att förhindra bedrägeri och bibehålla en kvalitetsupplevelse för vårt affärssyfte eller av juridiska skäl, inklusive att filtrera skräppost och kommunikation som strider mot våra avtal med dig (till exempel Houzz Användarvillkor);
 • att upprätthålla villkoren i våra avtal med dig (till exempel Houzz Användarvillkor) och gällande lagstiftning; att fullgöra våra juridiska skyldigheter; att väcka talan eller gå i svaromål i ett käromål, skiljeförfarande eller liknande juridisk process; att svara på juridisk anmodan från offentliga myndigheter (inklusive på grund av nationell säkerhet och brottsbekämpning);
 • att genomföra undersökningar och analys för våra affärssyften; och
 • att tilldela märken och liknande beteckningar om du väljer att delta, genomföra utfrågningar, tävlingar och kampanjer.

Om du ger oss information om dina kontakter (till exempel när du ansluter till vår Plattform via Facebook) kan vi, för att möjliggöra en smidigare upplevelse, komma att informera dina kontakter som har konton på vår Plattform att du också har anslutit till vår Plattform och följa dem för din räkning så att du kan se deras offentliga aktiviteter på vår Plattform.

Vi kan använda din kommunikation i allmänhet i kvalitets- och träningssyfte, och för att förbättra våra produkter och tjänster. Vi kan använda din kommunikation för att förstå och hantera kvaliteten på mottagna förfrågningar, och svaren som skickats, av yrkesmän och försäljare på vår Plattform och ge dem återkoppling. Vi kan tillämpa automatiserade behandlingssystem för att granska din kommunikation och förbättra din användarupplevelse. Läs mer.

Vi kan använda din inloggningsinformation, cookie-information, enhetsinformation, IP-adresser, och annan information för att identifiera dig och registrera din användning av enheter, vår Plattform, och externa hemsidor. Vi kan komma att använda denna information för att skräddarsy din upplevelse av vår Plattform.

För din bekvämlighet kommer vi och våra betalningsleverantörer att lagra information om den betalningsmetod du använder i samband med Plattformen. Notera att våra betalningsleverantörer kan lagra ditt fulla kreditkortsnummer, detta görs dock inte av Houzz. Du kan ta bort eller ändra din betalningsmetod på Houzz via dina inställningar. Om du vill ändra din betalningsmetod på Ivy och använder ett kreditkort ska du gå till dina Ivy-inställningar. För din säkerhets skull kan det dock bli nödvändigt för dig att kontakta oss på support@ivy.co om du gör betalningar på Ivy via bankgiro.

Om du gör inköp på Houzz som besökare och sedan skapar ett konto kommer vi att göra information tillgänglig för dig om alla tidigare inköp som gjorts via ditt kontos e-postadress.

Om du är kund hos Ivy använder vi din information för att visa dig alla dina betalningar, såväl som fakturor, offerter, arvoden och liknande dokument baserat på projekt.

All användning av din information som strider mot denna användning kommer att meddelas dig i förväg så att du kan välja bort, eller acceptera, sådan användning om du vill.

3. Delning av din information

Vi hyr inte ut eller säljer din personliga kontaktinformation (såsom den e-postadress som du angivit vid din kontoregistrering) till tredje man för dennes direktmarknadsföring. Vi delar personuppgifter på följande sätt:

