HITTA EXPERT
FORUM
Houzz Logo Print
Bygg & tak tekniks profilbild

Bygg & tak teknik

Om oss

Bygg & TakTeknik i Stockholm AB Takläggning Stockholm, Uppsala, Norrtälje. Ett tryggt tak i framtiden – Börjar med bra takläggning. Vi är din takleverantör i Uppland TakTeknik har varit verksamma med takläggning i över 20år och arbetat med alla möjliga takarbeten. Vi håller hög kvaliteten på vårt arbete och ställer höga krav på våra leverantörer. Vi jobbar även ständigt med att förbättra och utbilda våra takläggare.
Tillbaka till navigering
Tillbaka till navigering

Referenser

Tillbaka till navigering
Hemsida
762 31
Rimbo
Sverige
Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.