FOTON
HITTA EXPERT
Houzz Logo Print
Ryk, Fransson och Petza Arkitektkontor AB
Skriv ett omdöme

Om oss

Vi arbetar med projekt i alla former och skalor och har erfarenhet av att jobba med alltifrån stora företag och kommuner till privatpersoner. Vår ambition är att varje projekt har potential att bli något unikt och vackert, oavsett form, storlek eller budget.

Tjänster som erbjuds:

3D-rendering, Arkitektritad design, Arkitektritningar, Bevarande av kulturhistoriska byggnader, Byggnadsskisser, Konstruktion av små hus, Köksdesign, Köksrenovering, Landskapsplanering, Miljövänligt byggande, Nybyggnation, Planlösning, Planritningar, Projektledning, Restaurering av hus, Kontrollansvar enligt PBL, Tillgänglighetssakkunnig, Arkitektur

Område för tjänster

Stockholm, Södermanlands län, Stockholms län

Utmärkelser:

Kontrollansvar enligt PBL, K Tillgänglighetssakkunnig TIL 2

Tillbaka till navigering

6 projekt

Vattenvillor
1

Vattenvillor

Grödinge, Botkyrka
Tillbaka till navigering

Business Details

Business Name

Ryk, Fransson och Petza Arkitektkontor AB

Telefonnummer

073-905 80 40

Address

RFP Arkitektkontor AB
Kungsgatan 77
11227
Stockholm
Sverige

Followers

Tillbaka till navigering

Referenser

Tillbaka till navigering
Tillbaka till navigering

1 idébok

Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.