Besökare och användare av Plattformen

Ett av de huvudsakliga ändamålen med att inneha ett Houzz-konto är att dela heminrednings- och designidéer med andra. På Houzz har andra möjlighet att hitta, kontakta, se och följa din profil och offentliga aktivitet på Houzz (till exempel, om du "gillar" innehållet på vår Plattform eller genom att du skapar en idébok och inte markerar den som privat) och länkar den till ditt användarnamn. Du kan skräddarsy din Houzz-profil och bestämma om användare ska kunna följa dig, i dina Houzz-inställningar. Förutom det innehåll som du genererar eller laddar upp på våra HouzzPro eller Ivy:s verktyg för affärshantering, kommer ditt Houzz-innehåll (till exempel idébok, foton, kommentarer till andras bilder, projekt, diskussioner och profiler på sociala medier), följare och andra att kunna ses publikt och vara öppna för kommentarer av andra Houzz-användare. Läs mer om hur du gör dessa privata. Du kan också välja att göra viss information publik på vår Plattform så som din stad eller ditt område. Om du är en yrkesman eller försäljare på Houzz kan vi även visa följande information om dina aktiviteter för att hjälpa besökare och användare att utvärdera dig: ditt senaste besök på Houzz, aggregerad innormation på vår Plattform om din aktivitet på Plattformen (så som svarstid), och information som är publik från tredje man. Vi har policydokument som begränsar hur Plattformens besökare och användare använder information och innehåll du valt att offentliggöra via Plattformen.

Yrkesmän, försäljare och andra företag på vår Plattform

Om du ber oss hitta yrkesmän åt dig, kommer din projektinformation (inklusive din kontaktinformation) att göras tillgänglig för ett begränsat antal yrkesmän som vi tror kommer att vara lämpliga för projektet. Yrkesmän och försäljare som deltar på Houzz-plattformen kan se dina offentliga aktiviteter på vår Plattform och få den återkoppling du ger oss om ditt samarbete med dem. Till exempel, om du har bett oss hitta yrkesmän åt dig och ger oss återkoppling om hur intresserad av dem du är, kan vi komma att vidarebefordra denna återkoppling till dem. Dessutom kan en yrkesman eller försäljare se dina offentliga aktiviteter på vår Plattform som rör deras innehåll (till exempel att du har lagt till ett av deras foton till din synliga idébok vid ett visst datum, identifierat genom användarnamn för din profil och foton eller offentliga identifieringar du givit din profil). Företaget kan inte se din icke-publika kontoinformation (till exempel e-postadress) eller se privata aktiviteter (till exempel om din idébok är privat). Vi ber yrkesmän, försäljare och marknadsföringsföretag på vår Plattform att begränsa användningen av din information till de syften informationen gavs. Dock ska deras användning av informationen regleras av deras egen integritetspolicy.

Tjänsteleverantörer och partners

Vi kan komma att dela din information med tjänsteleverantörer och partners om det är nödvändigt för vårt affärssyfte såsom beskrivs i denna integritetspolicy. Vi ber våra tjänsteleverantörer att begränsa sin användning av den informationen för användning på uppdrag av Houzz och för att förbättra deras tjänster och produkter (i en icke-identifierbar form om det krävs legalt). Du kan hitta mer information om våra tjänsteleverantörer och partners som vi kan dela din information med här. Bara om du särskilt samtycker till att dela din kontaktinformation med en extern partner, till exempel, som en del i en tävling eller kampanj vi sponsrar med sådan extern aktör, kommer vi att dela din kontaktinformation med denna aktör för deras direkt marknadsföringssyften.

Utöver detta, kan vi dela information om dig med externa plattformar när du tillåter den externa plattformen att ta emot denna information från oss eller tillåta Houzz att dela denna information med den externa parten. Vår Plattform kan inkludera externa sociala media och andra externa plug-ins och widgets. När dessa visas på vår Plattform drivs de eller hanteras av externa parter och lyder under deras egen integritetspolicy istället för denna integritetspolicy. Vår Plattform innehåller också länkar till externa hemsidor som inte kontrolleras eller drivs av oss. Var medveten om att vi inte ansvarar för sådana hemsidors integritetspolicys. Till exempel kan du ansluta dig till vår Plattform genom Facebook, Google eller Apple.

