HITTA EXPERT
FORUM
Houzz Logo Print
Faluhuss profilbild

Faluhus

Om oss

Faluhus, som är en del av Svenska Husgruppen, har byggt moderna, miljövänliga och energisnåla hus i snart 60 år. Vårt utbud spänner från moderna funkishus via klassiska stadshus till traditionella trävillor, alla med det som är typiskt för Faluhus, nämligen energisnålt och arkitektritat.

Tjänster som erbjuds:

Hustillverkning

Område för tjänster

Sverige

Tillbaka till navigering

1 projekt

Tillbaka till navigering

Referenser

Tillbaka till navigering

Omdömen

Du kan skriva det första omdömet för Faluhus
Välj ditt betyg
Tillbaka till navigering
781 28
BORLÄNGE
Sverige
Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.