Skriv ett omdöme

Om oss

Delin Arkitektkontor erbjuder en estetisk och karaktärsfull arkitektur till beställare med högt ställda krav på både helhetsupplevelse och detaljutförande. Utöver att planera, konstruera och skapa funktion i en byggnad så ser vi det som vår uppgift att tillföra ett arkitektoniskt mervärde. Med rumsproportioner, ljus och komposition av form, färg och material tillför vi funktion och ordning även för våra sinnen. Vi tror att det är de arkitektoniska kvalitéerna som på lång sikt ger en byggnad och dess rum ett bestående värde. Vi lägger stor vikt vid att integrera våra byggnader på ett vackert sätt i naturen och till den omgivande miljön. De hus vi ritar får gärna växa ihop med sin plats genom terrasseringar, trappor, murar och träd. De yttre rummen är för oss lika viktiga som de inre. Lika viktigt för att skapa en bra helhetsupplevelse är husets inre. Vi tänker alltid igenom husets fasta inredning och möblering för att skapa ett bra flöde genom rummen och hitta de bästa vyerna. Vi arbetar nära våra beställare under projektets alla faser och vårt kontaktnät med kvalificerade entreprenörer och leverantörer säkerställer att du som beställare får ett resultat utöver det vanliga. Vårt arbete omfattar privathus, inredningar och möbeldesign samt rådgivning och föreläsningar om inredning och belysningsplanering. Buster, f. 1967, är utbildad på Beckmans School of Design i Stockholm där han nu även undervisar inom arkitektur och inredning. Han har en bred erfarenhet av design inom många olika fält, från grafisk design, produkt-och industridesign, möbeldesign till utställningar, kontor, butiker, restauranger och uppdrag för privata beställare så som kök, badrum, fritidshus och villor. Han har varit verksam sedan 1997 och har ett gediget kunnande inom byggteknik, projektering och att leda komplicerade projekt i mål tillsammans med ett väl inarbetat kontaktnät av byggentreprenörer och leverantörer. Som beställare kan du lita på att Buster är hängiven och noggrann och utför alla uppdrag med största engagemang.
Tillbaka till navigering

Business Details

Business Name

Delin Arkitektkontor

Telefonnummer

070-382 10 16

Address

11322
Stockholm
Sverige

Followers

Tillbaka till navigering

Referenser

Tillbaka till navigering
Tillbaka till navigering
Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.