Annonsörer och annonsnätverk

Vi använder annonsnätverk och partners för att placera annonser om oss och andra företag, inklusive intressebaserad marknadsföring, på externa hemsidor och för att hjälpa oss att utvärdera hur effektiv vår annonsering är. Vi kan även komma att samarbeta med annonsnätverk och partners för att visa annonser på vår Plattform och för att kommunicera med dig på de adresser de har för dig. Vi kan komma att förse annonsnätverk, annonspartners och företag som annonserar på vår Plattform med aggregerad information, men annat än i form av taggad information eller enhetsidentifiering kommer vi inte att ge ut ditt namn, kontaktinformation eller personlig information. Till exempel kan vi tillhandahålla en taggad version av din e-postadress eller annan information till annonsnätverk (så som Facebook och Google) för att marknadsföra till dig eller andra. För att välja bort användningen av din information för detta ändamål, vänligen skicka en förfrågan såsom det beskrivs i avsnittet Kontakta oss.

Vi och företag som annonserar på vår Plattform, annonsnätverk, och annonspartners kan också använda cookies och liknande teknik för att spåra dina aktiviteter på vår Plattform och på andra onlinenätverk för att tillhandahålla dig skräddarsydda annonser på webbsidor, applikationer och enheter och för att förstå hur annonserna utfaller. För att lära dig mer om hur du kan välja bort att ta emot denna typ av annonsering, läs vår Cookiepolicy.

Närstående bolag och företagsöverlåtelser

Vi kan komma att dela din information med (a) joint ventures eller andra företag i Houzz-koncernen, eller (b) en potentiell eller faktisk köpare, efterträdare eller rättsinnehavare som en del av en omorganisation, fusion, försäljning, joint venture, överlåtelse, överföring eller annan avyttring av hela eller delar av vår verksamhet, av tillgångar eller aktier (inklusive konkurs eller liknande förfarande). I dessa fall kommer detta att täckas av denna integritetspolicy.

Legala skyldigheter

Vi kan komma att lämna ut information från eller om dig, om det krävs eller är tillåtet enligt gällande lagstiftning, om vi anser att en sådant utlämnande är (a) rimligen nödvändig för att efterleva rättprocess och instruktioner från brottsbekämpande myndigheter, såsom husrannsakan, åläggande, föreskrift, rättsligt förfarande eller annat rättslig beslut som ålagts oss, en tjänsteleverantör eller en partner (vilket kan inkludera utlämnande till rättsväsende, domstol, eller myndighet); (b) förhindra, utreda eller identifiera möjliga överträdelser i samband med vår Plattform; (c) skydda våra eller våra besökares, användares, närstående bolags eller allmänhetens rättigheter, rykte eller egendom; eller (d) säkerställa att våra avtal med dig efterlevs (till exempel Houzz-Användarvillkoren).

4. Kommunikation

En viktig del av våra tjänster som du ansluter dig till när du skapar ett konto på vår Plattform är att ta emot kommunikation från Houzz-koncernen genom e-post och vår Plattform. Om du använder vår mobilapp eller ger oss ditt mobilnummer kan denna kommunikation även inkludera textmeddelanden och pushnotiser. Vi kommunicerar med dig om ditt konto, integritetsskydd och hantering av ditt innehåll (till exempel om andra "gillar" din idébok, svarar på dina kommentarer eller om du vunnit en utmärkelse på vår Plattform). Vi ber även om din återkoppling om din erfarenhet i förhållande till vår Plattform eller om din husrenovering eller dina designplaner. I enlighet med gällande rätt, kan vi skicka marknadskommunikation, (så som tips, erbjudande och liknande tjänster) till dig från Houzz-koncernen. Dessa kommunikationer kan innehålla oss, vår Plattform, gemensamt utarbetade produkter och tjänster, yrkesmän, försäljare och andra företag på vår Plattform.

