Före & efterRenoveringTrädgård
hjelte71

Ny trädgård växer fram

Hjelte Garden Design AB
6 år sedan
senast redigerad:6 år sedan

Total omdränering vattensjuk trädgård, planering ytor, rabatter, uteplatser och belysning Före: Växterna närmast fasaden tas bort

Efter: Uteplatsen förlängdes, skärmar i corten som insynsskydd, spotlights skapar härliga skuggor & mönster

Före: trädgårdens minst använda del, vattensjuk mark gjorde det omöjligt att vistas där.

Efter: vi dränerade marken, hittade riktigt stora stenblock för att skapa en ny rabatt i hålrummet i häcken. Belysning monterades och ny gräsmatta lades, klipps dagligen av roboten Dexter.


Kommentarer (32)

    Sverige
    Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

    Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.