El & Styr i Tumba

El & Styr i Tumba

Skriv ett omdöme

Om oss

El & Styr i Tumba - med 35 års erfarenhet! Vi erbjuder dig kompletta elinstallationer inom nybyggnationer, ombyggnationer, ventilation, tryckstyrda fläktar samt pumpar, rep och ombyggnad av ventilationsaggregat, takvärmeanläggningar. Vi installerar efter era önskemål, stort som smått, inget jobb är för litet eller för stort. Har en lång erfarenhet med 35 år som elektriker i Stockholm. Vi arbetar i hela länet mot både privatpersoner och företag. Företaget bedrivs i egen regi och anlitar medarbetare vid större entreprenader. Historik Har arbetat som elinstallatör sedan 1978, inom installation kraft, bel, ställverk och styr o regler. Innehar fullständig behörighet. El & Styr i Tumba startade 2006.
Tillbaka till navigering

Business Details

Business Name

El & Styr i Tumba

Telefonnummer

070-892 68 45

Address

147 63
Uttran
Sverige

Followers

Tillbaka till navigering

Omdömen

Du kan skriva det första omdömet för El & Styr i Tumba
Välj ditt betyg
Tillbaka till navigering
Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.