Om du tillhandahåller oss med ditt telefonnummer kan vi ringa och annars kontakta dig för att hjälpa dig med användning av Plattformen (så som för att diskutera hemrenovering eller designprojekt, för att hitta yrkesmän eller för att assistera dig med din order eller om du är yrkesman, att hitta produkter eller ge dig tips om din verksamhetsprofil). Om du är yrkesman eller annan verksamhet, så kan vi använda din kontaktinformation (oavsett om den finns tillgänglig publikt eller tillhandahålls till Houzz) för att ringa och annars kontakta dig om vår Plattform, inklusive marknadsföra och sälja våra produkter och tjänster eller sådana som är tillgängliga på vår Plattform.

Du har möjlighet att när som helst ändra dina kommunikationsönskemål i dina Houzz-inställningar om du har ett Houzz-konto och dina Ivy-inställningar om du har ett Ivy-konto och du kan också välja bort liknande typer av e-postmarknadsföring från oss direkt genom e-postmeddelandet. För att när som helst välja bort textmeddelanden kan du följa instruktionerna i textmeddelandet, vilket normalt innebär att du skickar ”STOPP” som svar. Du kan välja bort försäljning och marknadsföring via telefon genom att informera oss under samtalet eller genom att kontakta oss enligt avsnittet Kontakta oss. Dina kommunikationsinställningar på Ivy och Houzz är oberoende av varandra och kommer i allmänhet inte att påverka eller ändra den kommunikation du får via övriga delar av Plattformen. Var medveten om att du inte kan välja bort konto- och integritetsrelaterade meddelanden från oss. Om du vill stoppa push-notifikationer från oss, kan du slå av push-notifikationer för mobilapplikationen i inställningar som du har i din mobila enhet.
Vår Plattform låter också dig och andra att skicka meddelanden och ringa samtal på vår Plattform, dela innehåll med andra utanför vår Plattform, och om du gör din kontaktinformation tillgänglig, låta andra kontakta dig utanför vår Plattform.

5. Dina val och rättigheter

Vi svarar på alla förfrågningar vi får från individer som önskar utöva sina dataskyddsrättigheter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Vi kan be dig verifiera din identitet för att hjälpa oss att besvara din begäran på ett säkert och effektivt sätt. Även när det inte krävs legalt, kommer vi att använda rimliga ansträngningar för att hantera förfrågningar om registerutdrag eller radering av personuppgifter. Du kan efterfråga en kopia på den information som du har hos Houzz via dina Houzz-inställningar. Du kan också få tillgång till din information hos både Houzz och Ivy genom att kontakta oss såsom beskrivs i avsnittet Kontakta oss.
För att ändra dina personuppgifter som vi har om dig, kan du hantera din profil på vår Plattform, liksom via dina Houzz-inställningar och Ivy-inställningar. Du kan också kontakta oss angående rättelse eller uppdatering av personuppgifter (inklusive dina preferenser kring marknadsföring) genom att använda någon av de metoder som beskrivs i avsnittet Kontakta oss. Vi kommer att se över din förfrågan i enlighet med tillämpliga lagar.

6. Nedstängning av konto och lagring av data

Om du inte är en yrkesman eller försäljare på Houzz kan du avaktivera ditt Houzz-konto när som helst via dina Houzz-inställningar. För att avaktivera ditt konto som yrkesman eller försäljare på Houzz, kontakta oss såsom beskrivs i avsnittet Kontakta oss i denna integritetspolicy. Om du vill avaktivera ditt konto på Ivy-plattformen ska du följa anvisningarna här eller kontakta oss på så sätt som beskrivs i avsnittet Kontakta oss i denna integritetspolicy. När du avaktiverar ditt konto kommer du att upphöra att ge pågående eller framtida data till oss som är associerat med ditt konto. Din Houzz-profil kommer inte längre att vara tillgänglig på Plattformen men i enlighet med gällande lagstiftning och Houzz Användarvillkor, kan dina foton, recensioner och annat innehåll fortfarande vara tillgängligt via Plattformen. För att begära permanent borttagning av personuppgifterna associerade med ditt konto, vänligen kontakta oss såsom beskrivs i Kontakta oss-avsnittet.

