HITTA EXPERT
FORUM
Houzz Logo Print
Edwards Elektriskas profilbild

Edwards Elektriska

Om oss

Vi är ett företag som gör det mesta inom el. Ett av våra vanligaste jobb är att dra om all el i hus och lägenheter och att jorda. Dra 3-fas och felsökningar av olika slag är vardagsmat för oss. Vi genomför även specialinstallationer av belysning för att accentuera i lägenheter, hus eller trädgårdar. Vi är ett litet företag med tre anställda, men ser detta som en fördel då vi jobbar nära kunderna och att dialogen med kund underlättas väsentligt. Vår storlek gör också att vi kan också vara mer flexibla att möta kundens behov. Vi lämnar inte ett arbete som Ni inte är nöjda med. Som kund hos oss ska det vara enkelt att använda ROT-avdraget. Därför drar vi av 30 % av arbetskostnaden direkt från fakturan.

Tjänster som erbjuds:

Omdragning, installation, belysning och felsökning

Område för tjänster

Norra och västra Stockholm

Expertinformation:

Behörig elektriker

Tillbaka till navigering

4 projekt

Inbyggd automatsäkringscentral

1 foto
Tillbaka till navigering

Referenser

Tillbaka till navigering
Tillbaka till navigering
194 53
Upplands Väsby
Sverige
Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.