Vi kommer bara att spara dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att vi ska kunna behandla dina personuppgifter, såvida inte lagen tillåter eller kräver att vi sparar dem under en längre period. Till exempel kan vi behöva spara dina personuppgifter för kvalitetssäkringsändamål för vår Plattform eller för att avvärja framtida juridiska anspråk. Vi kommer även att spara avidentifierad information efter att ditt konto har tagits bort. Information som du har delat med andra kommer att fortsätta vara synlig efter att ditt konto har avaktiverats eller tagits bort och efter att informationen har tagits bort från din egen profil eller ditt konto. Vi kontrollerar inte information eller innehåll som andra har kopierat från vår Plattform. Notera att kopior på information som du har uppdaterat, ändrat eller raderat kan finnas kvar i vårt system under en period, och vi kan komma att behålla kopior av denna information som en del av våra affärshandlingar.

7. Barn

Vår Plattform är avsedd för allmänheten och riktar sig inte mot barn under 16 år. Vi samlar inte medvetet in information från barn under 16 år. Om vi får reda på att vi har samlat in personuppgifter om ett barn under 16 år kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att radera den informationen. Om du blir medveten om att ett barn har försett oss med personuppgifter, vänligen kontakta oss såsom föreskrivs i Kontakta oss.

8. Datasäkerhet

Vi vidtar rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter från förluster, missbruk, otillåten åtkomst, visning, ändring och förstöring, med hänsyn tagen till riskerna inblandade i behandlingen av informationen och informationens natur.

9. Uppdateringar av denna integritetspolicy

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan. Den mest aktuella versionen av vår integritetspolicy reglerar hur vi behandlar din information. Om vi gör större ändringar av integritetspolicyn kommer vi att meddela dig via e-post eller genom att lägga ut ett meddelande på vår Plattform, eller genom att på annat sätt erbjuda dig en möjlighet att granska ändringarna innan de träder i kraft. Genom att fortsätta att besöka eller använda vår Plattform efter att dessa ändringar trätt i kraft kommer den uppdaterade integritetspolicyn omfatta dig.

10. Kontakta oss

Inom Houzz-koncernen, är Houzz Inc. ansvarig för användningen av personuppgifterna. Om du har frågor eller kommentarer om denna integritetspolicy (inklusive om det sätt som vi eller våra tjänsteleverantörer behandlar dina personuppgifter), kan du kontakta oss på följande sätt:

 • om du är en Ivy-användare kan du kontakta oss via e-post på support@ivy.co,
 • om du är en Houzz-användare och är bosatt inom EES kan du kontakta oss via e-post på EUprivacy@houzz.com,
 • i övriga fall om du är en Houzz-användare, kan du kontakta oss via e-post på privacy@houzz.com.

Du kan också nå vår Privacy Team genom att skicka ett brev till vårt huvudkontor i USA på Houzz Inc., 285 Hamilton Avenue, Palo Alto, California 94301, USA, Attn: Privacy.

11. Internationell överföring av personuppgifter

Houzz-koncernen är en global organisation med huvudkontor i USA och tjänsteleverantörer, närstående bolag och verksamheter i flera länder. För att kunna erbjuda dig de tjänster du ansluter dig till genom att skapa ett konto eller besöka vår Plattform, kommer dina personuppgifter att överföras till och behandlas i USA (eller något annat land där vi, våra närstående bolag, representanter och tjänsteleverantörer är verksamma). Dataskyddslagar varierar mellan olika länder och USA och dessa andra länder kanske inte erbjuder samma nivå av skydd för den personliga integriteten som det land där du bor. Till exempel kan det krävas att dina personuppgifter lämnas till rättsväsende eller myndighet under sådana jurisdiktioner.

Om du är från det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") och vi överför dina personuppgifter till länder utanför EES kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att din information åtnjuter samma skyddsnivå som beskrivs i denna integritetspolicy och tillhandahålls av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och annan tillämplig lag. För att säkerställa en tillräcklig dataskyddsnivå och för att uppnå högsta möjliga öppenhet kommer vi om möjligt att meddela dig omedelbart, om vi:

 • får en juridiskt bindande begäran från en offentlig myndighet, inklusive rättsliga myndigheter, enligt bestämmelserna i destinationslandet, för utlämnande av dina personuppgifter; sådan anmälan ska innehålla information om de begärda personuppgifterna, den begärande myndigheten, den rättsliga grunden för begäran och svaret; eller
 • får kännedom om att offentliga myndigheter har direkt tillgång till dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i destinationslandet; sådan anmälan ska innehålla all information som är tillgänglig för oss.

Om det är förbjudet att meddela dig enligt tillämpliga lagar, samtycker vi till att vi använder våra bästa rimliga ansträngningar för att få avstå från förbudet, i syfte att kommunicera så mycket information som möjligt, så snart som möjligt. Vi kommer att dokumentera våra ansträngningar för att kunna beskriva dem för dig om så önskas. När det är tillåtet enligt tillämpliga lagar kommer vi med jämna mellanrum att tillhandahålla så mycket relevant information som möjligt om de mottagna förfrågningarna (i synnerhet antal förfrågningar, typen av begärda uppgifter, begärande myndigheter, om förfrågningar har ifrågasatts och resultatet av sådana utmaningar etc.).

12. Ytterligare information (för individer inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet)

Om du är bosatt inom EES-området är den rättsliga grunden för hur vi samlar in och använder personuppgifterna som beskrivs i denna integritetspolicy beroende av personuppgifterna ifråga och i vilket specifikt sammanhang vi samlar in den. Vi samlar in och använder din information för en mängd olika affärssyften som ligger i vårt legitima intresse, för att ingå eller genomföra ett avtal med dig, med ditt samtycke, eller för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser.

Om vi har samlat in och behandlat dina personuppgifter baserat på ditt samtycke, så kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Tillbakadragande av ditt samtycke kommer inte att påverka lagligheten för annan behandling som vi har utfört innan du dragit tillbaka ditt samtycke, och det påverkar inte heller behandling av personuppgifter som sker med stöd av annan laglig grund än samtycke.
Om du vill veta mer om vilka specifika rättsliga grunder vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter i ett visst syfte (inklusive alla legitima intressen vi har av att behandla denna information), vänligen kontakta oss enligt avsnittet Kontakta oss. Till exempel, vi förlitar oss på våra legitima intressen för direkta marknadsföringssyften och för att upptäcka och förhindra bedrägeri, förutsatt att dessa intressen inte åsidosätts av dataskyddsintressen eller grundläggande fri- och rättigheter.

Houzz vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att informationen vi samlar in är pålitlig för avsedd användning, korrekt, fullständig och aktuell. Du kan även hantera din profil, dina Houzz-inställningar och dina Ivy-inställningar på vår Plattform. Utöver de rättigheter som beskrivs under avsnittet Dina val och rättigheter, inklusive rätten att invända mot, eller begära att vi begränsar, behandlingen av dina personuppgifter.

Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss enligt avsnittet Kontakta oss. Du kan även avaktivera din Houzz-profil via dina Houzz-inställningar och du kan avaktivera ditt konto genom att följa anvisningarna här.

Du kan klaga hos en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter i relation till EU:s datalagstiftning (GDPR) och annan tillämplig lag. För mer information, och för att skicka in ett klagomål gällande GDPR, vänligen kontakta din lokala dataskyddsmyndighet. Kontaktuppgifter för dataskyddsmyndigheter i EES och Schweiz finns tillgängliga här.

Giltig från och med den 30 augusti 2021

Klicka här för den tidigare versionen (gällande från den 1e januari 2020)